Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Âm

Ngày đăng: 10/04/2008 00:00:00

Quán Sách gặp Tả Hữu thì người mà mình mong tới giúp lại dùng dằng chậm trễ hoặc bỏ cuộc, hoặc phạm sai lầm mà hỏng việc.


Quán Sách gặp Kình Dương Thiên Hình bị ngăn trở bởi luật pháp, hoặc bệnh tật khiến công việc không tiến. Quán Sách không nên đóng ở Mệnh cung và Tài Bạch sẽ bị người khiên chế bằng quyền lực tiền bạc


Quán Sách vào Quan Lộc dễ bị cách chức, hoặc do chức nghiệp mà bị đẩy vào hình pháp. Như vậy khác hẳn với tính chất tốt đẹp phù trợ của Thiếu Âm. Cũng như Thiếu Dương sự luận đoán tính chất về sao này lờ mờ. Xét ra Quán Sách hợp lý hơn


Luận về Quan Phù


Quan Phù theo nghĩa chữ là một mệnh lệnh cấm chế ngày xưa thuộc quan ty hình pháp. Quan Phù thuộc Hỏa. Quan Phù đứng một mình vô lực. Nó đứng theo thế tam hợp với Thái Tuế Bạch Hổ.


Nếu có thêm Sát Kị đứng với Thái Tuế thì Mệnh vận có Quan Phù mới tác hại. Quan Phù phạm Kị Sát mà gặp luôn cả Hỏa Tinh thì càng phiền dữ cách gọi bằng “Hỏa thôi Quan Phù” hung sự tới dồn dập và bất ngờ.


Quan Phù gặp Xương Khúc Thái Tuế không có Sát Kị tinh thì lại là người biện thuyết giỏi hợp với nghề thầy kiện. Hội với Tuế Đà Kị là rắc rối. Gặp Liêm Tang Hổ tai nạn thị phi.


Luận về Tử Phù


Tử Phù thuộc Hỏa. Tử Phù tính chất u ám buồn thảm gây cản trở cho công việc, phá rối những niềm vui. Luận cứ về sao này không mấy rõ rệt vững vàng.


Luận về Tuế Phá


Tuế Phá là sao đối xung với Thái Tuế. Tỉ dụ Thái Tuế ở Tí thì Tuế Phá ở Ngọ. Nó chống phá Thái Tuế. Tuế Phá không nên đóng ở cung Tài Bạch, đóng đây mà gặp Hỏa Linh Vũ Khúc thì vấn đề tài chánh đột nhiên phát sinh tranh chấp. Tuế Phá cố định không gây hại bằng Tuế Phá lưu niên mà thông thường ta vẫn gọi là năm xung tháng hạn.
Nếu Tuế Phá rơi vào cung Phụ Mẫu mà những sao khác ở cung này cũng xấu thì sẽ có nỗi lo tang chế. Tuế Phá chủ về chống đối phá phách. Tuế Phá thuộc Hỏa.


Luận về Long Đức Phúc Đức


Long Đức Phúc Đức cùng một tính chất giải trừ tai nạn đau ốm, quan tụng. Sách vở Trung Quốc đưa sao Thiên Đức vào vòng Thái Tuế và không có Phúc Đức cho vòng này. Sách vở Việt thì Thiên Nguyệt Đức tính riêng theo năm sinh khởi từ hai cung Tỵ và Dậu.


Long Đức, Phúc Đức gặp được Thiên Thọ khả năng giải trừ đau ốm càng mạnh. Long Đức, Phúc Đức, Thiên Đức, Nguyệt Đức hội tụ vào Mệnh cung là cách tứ đức. Có bốn sao này thì tính dâm đãng của Đào Riêu Hồng Kiếp bị chế ngự không rông rỡ nữa. Phúc Đức thuộc Thổ


Luận về Điếu Khách


Điếu Khách tượng trưng cho bộ quần áo tang (hiếu phục). Điếu Khách chỉ ảnh hưởng xấu khi vào vận hạn mà lưu niên Điếu Khách đến cung có Tang Môn cố định hoặc Thiên Hình, Thái Tuế. Điếu Khách đóng mệnh cung thường hay nói khoác, ba hoa.


Khoa Tử Vi Việt có cách Điếu Khách đi cùng Thiên Mã Thiên Khốc gọi tắt bằng Mã, Khốc, Khách. Cách này làm ra hình tương cưỡi ngựa có kẻ hầu có nhạc loa là hình tượng mọi sự tốt đẹp thành tựu.


Mã Khốc Khách vào vận hạn cũng như vào Mệnh hay Thân đều hay.


"Tuấn Mã Khốc Khách hợp bài
Ngựa kia có nhạc anh tài lên yên"


Luận về Trực Phù


Vòng Thái Tuế của Trung Quốc không có hai sao Tử Phù và Trực Phù. Theo các sách Việt thì Tử Phù và Trực Phù đều thuộc Hỏa, tính chất tối tăm buồn bã gây rắc rối cho công việc, gây tang thương cho quan hệ giữa người với người.


Qua kinh nghiệm không thấy được ảnh hưởng rõ rệt của hai sao này. Chúng đáng kể như một nhược điểm của khoa Tử Vi, hoặc vì tam sao thất bản mà thành ra thiếu sót.


 


Mời xem các bài khác: 1. Tử vi tinh điển

 2. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Cơ

 3. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tử vi

 4. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái Dương

 5. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Vũ Khúc

 6. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Đồng

 7. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Tướng

 8. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Liêm Trinh

 9. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Phú

 10. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Cự Môn

 11. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thái âm

 12. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Tham Lang

 13. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thiên Lương

 14. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Thất Sát

 15. Tử vi tinh điển (phần 1) - Luận về sao Phá Quân

 16. Tử vi tinh điển (phần 2) - Những sao cấp hai

 17. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Xương Khúc

 18. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tả Phụ Hữu Bậc

 19. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Tam Thai Bát tọa

 20. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận vể Hỏa Tinh và Linh Tinh

 21. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Kình Dương Đà La

 22. Tử vi tinh điển (phần 2) - Luận về Địa Không Địa Kiếp

 23. Tử vi tinh điển (phần 3) - Những sao cấp 3

 24. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Tuần Triệt

 25. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Long Trì Phượng Các

 26. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Ấn Quang Thiên Quí

 27. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Khốc Thiên Hư

 28. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Hình

 29. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiên Riệu

 30. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Kiếp Sát

 31. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hông Loan Thiên Hỷ

 32. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Sao Đào Hoa

 33. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Hoa cái

 34. Tử vi tinh điển (phần 3) - Nói về Vòng Tướng Tinh

 35. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Vòng Tràng Sinh

 36. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Đại Hao

 37. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Quan Phủ

 38. Tử vi tinh điển (phần 3) - Luận về Thiếu Dương

 39. Tử vi tinh điển (phần 4) - Ngũ hành ở thuộc của các Tạp Diệu

 40. Tử vi tinh điển (phần 4) - Luận về Thiên Không Thiên Việt

Bài viết cùng chuyên mục

Luận giải các sao ( 30/07/2010)

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

4. Vòng Thái Tuế: 14 Chính tinh không cần dùng đến chi của năm sinh để an, và vòng Thái Tuế cùng những sao ăn theo như Đào Hồng chính là một số ít sao phải dùng đến Địa Chi của năm sinh mà an. Cho...

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương xin giới thiếu bài viết của Mộc Công: Tử vi - Những cách nhìn khác nhau về một số sao để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. 1.Không Kiếp - Xương Khúc an theo...

7. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root...

3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinhKhông gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân...

Tử vi đã có lịch sử rất lâu đời nhưng hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể trong đời sống xã hội ở Phương Đông. Yếu tố thiên văn, dáng vấp thiên văn là những điều rất dễ để nhận thấy trong cách...

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC  1.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

TAM THAI BÁT TỌA 1.  MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

THIÊN MÃ 1.  THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

THIÊN HÌNH   1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ   Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ...