Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1

Ngày đăng: Thứ sáu 04/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

Điều này sẽ chứng tỏ rằng: Trong nguyên lý học thuật cổ Đông phương, không gian và thời gian hoàn toàn nhất quán và có chung một nguyên lý căn bản là Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt.

Chương 1
Hà đồ và nguyên lý tương hợp của Thập Thiên Can

Trong những đoạn viết ở trên, người viết đã hân hạnh trình bày một thực tại làm nền tảng cho khoa dự đoán Đông phương (vốn có đầy đủ những yếu tố theo tiêu chí khoa học hiện đại). Đó chính là quy luật vận động tương tác của các vì sao và hành tinh trong vũ trụ ảnh hưởng đến Địa cầu. Hay nói một cách khác: Phần trên chính là sự chứng giải từ một nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” lý giải qui luật tương tác và vận động trong không gian vũ trụ.
Phần này chúng tôi tiếp tục chứng tỏ tính hợp lý trong việc lý giải các hiện tượng và vấn đề liên quan trong học thuật cổ Đông phương, vốn là sự tổng hợp những nhận thức thực tại vũ trụ và liên quan đến vấn đề thời gian cũng từ một nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt”.
Phần này tiếp tục chứng tỏ tính hợp lý của Hà đồ trong việc lý giải nguyên lý tương hợp của Thập Thiên Can, vốn là một tiền đề bí ẩn được lưu truyền qua cổ thư chữ Hán.
Thập Thiên Can là một trong những khái niệm trong học thuật cổ Đông phương để giải thích các hiện tượng tương tác trong vũ trụ theo thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nhưng Thiên Can cũng là một yếu tố cấu thành trong thời gian qui ước của học thuật cổ Đông phương. Bởi vậy, người viết hân hạnh trình bày trong phần này, những chứng giải liên quan đến những bí ẩn có tính nguyên lý của thập Thiên Can trong học thuật cổ Đông phương.
Trong các cổ thư liên quan đến thuyết Âm Dương Ngũ hành, chúng ta thường thấy một tiền đề sau đây liên quan đến Thập Thiên Can là:

Giáp (Mộc) hợp Kỷ (Thổ)
Bính (Hỏa) hợp Tân (Kim)
Mậu (Thổ) hợp Quí (Thủy)
Canh (Kim) hợp Ất (Mộc)
Nhâm (Thủy) hợp Đinh (Hỏa).

Đây là một tiền đề của qui tắc lập cục trong Tử vi đẩu số và cũng là một tiền đề quan trọng của Lý học cổ Đông phương, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực: y lý, lịch số, dự đoán… Tiền đề này chưa có sự lý giải và cũng là sự bí ẩn đã trải hàng thiên niên kỷ trong các cổ thư chữ Hán lưu truyền. Chính vì sự bí ẩn này khiến cho những nhà nghiên cứu và những người tìm hiểu về Lý học Đông phương phải chấp nhận một cách khiên cưỡng tiền đề nói trên: Mộc khắc Thổ (lý tương khắc của Ngũ hành). Nhưng trong tiền đề nói trên thì Giáp Mộc lại hợp Kỷ Thổ, thật khó hiểu!
Chưa hết, trong các sách ứng dụng phương pháp luận Âm Dương Ngũ hành vào các lĩnh vực Đông y, Lý học hoặc dự đoán tương lai, thường gặp những định đề cũng không có sự lý giải mà bắt buộc phải học thuộc lòng sau đây:

Giáp hợp Kỷ phá Ất xung Canh, hoặc Mậu hợp Quí phá Giáp khắc Kỷ…

Sự bí ẩn của tiền đề này cũng xuất phát từ sai lầm căn bản tồn tại từ hàng ngàn năm nay, khi cho rằng: Âm Dương và Ngũ hành là hai học thuyết riêng biệt không liên quan đến nhau. Từ sai lầm căn bản này, sẽ không có cơ sở nào để liên hệ Thập Thiên Can (mang yếu tố Ngũ hành) với Lạc thư và Hà đồ (Được nhắc đến đầu tiên trong Kinh Dịch – nói đến Âm Dương, không có yếu tố Ngũ hành). Điều quan trọng hơn cả là:

Nền văn minh Hán đã tiếp thu một cách sai lệch và không hoàn chỉnh thuyết Âm Dương Ngũ hành từ văn minh Lạc Việt. Bởi vậy, tất cả các phương pháp ứng dụng của thuyết này – trong cổ thư chữ Hán – cứ như từ trên trời rơi xuống, và trải hàng ngàn năm, tri thức của nhân loại không thể nào chứng minh được một thực tại nào là cơ sở của học thuyết này.

Những hiện tượng bí ẩn trên cũng chỉ được lý giải một cách nhất quán và hợp lý trong các mối liên hệ tương quan với Hà đồ, “Pháp Đại uy nỗ” từ văn minh Lạc Việt.
Bây giờ, chúng ta sắp xếp Thập Thiên Can theo lý Âm Dương và Ngũ hành tương sinh, đánh số thứ tự từ 1 đến 10 từ Giáp đến Quí, ta sẽ được một bảng sau.

