Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2

Ngày đăng: Thứ bảy 05/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

Việc nền văn minh Trung Hoa trải hàng 2000 năm sau thời Tần, cũng không phát hiện được dấu ấn Hà đồ ngay trong cuốn sách được coi là của vị tể tướng Tần, cũng đủ chứng tỏ rằng:
Nền văn minh Hán không hề là cội nguồn đích thực của những giá trị học thuật cổ Đông phương.
Dưới đây là đoạn trích dẫn trong Lã thị Xuân thu, một tác phẩm được coi là của Lã Bất Vi viết vào thời kỳ đầu của đế chế Tần, mang dấu ấn Hà đồ.
Lời giới thiệu trong sách Lã thị Xuân thu do Phan Văn Các dịch - Nxb Văn Học & Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây xuất bản 1999 viết:

”Lã Bất Vi bèn sai các thực khách của mình viết ra những điều nghe biết, tập hợp lại làm thành “bát lãm” và “lục luận”, “thập nhị kỷ” cộng hơn hai mươi vạn chữ, coi là có đủ “thiên địa vạn vật cổ kim chi sự”, đặt tên là Lã Thị Xuân Thu, và “đặt ở cổng chợ Hàm Dương, treo ngàn lạng vàng trên đó, mời du sĩ tân khách chư hầu ai thêm bớt được một chữ thì thưởng ngàn lạng vàng”.

“Hán thư nghệ văn chí” đã coi đó là tác phẩm tiêu biểu của “tạp gia”, đánh giá rằng về học thuật, sách ấy “kiêm Nho Mặc, hợp Danh Pháp” (gồm cả Nho gia lẫn Mặc gia, ghép cả Danh gia với Pháp gia).

Ở thời hiện đại, Hầu Ngoại Lư cho đó là khởi nguồn của Tạp gia, là sự nhào trộn “kiệm thính tạp học” không có tinh thần sáng tạo, nhiều học giả chỉ thừa nhận giá trị sử liệu của nó mà thôi.
Nhưng nhà sử học Phùng Hữu Lan cho rằng:

“Sách này không đặt tên Lã tử, mà đặt tên Lã thị Xuân thu, hẳn là Văn Tín Hầu vốn đã coi sách của mình là sử. Sử Ký nói rằng: Lã Bất Vi coi sách của mình chứa đủ muôn vật trong trời đất cùng mọi việc xưa nay, đặt tên là Lã thị Xuân thu cũng đã coi đó là sử. Tựa niên biểu mười hai chư hầu trong Sử Ký đặt ngang hàng Lã thị Xuân thu với Tả thị Xuân thu và Ngu thị Xuân thu, chứng tỏ Sử công cũng coi sách đó là sử rồi”.

Trong nội dung của sách Lã thị Xuân thu có nói đến sự vận hành có tính qui luật của thời tiết từng tháng trong năm và sự ứng xử của các bậc đế vương thuận theo tự nhiên để điều hành đất nước. Phần này được chia làm 12 kỷ. Đoạn trích dẫn dưới đây chứng tỏ điều này:

Mười hai kỷ sắp xếp theo trình tự bốn mùa, mỗi mùa có ba kỷ: Mạnh, Trọng, Quý. Kỷ thủ là nguyệt lệnh của tháng. Xuân chủ sinh, Hạ chủ trưởng, Thu chủ thu, Đông chủ tàng (*).

* Chú thích trong sách đã dẫn: Thập nhị kỷ chính là thiên nguyệt lệnh trong sách Lễ ký, mười hai tháng sắp xếp làm mười hai thiên, sau mỗi thiên đều chen thêm bốn thiên khác. Bốn kỷ xuân hạ thu đông, xuân nói về sinh, hạ nói về trưởng, thu nói về thu (hoạch), đông nói về cất giấu. Bốn thiên phụ vào mỗi kỷ cũng đều phối hợp theo trình tự xuân sinh, hạ trưởng, thu thu, đông tàng mà trình bày các quan điểm về phép tồn sinh, thể thích mà tăng trưởng, vạn vật thu gom, chết đích đáng, chết có giá trị. bản mẫu của thiên đầu mỗi kỷ trong thập nhị kỷ và hạ tiểu chinh đều là sách nông lưu hành trong dân gian. Mạnh xuân là tháng đầu trong lịch nhà Hạ, tức tháng giêng. Đây là thiên Mạnh xuân, không phải Kỷ, các “Kỷ” ở sau đều như vậy.

