Tìm về cội nguồn kinh Dịch - Phần II

Ngày đăng: Thứ tư 18/06/2008 12:00:00 (GMT +7)

Qua phần I về lịch sử kinh Dịch và những vấn đề liên quan, bạn đọc cũng nhận thấy rằng lịch sử của kinh Dịch theo cổ thư chữ Hán có nhiều mâu thuẫn khó lý giải.
Mâu thuẫn giữa những thứ tự bị đảo ngược trong trình tự hình thành lý thuyết, mâu thuẫn giữa hiện tượng được ghi nhận với sự xuất hiện thực tế có khoảng cách không chỉ vài chục, vài trăm năm mà là hàng thiên niên kỷ, mâu thuẫn trong sự tương quan giữa các vấn đề thuộc nội dung, mâu thuẫn giữa nội dung với thực tế ứng dụng v.v...
Đã hơn 2000 năm trôi qua, kể từ đời Hán là một thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian đó, hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách chồng lên nhau, viết về kinh Dịch. Chúng được trước tác bởi những học giả nổi tiếng. Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng tìm chân lý, nhưng trải qua hơn hai thiên niên kỷ vẫn chưa có những thành công đáng kể trong việc phục hồi những giá trị đích thực của một học thuyết vũ trụ quan liên quan đến kinh Dịch. Sự chồng chéo, chằng chịt và cũng đầy mâu thuẫn của những bản văn cổ, khiến cho những người tìm hiểu về nó chỉ có thể dừng lại ở sự hoài nghi và đành chấp nhận một cách khiên cưỡng sự ứng dụng những phương pháp luận của một học thuyết không đầu không đuôi, không dễ dàng gì lý giải. Cũng chính sự ứng dụng đồ sộ trong mọi lĩnh vực cùng với sự huyễn ảo của kinh Dịch – đã chiếm hết thời gian của một đời người khi học hỏi – cũng là một nguyên nhân nữa cản trở sự tìm hiểu cọi nguồn của nó. Hơn nữa, sự vận động của lớp không – thời gian dày đặc được tính bằng thiên niên kỷ, đã xóa nhiều dấu ấn đủ sức phản bác những điều rất phi lý, nhưng vẫn nghiễm nhiên tồn tại trên thực tế. Bởi vậy, sự minh chứng cho một giả thuyết mới thật sự không dễ dàng.
Để tạo sự thuận lợi trong việc trình bày với bạn đọc, trong phần này xin được chia làm nhiều chương theo thứ tự mà lịch sử kinh Dịch đã ghi nhận trong cổ thư chữ Hán. Ở cuối mỗi chương hoặc cuối mỗi đề mục - tùy theo tính phức tạp - có thể có tóm lược nội dung của vấn đề đã trình bày. Trên cơ sở những mâu thuẫn được chứng tỏ ở phần II sẽ là điều kiện tương quan hữu cơ cho việc tìm về nguồn gốc đích thực của nền văn minh Đông phương.

Mời xem các bài khác:

 1. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lời giới thiệu
 2. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lời nói đầu
 3. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần dẫn nhập
 4. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 1
 5. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 2
 6. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 3
 7. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 4
 8. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 5
 9. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 6
 10. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 7
 11. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - Phụ chương
 12. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 1
 13. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 2
 14. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 3
 15. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 4
 16. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 5
 17. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 6
 18. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 7
 19. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 8
 20. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - Lời kết
 21. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III
 22. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 1
 23. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 2
 24. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 3
 25. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 4
 26. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 5
 27. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 6
 28. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 7
 29. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - Phụ chương
 30. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV
 31. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 1
 32. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 2
 33. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 3
 34. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 4
 35. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 5
 36. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 6
 37. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 7
 38. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 8
 39. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 9
 40. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 10
 41. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 11

Bài viết cùng chuyên mục

Chương IV: Một số ý kiến của các học giả cổ kim về những vấn đề căn nguyên trong kinh dịch. Hậu thiên bát quái và hệ thống 64 quẻ chu dịch. Căn nguyên ...

Chương III: Một số quan điểm khác nhau về thời điểm xuất xứ và tác giả của kinh Dịch. Như phần trên đã trình bày, mặc dù hầu hết các học giả khi ...

Chương II: Tóm tắt nội dung và những ký hiệu căn bản của kinh dịch trong cổ thư chữ Hán. Kinh Dịch được truyền lại từ đời Hán là bản Chu dịch, gồm có ...

Phần I: Lịch sử kinh Dịch theo cổ thư chữ Hán và những vấn đề liên quan. Chương I: Tóm lược lịch sử kinh Dịch theo cổ thư chữ Hán Tương truyền vào thời ...

Phần dẫn nhập: Cuốn Tìm về cội nguồn kinh Dịch không nhằm giới thiệu nội dung của kinh Dịch theo cách hiểu phổ biến từ trước đến nay qua cổ thư chữ ...

Lời nói đầu: Trong những sách cổ của nền văn minh Đông phương, người ta thường nói đến những phương pháp ứng dụng được thực hiện với một thời gian ...

Lời giới thiệu: Say sưa miệt mài trên con đường tìm hiểu về nền văn hóa Á Đông, từ tác phẩm “Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại” rồi ...

Bài viết này tôi tóm lược lại những điểm chính yếu trong tác phẩm Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc của tôi (phát hành vào dịp Tết Đinh Hợi). Ở đây tôi ráng ...

Kinh Dịch là thành tựu văn hóa kiệt xuất của phương Đông. Từ hơn 2000 năm nay, thế giới thừa nhận đó là sản phẩm của người Trung Hoa. Khoảng 30 năm lại ...

Ngôn ngữ của Dịch chỉ có hai ký tự: một hào âm và một hào dương. Hào dương là một vạch liền (-), hào âm là một vạch đứt (--). Đó là hai ký hiệu biểu ...