Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 2

Ngày đăng: Thứ bảy 05/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

Như vậy, sự phát triển của khoa học hiện đại đã thừa nhận tính tương tác chính là nguyên nhân của sự vật và sự việc: “Hình thức tương tác thế nào thì bản chất sự việc như thế ấy”.
Nhưng đấy chỉ là một nhận thức chung và khái quát. Khoa học hiện đại chưa chỉ ra được một cách cụ thể sự tương tác của từng hành tinh trong hệ mặt trời, hoặc từng vì sao trong Ngân Hà ảnh hưởng như thế nào lên đời sống Địa Cầu, trong đó có con người.

Một sự hợp lý tiếp tục cho vấn đề đặt ra là:

Sự tương tác có tính qui luật thì sự vật. sự việc hình thành và phát triển cũng phải có tính qui luật.

Sự xuất hiện của trình thiên văn Skymap Pro đã là sự khẳng định tính vận động có qui luật của vũ trụ. Hay chí ít nó cũng là sự vận động có tính qui luật của những ngôi sao trong Ngân Hà gần Địa Cầu và của các hành tinh trong Thái Dương hệ. Không có tính qui luật thì không thể lập trình Thiên Văn. Nhưng chúng ta cũng cần lưu ý một tiêu chí khoa học là:
Không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri.

Như vậy – qua sự phân tích ở trên - hoàn toàn có cơ sở khoa học rất vững chắc khi chúng ta đặt một giả thuyết cho rằng:
Chính những phương pháp tiên tri trong Lý học Đông phương phản ánh một thực tại là tính tương tác có qui luật trong vũ trụ. Đây chính là một thực tại mà tri thức khoa học hiện đại chưa biết và là nguyên nhân của sự huyền bí Đông phương, bởi những khái niệm phản ánh những thực tại chưa biết đến.

Trong quá trình nghiên cứu nguyên lý học thuật cổ Đông phương, chúng tôi đã nhận ra rằng: Hầu hết những phương pháp ứng dụng trong học thuật cổ Đông Phương đều thoả mãn nhưng yếu tố trong tiêu chí khoa học hiện đại.

Tiêu chí khoa học hiện đại quyết định rằng:

Một giả thuyết khoa học được coi là đúng, nếu nó giải thích hợp lý hầu hết những vấn đề liên quan đến nó một cách nhất quán, hoàn chỉnh, có tính khách quan, tính qui luật và có khả năng tiên tri.

Bây giờ tôi xin lấy ngay môn Tử Vi - vốn được coi là đứng hàng đầu trong lĩnh vực “mê tín dị đoan” - để chứng minh điều này.
* Trong Tử Vi không hề có yếu tố thần quyền.
* Tất cả những yếu tố của Tử Vi được sắp xếp có tính qui luật và phụ thuộc vào dữ kiện khách quan là ngày giờ tháng năm sinh của một con người. Đây là yếu tố thời gian. Đương nhiên thời gian này phản ánh một không gian tương thích với nó. Hay nói một cách khác: Nó phản ánh một hiệu ứng vũ trụ tương tác trong thời gian bắt đầu của một con người và làm nên tính cách của con người đó tương tác với môi trừơng xã hội - vốn cũng chịu sự tương tác của các hiệu ứng vũ trụ. "Hình thức tương tác thế nào thì bản chất sự việc như thế ấy".
* Tử Vi có một phương pháp luận nhất quán căn cứ vào các yếu tố đã được sắp xếp có qui luật.
* Phương pháp của Tử Vi nhằm phản ánh một cách khách quan những hành vi và hiện thực trong cuộc sống con người (Sự phản ánh sai phụ thuộc vào khả năng của người luận đoán chứ không phải phương pháp của Tử Vi).
* Còn về khả năng tiên tri thì thật tuyệt vời. Có thể khẳng định rằng: Không một lý thuyết khoa học hiện đại nào , bây giờ và hàng trăm năm nữa có thể tạo ra một phương pháp tiên tri như Tử Vi. Ngoại trừ nhân loại thừa nhận nền Lý học Đông phương và coi là một đối tượng nghiên cứu khoa học nghiêm túc. Hay nói một cách khác: Chính khả năng tiên tri cho cuộc đời của một con người - một sinh vật nhỏ bé trong vũ trụ bao la - cho thấy một tri thức vượt trội và bao trùm của người xưa về những qui luật tương tác của vũ trụ từ sự vận động của các thiên hà cho đến cho đến các ảnh hưởng nhỏ nhất trên Địa cầu. Nếu không có tri thức đó, không thể có hệ quả của nó là phương pháp tiên tri của Tử Vi cho từng số phận của con người.

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận đã phát biểu:


Để giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, cũng phải viễn dẫn đến toàn thể lịch sử hình thành vũ trụ.
Khoa Tử Vi và những phương pháp dự báo Đông Phương đã giải thích đến cả hành vi của con người - "một hiện tượng rất nhỏ" trong vũ trụ . Tất nhiên nó phải là kết quả của một sự am hiểu toàn bộ lịch sử hình thành vũ trụ và nó phải hiểu biết hầu hết những tương tác có tính qui luật của vũ trụ để làm nên khả năng tiên tri tuyệt vời của nó.

Đương nhiên người ta có thể chỉ ra những khiếm khuyết của khoa Tử Vi và của hầu hết những phương pháp ứng dụng thuộc về Lý học Đông phương. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng: Vì tính khiếm khuyết của phương pháp mà phủ nhận tính hiện thực và giá trị tri thức của nó (ở đây, tôi chưa bàn đến sự khiếm khuyết và sai lệch do thất truyền).

Không một phương pháp nào hoàn chỉnh, khi nó là hệ quả của sự nhận thức của con người. Bởi vì, sự nhận thức của con người phản ánh thực tại, nhưng không phải chính thực tại đó.
Như vậy, từ những luận điểm nếu trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở hợp lý để quán xét về những hiệu ứng của sự tương tác có qui luật trong vũ trụ và minh chứng đó chính là một phần thực tại chưa biết đến, được khái niệm bằng những thuật ngữ cổ của nền Lý học Đông phương.

 

Mời xem các bài khác:

  1. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 1
  2. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3
  3. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 1
  4. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 2
  5. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 4
  6. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ phần 4 - 1

Bài viết cùng chuyên mục

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phụ chương: Chia tay nền Đông y Trung Hoa. Trên website Tuổi Trẻ Online, thứ Ba, 24 .10 .2006 có bài viết rất đáng chú ý . Hiện tượng nêu trong bài viết này cho ...

Chương III: Lạc thư hoa Giáp. Lý giải các vân đề liên quan: Trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết hoặc một phương pháp khoa học, thì tính hợp lý ...

Phụ chương: Giải mã bài khẩu quyết. Bài khẩu quyết học thuộc lòng cho những người mới học Tử Vi về nạp âm 60 hoa giáp là:

Hà đồ và nguyên lý nghịch trong cấu thành Hoa giáp từ cổ thư chữ Hán: Trong phần trên, người viết đã hân hạnh lưu ý bạn đọc về hai hiện tượng mang ...

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phần IV: Hà đồ và thời gian ứng dụng trong học thuật cổ Đông Phương. Trong phần trên, người viết đã chứng minh chính qui luật vận động và tương tác ...

Chương III: Di sản văn hiến Việt và những hiệu ứng vũ trụ trong thuyết Âm Dương ngũ hành. Trước khi tiếp tục minh chứng nền văn hiến Việt một thời huy ...

Chương II: Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Thực tại vũ trụ và tính qui luật trong tử vi đẩu số”Một giả thuyết khoa học chỉ được coi là đúng, nếu ...

Hà đồ và  huyền không phi tinh trong phong thủy. Trong những yếu tố căn bản qui ước của phương pháp này, cổ thư chữ Hán ghi nhận sự vận động thay đổi ...