Tử vi - Thổ cục

Ngày đăng: 12/04/2008 00:00:00


Theo phép khởi Tràng Sinh trong Tứ hành của cục thì:
1) Dần Ngọ Tuất - tam hợp Hoả cục - trong đó Dần Mộc sinh Ngọ Hoả mộ ở Tuất.
Tràng Sinh khởi từ Dần.

2) Thân Tý Thìn - Tam hợp Thuỷ cục - Trong đó Thân Kim sinh Tý Thuỷ mộ ở Thìnđược
Tràng Sinh khởi từ Thân.

3) Hợi Mão Mùi -Tam hợp Mộc cục - Trong đó Hợi Thuỷ sinh Mão Mộc mộ ở Mùi.
Tràng Sinh khởi từ Hợi.

4) Tỵ Dậu Sửu - Tam hợp Kim cục - Trong đó Tỵ Hoả sinh Dậu Kim mộ ở Sửu.
Tràng Sinh khởi từ Tỵ

5) Thổ cục - Tràng Sinh khởi từ Thân (Chung với hành Thuỷ?!).

Trên đây là qui ước cho phương pháp an sao Tràng Sinh trong các sách Tử Vi phổ thông về môn này, Và các Tử Vi gia từ hàng ngàn năm vẫn an như vậy, sau đó là luận đoán và họ cũng không quan tâm lắm: "Tại sao lại như vậy?". Bởi vì, như tôi đã nhiều lần tường trên diễn đàn:
Một nguyên lý lý thuyết đã thất truyền, chỉ còn phương pháp ứng dụng và hiệu quả của nó. Bởi vậy người ta không thể giải thích vì sao lại như vậy.

Nhưng gần đây, tư duy logic từ khoa học Tây Phương đã khiến cho nhiều nhà nghiên cứu Đông phương xét lại các cơ sở phương pháp ứng dụng Đông phương. Và họ có nhiều ý kiến khác nhau. Cụ thể như cụ Thiên Lương cho rằng Tràng Sinh không khởi từ tứ di mà phải khởi từ tứ chính là Tý Ngọ Mão Dậu và cũng còn nhiều ý kiến khác.

Bây giờ chúng ta nhận xét Tứ hành : Kim. Mộc, Thuỷ, Hoả (Không có Thổ) trên thì có hành Kim là "có vẻ" không tuân theo qui luật tương sinh của Ngũ hành:

Tỵ Hoả làm sao sinh Dậu Kim?


Chưa hết, còn hành Thổ thì sẽ bắt đầu như thế nào? Tại sao không có "Tam hợp cục Thổ"
Có thể sẽ có nhiều cao thủ tham gia giải thích. Nhưng vấn đề là: Chứng minh nó tại sao lại như vậy thì lại là vấn đề khác.
Bây giờ chúng ta xét đến Nguyên nhân nào để Tỵ Âm Hoả sinh Dậu Âm Kim?
Nếu chúng ta ứng dụng lý thuyết của tôi:
Hậu thiên Lạc Việt - đổi chỗ Tốn Khôn - và liên hệ với Hà Đồ -
thì vấn đề sẽ được giải thích một cách nhất quán và hoàn chỉnh từ lý thuyết đó như sau:

1) Tỵ Âm Hoả trên Hà Đồ chính vị của Khôn thổ nên sinh Dậu Kim. Tức là Thổ sinh Kim theo đúng thuận tự tương sinh của Ngũ hành: Thổ sinh Kim.

2) Xét 4 hành Kim Thuỷ, Mộc Hoả ở trên thì Qui luật của nó là:
Tràng Sinh bao giờ cũng xuất phát từ hành tương sinh cục. Thí dụ: Cục Thuỷ Tràng Sinh ở Thân Kim, Kim sinh Thuỷ. Bởi vậy, Tràng Sinh Thổ cục phải tuân theo qui luật đó để xuất phát từ Tỵ Âm Hoả sinh Thổ - Chính vị Khôn Thổ là hợp lý.
Trên thực tế, tôi luôn ứng dụng những phương pháp của tôi để xem Tử Vi.
Vài lời tường sở ngộ.
Không tự cho là đúng. Xin để tham khảo.


Bài viết cùng chuyên mục

Luận giải các sao ( 30/07/2010)

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

4. Vòng Thái Tuế: 14 Chính tinh không cần dùng đến chi của năm sinh để an, và vòng Thái Tuế cùng những sao ăn theo như Đào Hồng chính là một số ít sao phải dùng đến Địa Chi của năm sinh mà an. Cho...

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương xin giới thiếu bài viết của Mộc Công: Tử vi - Những cách nhìn khác nhau về một số sao để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. 1.Không Kiếp - Xương Khúc an theo...

7. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root...

3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinhKhông gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân...

Tử vi đã có lịch sử rất lâu đời nhưng hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể trong đời sống xã hội ở Phương Đông. Yếu tố thiên văn, dáng vấp thiên văn là những điều rất dễ để nhận thấy trong cách...

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC  1.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

TAM THAI BÁT TỌA 1.  MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

THIÊN MÃ 1.  THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

THIÊN HÌNH   1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ   Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ...