ỨNG DỤNG CÁC DÒNG SINH ĐIỆN TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ THEO DÕI ĐIỀU TRỊ - DÒNG ĐIỆN SINH HỌC CỦA HỆ KINH LẠC 3.2

Ngày đăng: 16/07/2013 00:00:00

Chương baNhững ứng dụng thực tiễn của việc khảo sát hiệu điện thế

sinh học hệ kinh lạc (tiếp theo)


 


 


A.4.2. Hai đặc tính quan trọng của HĐT huyệt Nguyên:


Tuy chưa biết hàm số nào đếm được mỗi điện đồ có bao nhiêu loại tần số, và trong cả thời gian đo mỗi loại tần số có bao nhiêu chu kỳ lặp lại. Song bằng cách nhìn khái quát và đếm thử thời gian của một số chu kỳ, chúng tôi cũng phát hiện được 2 đặc tính rất quan trọng của điện đồ hiệu điện thế 2 pha đo trên 24 huyệt Nguyên


A.4.2.1. HĐT huyệt Nguyên có 2 phức bộ sóng:


Trên cả 24 điện đồ ta thấy có 2 phức bộ sóng chủ yếu:


+ Phức bộ sóng nhanh tạo nên bởi rất nhiều sóng có tần số khoảng 2Hz, thỉnh thoảng chen vào 1 chu kỳ sóng dài hơn (F khoảng 1,33Hz).


+ Phức bộ sóng châm tạo nên bởi rất nhiều sóng có tần số chậm hơn (F khoảng 0.66Hz), thỉnh thoảng chen vào 1 chu kỳ sóng dài hơn (F khoảng 0.33Hz).


+ Hai phức bộ sóng này gồm phần lớn các sóng có tần số từ 0.5Hz đến 2Hz, giống như sóng delta của điện não đồ và sóng điện tim từ tần số chậm nhất đến tần số nhanh nhất, còn phần nhỏ các sóng khác đều chậm hơn sóng điện não và chậm hơn sóng điện tim rất nhiều.


+ Phức bộ sóng chậm có chu kỳ dài hơn chu kỳ sóng nhanh từ 3 đến hơn 4 lần, phức bộ sóng chậm có chu kỳ 1.5”- 7”, phức bộ sóng nhanh có chu kỳ 0.5”- 1,5”.


+ Các sóng của cả 2 phức bộ này đều tập hợp thành từng nhóm từ 5 sóng đến hơn chục sóng với biên độ tăng dần rồi lại giảm dần, khiến chúng có tính chất như 1 sóng mang trong radio, được bao bởi 2 loại sóng có chu kỳ dài hơn: Ở phức bộ nhanh T = 8”- 10”. Ở phức bộ chậm T = 10”- 20”. Chúng hoàn toàn khác sóng điện não và điện tim.A.4.2.2. Đặc điểm của sự xuất hiên nhóm sóng HĐT 2 pha mới:


+ Giữa 2 điện đồ liền kề , mỗi nhóm sóng giống nhau ở điện đồ dưới và điện đồ trên , bắt đầu và kết thúc cách nhau 1 khoảng thời gian gần như bằng nhau.


Nếu lấy biên độ cao nhất (đỉnh) của mỗi nhóm sóng, để dễ đối chiếu nhóm sóng thuộc huyệt này với nhóm sóng thuộc huyệt khác ở ngay trên hoặc dưới nó, ta thấy:


Đỉnh của nhóm sóng thuộc điện đồ trên ở trước hay ở sau đỉnh của nhóm sóng thuộc điện đồ dưới từ 1” đến 2”. ( Điện huyệt đồ 2)


Đỉnh của tất cả các nhóm sóng cùng 1 phức bộ thuộc mỗi huyệt, đều cùng ở trước hay đều cùng ở sau đỉnh của các sóng tương ứng ở điện đồ thuộc huyệt trên hoặc dưới nó.


Khi điện đồ chuyển từ phức bộ sóng này sang phức bộ sóng khác thì trật tự trước sau đảo ngược lại, ở phức bộ trước đỉnh sóng của điện đồ trên đứng trước đỉnh sóng điện đồ dưới, sang phức bộ sau đỉnh sóng điện đồ trên đảo vị trí thành đứng sau đỉnh sóng điện đồ dưới. Trên 1 số điện đồ điển hình, sự đảo ngược trước sau này sảy ra sau 1 nhóm sóng cùng tần số nhưng có số chu kỳ nhiều gấp 2-3 lần số chu kỳ của các nhóm sóng cùng tần số ở trước nó.


Đặc biệt, giữa 2 điện đồ liền kề nếu vị trí đỉnh của các nhóm sóng thuộc điện đồ trên đứng trước đỉnh của các nhóm sóng tương ứng thuộc điện đồ dưới thì cả 24 điện đồ đều cùng theo trật tự đỉnh nhóm sóng ở điện đồ trên đứng trước đỉnh nhóm sóng tương ứng ở điện đồ dưới. Nếu 1 điện đồ đổi vị trí đỉnh sóng thành đứng sau đỉnh sóng của điện đồ dưới nó thì cả 24 điện đồ cũng đổi vị trí theo.+ Thử làm thống kê trên 30 vận động viên Wushu-Talu chúng tôi thấy :


- Hai huyệt Xung dương, 2 huyệt Thái bạch và huyệt Thần môn trái chỉ có phức bộ sóng chậm không có phức bộ sóng nhanh.


- Huyệt Hợp cốc phải và Thần môn phải có 8 VĐV điện đồ chỉ có phức bộ sóng chậm, còn 22 VĐV khởi đầu là phức bộ chậm rồi chuyển ngay sang phức bộ nhanh, hay ngược lại khởi đầu là phức bộ sóng nhanh sau chuyển ngay sang phức bộ sóng chậm.


- Hai huyệt Thái uyên, huyệt Hợp cốc trái và 2 huyệt Uyển cốt bắt đầu là phức bộ sóng chậm sau chuyển ngay sang phức bộ sóng nhanh hay ngược lại như trên.


- Huyệt Kinh cốt trái có 22 VĐV điện đồ khởi đầu cũng là phức bộ sóng chậm rồi sau chuyển sang phức bộ nhanh, còn 8 VĐV chỉ có phức bộ sóng nhanh.


- Huyệt Kinh cốt phải có 2 VĐV điện đồ khởi đầu cũng là phức bộ sóng chậm sau chuyển sang phức bộ sóng nhanh, còn 28 VĐV chỉ có phức bộ sóng nhanh.


- Từ huyệt Thái khê đến huyệt Thái xung gồm 10 huyệt chỉ có phức bộ sóng nhanh, không có phức bộ sóng chậm.


- Tổng hợp lại: Điện đồ 24 huyệt gồm 9 huyệt kết hợp phức bộ chậm với phức bộ nhanh, 5 huyệt chỉ có phức bộ chậm, 10 huyệt chỉ có phức bộ nhanh.


+ Những quan sát, thống kê trên cho thấy: Sự vận hành của các phức bộ sóng nhanh hay chậm là sự vận hành có qui luật, theo trình tự từ điện đồ thứ nhất đến điện đồ thứ 24, hay từ điện đồ thứ 24 lên điện đồ thứ nhất. Vậy sự vận hành này tuân theo qui luật nào của các dòng sinh điện ?


- Phải chăng do các huyệt gần, kề nhau kích thích lẩn nhau ? Lấy 1 số lần đo đầu tiên của 1 VĐV chọn làm ví dụ , đối chiêú các huyệt Kinh cốt với Khâu khư ở cả 2 chân, các huyệt Xung dương Thái bạch với Thái xung Khâu khư cả 2 chân, các huyệt Thần môn Thái uyên với Đại lăng cả 2 tay, tất cả đều là những huyệt rất gần nhau, chúng chỉ cách nhau từ 1.5Cm đến 6Cm, nhưng những huyệt trước là phức bộ sóng chậm, những huyệt sau lại là phức bộ sóng nhanh. Hay lấy 1 số lần đo cuối cùng để đối chiếu một số huyệt với nhau, ta cũng thấy sự khác nhau như thế. Hiện tượng này cho thấy: không phải do các huyệt gần nhau kích thích lẫn nhau, như vậy mỗi huyệt phải  được cách điện rất tốt với huyệt khác, nếu không các phức bộ sóng gần nhau sẽ tác động lên nhau làm cho điện đồ rối loạn.