Trong cuốn Lã thị Xuân thu, dấu ấn mang nội dung của Hà đồ thể hiện trong các đoạn tiêu biểu được trích dẫn sau đây:

Mạnh Xuân Kỷ
Thiên thứ nhất nói rằng:

Tháng đầu xuân: mặt trời ở vị trí sao Doanh Thất. Buổi chiều hôm, sao Sâm ở phương chính Nam, sáng sớm sao Vĩ ở phương chính Nam. Mặt trời tháng này ở phương Giáp Ất (phương Đông). Vị đế vương tương ứng với tháng này là Thái Cao thị (dựa vào Mộc đức mà xưng vương). Vị thần đối ứng tháng này là Mộc thần Câu Mang, động vật tiêu biểu của tháng này là loài có vảy, thanh âm tháng này lấy âm Giốc (một trong ngũ âm) làm tiêu biểu, âm luật tháng này phù hợp với Thái Thốc (một trong lục luật).
Con số đối ứng với tháng này là số 8
Vị đối ứng của tháng này là vị chua, mùi đối ứng với tháng này là mùi tanh.

Mạnh Hạ Kỷ
Thiên thứ nhất nói rằng:

Tháng đầu mùa hạ: Mặt Trời ở vị trí của sao Tất. Buổi chiều hôm sao Dực ở phương chính Nam, sáng sớm sao Vụ Nữ ở phương Bính Đinh (phương Nam). Vị đế vương tương ứng tháng này là Viêm Đế (dựa vào Hỏa đức mà xưng vương). Vị thần đối ứng tháng này là Hỏa thần Chúc Dung. Động vật tiêu biểu tháng này là loài chim có lông vũ. Thanh âm tháng này lấy âm Chủy (một trong ngũ âm) làm tiêu biểu. Âm luật tháng này hợp với Trọng Lữ.
Con số đối ứng tháng này là số 7.
Đặc điểm của tháng này là lễ tiết. Sự việc tháng này là xem.

Mạnh Thu Kỷ
Thiên thứ nhất nói rằng:

Tháng đầu mùa thu: Mặt Trời ở vị trí của sao Dực. buổi chiều hôm sao Đẩu ở phương chính Nam. Mặt Trời tháng này ở phương Canh Tân ( phương Tây). Vị đế vương ứng với tháng này là họ Thiếu Hạo (lấy đức Kim mà xưng vương thiên hạ). Vị thần ứng với tháng này là Kim thần nhục thu (tên là Cai). Động vật tiêu biểu tháng này là loài thú có lông mao. Thanh âm tháng này lấy Thương làm tiêu biểu. Âm luật tháng này hợp với Di Tắc (một trong lục luật).
Con số đối ứng tháng này là số 9
Vị tương ứng tháng này là vị cay, mùi tương ứng tháng này là mùi tanh, tế tự tháng này ở cửa.

Mạnh Đông Kỷ
Thiên thứ nhất nói rằng:

Tháng đầu mùa đông: Mặt Trời ở vị trí của sao Vĩ. Buổi chiều hôm sao Nguy ở phương chính Nam, buổi sáng sớm Thất tinh ở phương chính Nam. Mặt Trời tháng này ở phương Nhâm Quý (phương Bắc). Vị đế vương ứng với tháng này là Chuyên Húc (lấy đức Thủy mà xưng vương thiên hạ). Vị thần ứng với tháng này là Huyền Minh (thủy thần). Động vật tiêu biểu tháng này là loài giáp giới (đại biểu là rùa). Thanh âm tháng này là Vũ (một trong ngũ âm). Âm luật tháng này hợp với Ứng chung (một trong lục lã).
Con số của tháng này là số 6.
Vị tương ứng tháng này là vị mặn. Mùi tương ứng tháng này là mùi mục. Tháng này tế tự đất trong cửa. Lúc tế tự, trước phải dâng thận. Tháng này, nước bắt đầu đóng băng, đất bắt đầu đông giá. Gà rừng xuống nước biến thành con sò. Cầu vồng ẩn náu không xuất hiện. Tháng này thiên tử ở trong phòng đầu tây của nhà hướng Bắc, ngồi xe đen, thắng xe bằng ngựa đen, trên xe có cờ đen, mặc áo đen, đeo ngọc đen làm đồ trang sức, ăn kê nếp và thịt lợn. Đồ tế khí to mà chúm miệng.

Qua đoạn trích dẫn trên quí vị quan tâm cũng nhận thấy rằng: Nếu chúng ta lấy độ số và hành của của 4 mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông - ứng với Mộc, Hỏa, Kim, Thủy và liên hệ với Hà đồ thì một lần nữa nó lại trùng khớp.
Chưa hết! Thập nhị kỷ trong Lã thị Xuân thu chính là thiên Nguyệt Lệnh trong sách Lễ Ký - cũng vốn được coi là của Khổng Tử viết , cũng mang dấu ấn Hà đồ. Tất cả những sách này đều thuộc về Tiên Tần (?!).
Nhưng cho đến ngày hôm nay:
Các học giả tầm cỡ quốc tế (Kể cả của ngay chính Trung Hoa) vẫn không thấy dấu ấn Hà đồ trong cổ thư trước Tần ? Và chính Kinh Dịch – vốn được coi là của Khổng Tử - lại là cuốn sách cổ nhất nói đến Hà đồ (“Hà xuất đồ / Lạc xuất Thư”) ?
Nếu như trong sách Thượng Thư – thiên Cổ Mệnh chỉ nhắc đến Hà đồ được vẽ ở vách cung điện nhà Chu một cách mơ hồ, hoặc trong Kinh Dịch với câu “Hà xuất đồ, Lạc xuất thư” cũng rất mơ hồ (Tất nhiên sự mơ hồ này chỉ ở trong cổ thư chữ Hán) thì Hoàng Đế nội kinh & Lã thị Xuân thu, Nguyệt lệnh trong Lễ Ký lại ghi lại những dấu ấn rất rõ ràng liên quan đến nội dung của Hà đồ - nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông phương, đã được minh chứng có cội nguồn từ văn minh Lạc Việt.

Như vậy, cũng chứng tỏ Hà đồ - nguyên lý căn bản của Lý học phương Đông – đã được phát hiện từ rất lâu trong nền văn minh cổ Đông phương và đã được ứng dụng trên thực tế nhưng nó không thuộc về văn minh Hán . Những sự minh chứng ở trên qua ngay văn bản cổ Hán đã chứng minh một cách sắc sảo: Không hề có tính kế thừa trong sự phát triển liên tục những giá trị của nền Lý học phương Đông trong cổ thư chữ Hán.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu
 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia
 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn
 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1
 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2
 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3
 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1
 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2
 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3
 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4
 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1
 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1
 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2
 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3
 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2
 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3
 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1
 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1
 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2
 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương
 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3
 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương
 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1
 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2
 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1
 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phụ chương: Chia tay nền Đông y Trung Hoa. Trên website Tuổi Trẻ Online, thứ Ba, 24 .10 .2006 có bài viết rất đáng chú ý . Hiện tượng nêu trong bài viết này cho ...

Chương III: Lạc thư hoa Giáp. Lý giải các vân đề liên quan: Trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết hoặc một phương pháp khoa học, thì tính hợp lý ...

Phụ chương: Giải mã bài khẩu quyết. Bài khẩu quyết học thuộc lòng cho những người mới học Tử Vi về nạp âm 60 hoa giáp là:

Hà đồ và nguyên lý nghịch trong cấu thành Hoa giáp từ cổ thư chữ Hán: Trong phần trên, người viết đã hân hạnh lưu ý bạn đọc về hai hiện tượng mang ...

Chương II: Hà đồ và bí ẩn 60 hoa giáp. Phần này là một sự bổ sung rất quan trong cho cuốn sách đã xuất bản: “Thời Hùng Vương và bí ẩn lục thập hoa ...

Phần IV: Hà đồ và thời gian ứng dụng trong học thuật cổ Đông Phương. Trong phần trên, người viết đã chứng minh chính qui luật vận động và tương tác ...

Chương III: Di sản văn hiến Việt và những hiệu ứng vũ trụ trong thuyết Âm Dương ngũ hành. Trước khi tiếp tục minh chứng nền văn hiến Việt một thời huy ...

Chương II: Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ. Thực tại vũ trụ và tính qui luật trong tử vi đẩu số”Một giả thuyết khoa học chỉ được coi là đúng, nếu ...

Hà đồ và  huyền không phi tinh trong phong thủy. Trong những yếu tố căn bản qui ước của phương pháp này, cổ thư chữ Hán ghi nhận sự vận động thay đổi ...