Qua bảng trên bạn đọc cũng nhận thấy: Tất cả các số của Thập Thiên Can vừa đúng 10 số có trên Hà đồ. Sự trùng hợp này không thể là một sự ngẫu nhiên, khi chúng là những nền tảng căn bản của một học thuyết nhất quán và hoàn chỉnh và là sản phẩm trí tuệ con người phản ảnh sự nhận thức thực tại vũ trụ và điều kiện thiên nhiên. Bởi vậy, chúng phải có một sự liên hệ chặt chẽ. Điều này được chứng tỏ khi chúng ta sắp xếp Thập Thiên Can theo chiều Ngũ hành tương sinh - là nội dung của Hà đồ - trên cơ sở độ số theo thứ tự ở bảng trên vào vị trí có độ số tương ứng của Cửu cung Hà đồ ta được bảng sau:

Độ số Hà đồ phối độ số Thiên Can

Như vậy trên cơ sở độ số của Thiên Can tương ứng với độ số của Cửu cung Hà đồ, ta sẽ có sự tương hợp bởi cùng hành như sau:

Giáp (1) hợp Kỷ (6) trong hành Thủy,
Bính (3) hợp Tân (8) trong hành Mộc,
Mậu (5) hợp Quí (10) trong hành Thổ,
Canh (7) hợp Ất (2) trong hành Hỏa,
Nhâm (9) hợp Đinh (4) trong hành Kim.

Như vậy, mỗi một hành trên Hà đồ đi liền với hai Thiên Can một Âm một Dương.
Điều này cũng lý giải một bài phú truyền bí ẩn, có nội dung như sau:
Nhất lục cộng tông (1 – 6 cùng họ) / Thuỷ
Nhị thất đồng đạo (2 – 7 cùng đi một đường) / Hỏa
Tam bát vi bằng (3 – 8 như nhau) / Mộc
Tứ cửu vi hữu (4 – 9 là bạn bè) / Kim
Ngũ thập đồng đồ (5 – 10 cùng một loại) / Thổ
Điều này không thể thực hiện trên Lạc thư vì trung cung Lạc thư chỉ có một số, không có sự tương thích hợp lý.
Với đồ hình đã trình bày ở trên, chúng ta có thể lý giải những trường hợp bí ẩn khác, như Giáp hợp Kỷ phá Ất xung Canh và những trường hợp tương tự như sau:
Giáp (1) nằm ở vị trí Dương Thủy, khắc Ất (2) Canh (7) nằm ở vị trí Âm Dương Hỏa theo lý tương khắc của Ngũ hành, hoặc Mậu (5) nằm ở vị trí Dương Thổ khắc Giáp (1) Kỷ (6) nằm ở vị trí Âm Dương Thủy.
Từ đó, suy ra một số định đề bí ẩn khác như: Bính là quí nhân của Kỷ, vì độ số của Bính (3) và độ số của Kỷ (6) nằm trên cung tương sinh của Ngũ hành: Thủy sinh Mộc trên Hà đồ v.v…
Qua đồ hình trên đã lý giải tất cả mọi trường hợp Sinh – Khắc – Thừa – Vũ của Thập Thiên Can, vốn là sự bí ẩn đã trải nhiều thiên niên kỷ. Kể từ khi thần Kim Qui – một biểu tượng của nền văn minh Lạc Việt – rẽ nước lặn xuống biển cùng với An Dương Vương, đã mang theo tất cả những bí mật của nó và để lại một nền văn hóa Đông phương đầy huyền bí.
Như vậy, với sự chứng minh ở trên đã chứng tỏ rằng: Lạc thư Hà đồ (Hiểu theo nghĩa: Sách của người Lạc Việt viết về Hà đồ) là tiền đề của khoa thiên văn học cổ Văn Lang và là nguyên lý ứng dụng căn bản của thuyết Âm Dương Ngũ hành, từ đó tính toán các hiệu ứng vũ trụ tác động lên tự nhiên, xã hội và đời sống con người.
Phần tiếp theo dưới đây sẽ tiếp tục chứng tỏ với bạn đọc nguyên lý căn bản là Hà đồ trong việc khám phá bí ẩn của 60 hoa giáp, một thành tố quan trong trong cấu hình đơn vị thời gian ứng dụng trong học thuật cổ Đông phương .

 

Mời xem các bài khác:

 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu
 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia
 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn
 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1
 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2
 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3
 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1
 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2
 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3
 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4
 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1
 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1
 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2
 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3
 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2
 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3
 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1
 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2
 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương
 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3
 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương
 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1
 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2
 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1
 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2
 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Hà đồ và  huyền không phi tinh trong phong thủy. Trong những yếu tố căn bản qui ước của phương pháp này, cổ thư chữ Hán ghi nhận sự vận động thay đổi ...

Nguyên lý quái Cấn nhập trung cung và Hà đồ. Thực tại vũ trụ của phong Thủy Lạc Việt: Sự chứng minh ở trên đã cho thấy rằng:   Hà đồ phối Hậu thiên ...

Tứ trạch trong Hậu thiên Lạc Việt và Hà đồ. Tính phi qui luật của Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư: Trước khi minh chứng tính hợp lý của nguyên lý căn ...

Phần III: Hà đồ trong không gian ứng dụng của học thuật cổ Đông Phương. Chương I: Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt và tính quy luật trong phong thuỷ. Trong ...

Phụ chương: Giải mã những hiện tượng văn hóa dân gian liên quan. Người viết một lần nữa xin được lưu ý bạn đọc quan tâm là:Tất cả những sự giải mã ...

Chương III: Hà đồ và hậu thiên bát quái Lạc Việt. 1. Nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông Phương: Trong phần trên, người viết đã chứng minh với bạn ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ từ văn minh Lạc Việt. Hệ từ viết:”Hà xuất đồ,Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”.Mọi sự suy luận sẽ bế tắc và không ...

Phần II- Hà đồ trong văn minh Lạc Việt. Dịch viết: ”Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”

Chương III: Ứng dụng của Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm cho đến nay, người ta không thể nào tìm thấy sự ghi nhận ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ qua cổ thư chữ Hán. Mặc dù tranh luận sôi nổi vậy, ngay cả những bậc túc nho khả kính thuộc văn minh Hán – cũng không thể ...