- Hiện tượng trên còn cho thấy: mỗi huyệt phải ở trên 1 điểm khác nhau của điện trường tổng hợp trung bình của toàn cơ thể, nên mới có phức bộ sóng khác nhau. (Nếu 2 huyệt có cùng 1 phức bộ sóng và trị số hiệu điện thế như nhau là chúng cùng ở trên một  mặt đẳng thế của điện trường tổng hợp trung bình toàn cơ thể).


+ Trở lại sự lệch thời gian xuất hiện nhóm sóng mới , hay kết thúc nhóm sóng cũ , của 2 điện đồ liền kề:


Trong 2 đến 10 lần đo liên tiếp, lấy sự xuất hiện đỉnh sóng cho dễ quan sát. (Điện huyệt đồ 2)


Như trên đã nhận xét, sự xuất hiện nhóm sóng mới ở điện đồ trên chậm hoặc nhanh hơn sự xuất hiện nhóm sóng mới ở điện dồ dưới liền kề từ 1” đến 2”, diễn ra nhất quán từ huyệt Thái uyên trái đến huyệt Thái xung phải. Vậy sự tuần hoàn nhất quán này tuân theo qui luật nào của các dòng sinh điện ?


- Chắc chắn không phải do tương quan giữa các hiệu điện thế của các huyệt gần kề bên nhau, không phải do điện trường của huyệt này kích thích điện trường của huyệt khác, ở kề bên nó, chuyển sang nhóm sóng mới theo nó. Vì như thế thì huyệt Đại lăng phải kích thích huyệt Thần môn cùng tay chuyển nhóm sóng theo nó sau một vài giây, hay huyệt Thần môn phải kich thích huyệt Đại lăng cùng tay chuyển nhóm sóng trước nó một vài giây. Nhưng trong thực tế, 24 điện đồ liên tiếp cho thấy huyệt Đại lăng chuyển nhóm sóng trước hay sau huyệt Thần môn trung bình 12”.


- Phải chăng, sự lệch thời gian xuất hiện nhóm sóng mới giữa 2 điện đồ liền kề, là do cường độ điện trường trung bình tại vị trí các huyệt cùng nằm trên các mặt đẳng thế giống nhau, hay nằm trên 2 mặt đẳng thế gần nhau quyết định ?


Xét về mặt cấu trúc hình học của các huyệt trái phải cùng tên thì 2 huyệt cùng tên đều nằm trên 2 mặt đẳng thế giống nhau, chúng sẽ có HĐT như nhau, nhưng chúng lại cách nhau rất xa (đẳng thế giống nhau vì chúng đối xứng qua mặt phẳng trước sau ở chính giữa cơ thể).  Trên điện đồ ta cũng thấy ở tất cả các huyêt cùng tên sự xuất hiện nhóm sóng mới của huyệt trái đều cùng sớm hơn, hay cùng muộn hơn huyệt phải từ 1”đến 2”; nhưng trên thống kê ta chỉ thấy hiệu điện thế của 5 đôi huyệt (Hợp cốc, Xung dương, Thái bạch, Kinh cốt, Thái khê) có số nguyên mV như nhau, hai huyệt Thái uyên và hai huyệt Thái xung nằm trên 2 mặt đẳng thế có số nguyên mV khác nhau 1 đơn vị song chênh lệch chưa quá 1mV nên chúng cũng tác động lên nhau như 5 đôi huyệt trên, 5 đôi huyệt còn lại đều nằm trên 2 mặt đẳng thế cách nhau hơn 1mV nên khó tác động lên nhau hơn.


Còn các huyệt khác tên, sự chênh lệch HĐT giữa chúng rất lớn , nếu 2 huyệt khác tên không có quan hệ biểu lý, chênh lệch HĐT của chúng có thể lên tới 4-5mV, như huyệt Thần môn trái lớn hơn huyệt Thái bạch phải 4,27mV, 2 huyệt này nằm trên 2 mặt đẳng thế khác nhau và cách xa nhau nhiều, nhưng lại là 2 điện đồ liền kề nhau và sự xuất hiện các nhóm sóng HĐT 2 pha mới tuân theo quy luật bậc thang. Nếu 2 huyệt khác tên có quan hệ biểu lý với nhau, chênh lệch HĐT giữa chúng ít hơn, 2 huyệt Xung dương phải và Thái bạch trái có chênh lệch lớn nhất trong nhóm huyệt này cũng chỉ ở mức 3mV, nên chúng ở trên 2 mặt đẳng thế gần nhau hơn. ( Xem Bảng HĐT trung bình 24 huyệt Nguyên)


Cho nên mối tương quan giữa các huyệt khác tên tạo nên bậc thang lệch thời gian, của sự xuất hiện nhóm sóng mới, không thể giải thích bằng cường độ điện trường tổng hợp trung bình hay mặt đẳng thế.


