Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 3

Ngày đăng: Thứ năm 03/07/2008 12:00:00 (GMT +7)

Cửu tinh này lần lượt trong cổ thư chữ Hán, có tên gọi như sau:
1. Nhất Bạch toạ tại Khảm cung số 1, chính Bắc trên Lạc thư .
2. Nhị Hắc toạ tại Khôn cung số 2, Tây Nam trên Lạc thư.
3. Tam Bích toạ tại Chấn cung số 3, chính Đông trên Lạc thư.
4. Tứ Lục toạ tại Tốn cung số 4, Đông Nam trên Lạc thư.
5. Ngũ Hoàng toạ tại Trung cung số 5 trên Lạc thư.
6. Lục Bạch toạ tại Càn, cung số 6, Tây Bắc trên Lạc thư.
7. Thất Xích toạ tại Đoài, cung số 7, chính Tây trên Lạc thư.
8. Bát Bạch toạ tại Cấn, cung số 8 , Đông Bắc trên Lạc thư.
9. Cửu Tử toạ tại Ly, cung số 9, chính Nam trên Lạc thư.
Ở phần trên, người viết đã hân hạnh minh chứng với bạn đọc về tính phi lý của nguyên lý Hậu thiên Văn Vương phối Lạc thư. Trên cơ sở đồ hình phi tinh huyền không này, một lần nữa, bạn đọc lại thấy tính bất hợp lý và mâu thuẫn của nó. Đó chính là nội dung và vị trí của sao Thất Xích và Cửu Tử. Vị trí của Thất Xích (Đỏ, số 7 ) không thể toạ ở Đoài Kim (Trắng, số 9) và thuộc Tây phương. Tương tự như vậy với Cửu Tử ở phương Nam, Hỏa số 7 với quái Ly Hỏa. Sự mâu thuẫn phi lý này, bổ sung thêm vào những vấn đề đã minh chứng ở trên.
Bởi vậy, phương pháp huyền không phi tinh chỉ có thể thực hiện trên Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt thì sẽ thể hiện tính hợp lý với mọi hiện tượng và các vấn đề liên quan.
Bạn đọc quán xét đồ hình so sánh giữa cấu trúc huyền không phi tinh trên nguyên lý căn bản từ văn minh Lạc Việt là “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” với nguyên lý này từ “Lạc thư phối Hậu thiên Văn Vương” qua những đồ hình dưới đây:

Bạn đọc quan tâm lưu ý: Tuy có sự khác biệt ở hai hành Kim Hỏa giữa Lạc thư và Hà đồ, nhưng phương pháp phi tinh không hề thay đổi giữa cổ thư chữ Hán và trên Hà đồ. Tức là vẫn ra 1, vào 2, lên 3, xuống 4… Nhưng do độ số và phương vị khác nhau, nên có sự khác biệt ở hai phần Kim và Hỏa trên hai đồ hình này. Điều này được minh hoạ cụ thể dưới đây.

Như vậy – qua sự so sánh giữa hai phương pháp phi tinh ở trên – thì sai lệch chỉ rơi vào phần Kim - Hỏa giữa Hà đồ và Lạc thư. Đặc biệt các vận 3, 5, 7, 9 sự sai lệch có tính khác biệt dẫn đến ứng dụng và luận đoán sai biệt ở các phương chính Tây và chính Nam. Còn trong các vận khác và ở các phương khác thì sự sai lệch khó nhận biết, do tính chất tương đương của các sao. Như vậy, sự sai lệch này rất hạn chế, nhưng rất quan trọng ở hai phương này.
Nếu chúng ta chỉ giới hạn vấn đề ở sự ứng dụng phi tinh trên Hà đồ hay Lạc thư, thì cùng lắm sẽ chỉ giới hạn ở tính chứng nghiệm hiệu quả trên thực tế. Nhưng ở đây, người viết xin được lưu ý quí vị quan tâm là: phi tinh trên Hà đồ là hệ quả tất yếu từ một nguyên lý căn bản có sự nhất quán, hoàn chỉnh và hợp lý trong việc giải thích mọi vấn đề liên quan. Còn phi tinh trên Lạc thư chỉ là hệ quả của một nguyên lý (Hậu thiên Văn Vương liên hệ Lạc thư) không thể chứng minh được tính hợp lý với chính nó và sự giải thích một cách hợp lý các vấn đề liên quan.

Hà đồ và cung phi trong bát trạch

Ở phần trên, người viết đã hân hạnh minh chứng với bạn đọc về sự liên hệ giữa phương pháp huyền không phi tinh trong phong Thủy và bảng cung phi trong bát trạch. Trong phương pháp bát trạch, người ta lập thành bảng cung phi sẵn cho gia chủ sinh năm nào thì ứng với quái nào trong bát quái.
Nhưng thực chất bảng này là hệ quả của phương pháp phi tinh trong huyền không với nam phi nghịch, nữ phi thuận.
Từ cơ sở Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ thuộc về nền văn hiến Lạc Việt, chúng ta sẽ có một bảng cung phi như ở trang sau. Bạn đọc có thể sử dụng bảng phi tinh trên Hà đồ ở trang bên thay thế cho bản lưu truyền trong bát trạch trong sách cổ phi tinh trên Lạc thư.

Cung phi trung nguyên
(Tính từ 1924 đến 1983)

Chu kỳ lặp lại từ 1984—Giáp Tý: Nam / Ly, Nữ Cấn

Trên đây là bảng cung phi trên cửu cung Hà đồ. Bạn đọc cũng nhận thấy rằng: Nếu đối chiếu với bảng phi cung trong sách Bát trạch minh cảnh thì phần sai lệch giữa hai bảng chỉ ở hai cung Đoài Ly.
Sự ứng dụng trong phong thủy từ nguyên lý căn bản “Hà đồ phối Hậu thiên Lạc Việt” sẽ không chỉ dừng lại ở hoán vị tính chất hai cung Tốn Khôn ở Đông Nam và Tây Nam trên Cửu cung và ở ứng dụng phi tinh trên Hà đồ, mà còn được ứng dụng để hiệu chỉnh một số hiện tượng khác liên quan trong thuật phong thủy. Nhưng người viết xin đựơc dừng lại ở đây. Vì luận đề này không nhằm mục đích trình bày toàn bộ những vấn đề liên quan đến phong thủy, mà chỉ chứng tỏ tính hợp lý từ một nguyên lý căn bản được hiệu chỉnh đến một số vấn đề chủ yếu liên quan đến nó. Sự hiệu chỉnh này không mang tính phủ định những phương pháp ứng dụng vốn là hệ quả của thuyết Âm Dương Ngũ hành – đã chứng tỏ tính hiệu quả trên thực tế từ hàng ngàn năm nay – mà chỉ là sự hiệu chỉnh trên cơ sở phục hồi những nguyên lý đã thất truyền và chứng tỏ một thực tại là cơ sở của nó.
Nguyên lý căn bản Hậu thiên Lạc Việt phối Hà đồ không chỉ dừng lại ở sự giải thích một cách hợp lý tính qui luật trong các phương pháp ứng dụng của phong Thủy, mà còn chứng tỏ tính hợp lý trong các vấn đề liên quan khác thuộc về học thuật Đông phương cổ. Đồng thời chứng tỏ một thực tại vũ trụ là cơ sở nhận thức của nó.
Sự chứng minh tiếp theo đây chứng tỏ điều này trên Tử Vi Đẩu số, sẽ tiếp tục chứng tỏ một qui luật chủ yếu và bao trùm “Pháp đại uy nỗ” từ văn minh Lạc Việt.

 

Mời xem các bài khác:

 1. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời nói đầu
 2. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Lê Gia
 3. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Lời giới thiệu - Hoàng Tuấn
 4. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 1
 5. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 2
 6. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 1 - 3
 7. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 1
 8. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 2
 9. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 3
 10. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 2 - 4
 11. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1
 12. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 1
 13. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 1 - 2
 14. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 2
 15. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 3 - 3
 16. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 1
 17. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 1
 18. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - 2
 19. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 2 - Phụ chương
 20. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3
 21. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 3 - Phụ chương
 22. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 1
 23. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 4 - 4 - 2
 24. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 1
 25. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Phần 5 - 2
 26. Hà đồ trong văn minh Lạc Việt - Thay lời kết

Bài viết cùng chuyên mục

Phụ chương: Giải mã những hiện tượng văn hóa dân gian liên quan. Người viết một lần nữa xin được lưu ý bạn đọc quan tâm là:Tất cả những sự giải mã ...

Chương III: Hà đồ và hậu thiên bát quái Lạc Việt. 1. Nguyên lý căn bản của học thuật cổ Đông Phương: Trong phần trên, người viết đã chứng minh với bạn ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ từ văn minh Lạc Việt. Hệ từ viết:”Hà xuất đồ,Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”.Mọi sự suy luận sẽ bế tắc và không ...

Phần II- Hà đồ trong văn minh Lạc Việt. Dịch viết: ”Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tác chi”

Chương III: Ứng dụng của Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Trong cổ thư chữ Hán trải hàng ngàn năm cho đến nay, người ta không thể nào tìm thấy sự ghi nhận ...

Chương II: Nội dung của Hà đồ qua cổ thư chữ Hán. Mặc dù tranh luận sôi nổi vậy, ngay cả những bậc túc nho khả kính thuộc văn minh Hán – cũng không thể ...

Phần I: Hà đồ trong cổ thư chữ Hán. Chương I: Xuất xứ của Hà đồ theo cổ thư chữ Hán. Hầu hết những ai đã từng xem một cuốn sách nói về Kinh Dịch thì ...

Trải hàng thiên niên kỷ trôi qua trong lịch sử phát triển của văn minh nhân loại, con người không quên chiêm ngưỡng quá khứ. Nhưng trong sự phát triển của ...

Nhà nghiên cứu Lê Gia: Dịch lý là một môn khoa học và cũng là triết học, có tính nhất quán bao trùm mọi lĩnh vực trong vũ trụ quan và nhân sinh quan của tư ...

Tôi là người Hà Nội, tình cờ được quen biết tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh, vốn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ do cái mà đạo Phật gọi là có ...