Tuy nhiên, mặt đẳng thế hay cường độ điện trường tổng hợp trung bình vẫn có nhiều liên quan với sự lệch thời gian xuất hiện nhóm sóng mới. Tương lai cần có những công trình nghiên cứu riêng biệt đi sâu vào vấn đề này.


Trong khi hiệu điện thế của 2 huyệt kề bên nhau không có liên quan với bậc thang xuất hiện nhóm sóng mới, cường độ điện trường tổng hợp trung bình hay mặt đẳng thế không phải là nguyên nhân chính tạo ra bậc thang này ! Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên, khi nhận ra bậc thang xuất hiện nhóm sóng mới chậm dần, hay nhanh dần theo thời gian, khi đi từ huyệt Thái uyên trái xuống huyệt Thái xung phải, cũng chính là vòng “ Đại chu thiên” của dòng tuần hoàn kinh khí trong cơ thể ( thiếu 2 mạch Nhâm Đốc vì 2 mạch không có huyệt Nguyên nên chưa khảo sát ).


Sự xuất hiện nhóm sóng hiệu điện thế 2 pha mới trên 12 kinh mạch, theo trật tự đúng như trật tự của dòng tuần hoàn kinh khí chứng minh: Trật tự của dòng tuần hoàn kinh khí theo vòng “ Đại chu thiên” chính là nguyên nhân xuất hiện nhóm sóng hiệu điện thế mới theo trật tự bậc thang; cả 2 đều là những dòng tuần hoàn năng lượng, nhưng có một điểm khác nhau là kinh khí chỉ vận hành theo 1 chiều, còn sóng hiệu điện thế sinh học vận hành theo cả 2 chiều thuận, nghịch. Tương lai, điểm khác này cần được nghiên cứu tiếp và phân tích sâu thêm.


Tổng hợp lại, ta có thể nói : Vòng “ Đại chu thiên “ chính là nhân tố chủ yếu của bậc thang xuất hiện nhóm sóng hiệu điện thế mới, thuộc các phức bộ tần số khác nhau. Điện đồ ghi được tại mỗi huyệt chính là “Huyệt điện đồ” của huyệt đó.


Do tính liên thông của bậc thang này, nên mỗi đường kinh của vòng  “ Đại chu thiên” là 1 đường dẫn truyền các dòng sinh điện của toàn cơ thể. 12 đường kinh của mỗi bên trái phải nối liền với nhau theo trật tự từ kinh Phế đến kinh Can, và trên đường đi chúng đều liên lạc với mọi cơ quan tổ chức trong cơ thể.


Do dẫn truyền được các dòng 2 pha có phức bộ tần số khác nhau và biên độ điện thế khác nhau, nên chúng phải được cách điện tốt với đường kinh bên cạnh (như đã phân tich về 2 huyệt gần , kề bên nhau), ta có thể hình dung 6 đường kinh ở mỗi chi giống như 1 bó dây dẫn điện mà mỗi dây có 1 vỏ cách điện rất tốt bọc ngoài.


 


A.4.3. Các đặc tính của Dòng điện một chiều không đều:


Với hiệu điện thế 1 chiều không đều chúng tôi phải loại 2 VĐV còn 134 VĐV, kết quả của thống kê cho biết : hiệu điện thế trung bình là 32.64mV , gần bằng hiệu điện thế trung bình của dòng điện 2 pha 34.50mV .


Khác với hiệu điện thế 2 pha, ở hiệu điện thế 2 pha rất nhiều cặp so sánh chênh lệch hiệu điện thế có ý nghĩa thống kê và trị số T rất cao. Hiệu điện thế 1 chiều chỉ duy nhất có chênh lệch hiệu điện thế trung bình giữa VĐV nam và VĐV nữ là có ý nghĩa thống kê, với độ chênh lệch = 6.3mv và T = 2.70. Còn tất cả các cặp so sánh khác đều không có ý nghia thống kê vì trị số T rất thấp.
Phải chăng ? Do dòng điện 2 pha mang tính kích thích các tổ chức cơ quan hoạt động và làm các ions tích điện giao động , pha dương kích thích sự hoạt động vận động mạnh hơn, pha âm kích thích sự dinh dưỡng chuyển hoá mạnh hơn. Còn dòng điện 1 chiều vừa kích thích các tổ chức cơ quan hoạt động, vừa làm các ions tích điện chuyển động theo 1 chiều nhất định, ảnh hưởng đến dinh dưỡng chuyển hóa mạnh hơn dòng 2 pha; nữ giới có thiên chức sinh con và nuôi con nên cần nhiều chất dinh dưỡng cho mình và cho con, do đó hiệu điện thế 1 chiều của nữ lớn hơn của nam. Còn nam giới như trên đã phân tích năng động và gánh vác nhiều trọng trách nên hiệu điện 2 pha của nam lớn hơn của nữ.


 


A.4.4. Kết luận của phần A4:A.4.4.1. Thành công chính của điều tra cơ bản này là  xác định được việc chẩn đoán bệnh hay không bệnh dựa vào HĐTTB của 24 huyệt Nguyên, đối chiếu với HĐTTB của cả 24 huyệt.


Nếu sự đối chiếu cho kết quả : HĐTTB của huyệt Nguyên nào ở thế CBĐ là huyệt đó bình thường, đại diện cho sự khoẻ mạnh.


Nếu sự đối chiếu cho kết quả : HĐTTB của huyệt Nguyên nào ở thế mất CBĐ là huyệt đó có bệnh, đại diện cho sự ốm đau.


Thành công này có 1 giá trị thực tiễn rất lớn, vì nó cho phép ta xây dựng các mô hình chẩn đoán để ứng dụng trên lâm sàng.A.4.4.2.
Những so sánh phân tích về HĐTTB của 24 huyệt Nguyên tuân theo quy luật của điện vật lý và điện sinh học, phù hợp với quy luật hoạt động sinh lý của cơ thể, tương đồng với quy luật âm dương tạng phủ kinh lạc, chỉ mang tính chất lý luận, gợi mở những hướng đi sâu nghiên cứu kỹ hơn, chưa có giá trị thực tiễn.
----o0o----


Mời các bạn xem tiếp các phần tiếp theo:


1. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Lời tâm sự


2. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 1.1


3. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 1.2


4. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 1.3


5. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 2.1


6. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 2.2


7. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 2.3


8. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 3.1


9. Ứng dụng các dòng sinh điện trong chẩn đoán và theo dõi điều trị - Dòng điện sinh học của hệ kinh lạc 3.2Bài viết cùng chuyên mục

Tê giác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chấm dứt sử dụng sừng tê giác như một vị thuốc là một việc cấp bách. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc phản ánh sai thực tế những tác dụng của...

Tê giác đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Chấm dứt sử dụng sừng tê giác như một vị thuốc là một việc cấp bách.

Theo y học cổ truyền, những thực phẩm màu đen rất có lợi cho sức khoẻ, nhất là vào mùa Đông.

Mùa thu đông, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh nhau rất nhiều, độ ẩm cũng giảm dần nên dẫn đến khô hanh.

Quả dứa có nhiều nước, vị ngọt pha chua rất ngon, mùi thơm đặc biệt, là một trong các thứ hoa quả tươi được nhiều người ưa chuộng.

Dưa hấu vốn có quê hương ở châu Phi. Do giống dưa này được đưa sang Trung Quốc từ phía Tây Vực nên người Trung Quốc gọi là "dưa Tây".

Quả quýt trông rất đẹp mắt, vừa là loại quả ngon vừa là vị thuốc quý. Múi quýt ăn ngọt thơm, giàu chất bổ. Cổ nhân từng gọi quýt là "ngọc màu vàng", từng có nhiều bài thơ, bài văn nói về...

Việc ăn lê giúp nhuận phổi, giáng hỏa, sinh tân dịch, dưỡng huyết, chữa khản tiếng, nhuận tràng, chữa nhọt, giã rượu với hiệu quả khá cao.

Chuối tiêu từng được mệnh danh là "quả trí tuệ".

LTS: "Từ xa xưa, trái cây - loại thực phẩm rất dồi dào ở Việt Nam - đã được các thầy thuốc sử dụng làm thuốc. Khi được dùng chữa bệnh, nó chẳng những ít gây tác dụng phụ như tân dược mà còn có...