Tử vi đẩu số phú giải - 17

Ngày đăng: 19/08/2008 00:00:00

2. KÌNH DƯƠNG TÝ, NGỌ MÃO, DẬU PHI YẾU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Kình tọa thủ nếu không chết non tất phải mang tàng tật suốt đời và thường gặp những chuyện không may sảy đến trong đời. Người tuổi Giáp, Mệnh an tại Mão, tuổi Bính Mệnh an tại Tý có Kình Dương tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa hội hợp thời bình thường nếu bị nhiều sao xấu xâm phạm tất Kình Dương ơ đó hợp đảng với những sao xấu tác hại rất khủng khiếp.


3.  DƯƠNG CƯ ĐOÀI CHẤN LỤC MẬT LỤC GIÁP PHÚC NAN TOÀN Người tuổi Mậu, tuổi Giáp cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Kình Dương tọa thủ thì phúc khó toàn vẹn.


4.  DƯƠNG NHẬN HÃM TU BỊ THIẾT MIẾU VƯỢNG CƯ NHI HÀO KIỆT DƯƠNG DANH Cung Mệnh có Kình, Hãm Địa tọa thủ là kẻ trộm cắp, Miếu, Vượng, Đắc Địa là kẻ anh hùng danh tiếng.


5.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM PHI YỂU CHIẾT TẮC HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình tọa thủ ví như kiếm kề cỏ ngựa gắp Tuất Sát, Thiên Hình hội hợp nếu không chết non thì cũng bị tù tội hoặc phải tan tát khổ sở.


6. KÌNH NGỘ ĐỒNG ÂM, NHI PHÙNG PHƯƠNG GIẢI NHẤT THẾ UY DANH Cung Mệnh an tại Ngọ có thiên Đồng, Thái Am, Kình Dương tọa thủ đồng cung, gặp Phượng Các, Giải Thần hội hợp là người tài giỏi thao lược uy quyền hiền hách danh tiếng lừng lẫy khác nào Quân Văn Trường đời Tam Quốc.


7.  MÃ ĐẦU ĐỚI KIẾM TRẤN NGỰ BIÊN CƯƠNG Cung Mệnh an tại Ngọ, có Kình tọa thủ nếu không bị Sát, Hình xâm phạm và được nhiều sao sáng sủa tốt đẹp như Khoa, Quyền, Lộc, Mã hội hợp lại là người tài ba thao lược, uy quyền hiển hách tiêng tăm  lừng lẫy và thường trọng nhằm nơi biên thùy người tuổi Bính Tuất có cách này là kỳ cách các tuổi khác cũng được vinh hiển nhưng sự nghiệp không bền và lại hay mắc tai họa.


8.  LÝ QUẢNG SỨC ĐỊCH VẠN CHỨNG THỊ HỮU KÌNH DƯƠNG LỰC SĨ. Lý Quảng cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung nên sức khỏe muôn người khôn địch, lập được nhiều công trận hiện hách nhưng không được phong Hầu vì có cách trên.


9.  KÌNH DƯƠNG NGỘ LỰC SĨ LÝ QUẢNG BẤT HẦU Cung Mệnh có Kình Dương gặp Lực Sĩ  đồng cung như Lý Quảng có công đánh Phiên nhưng không được phong Hầu.


10. HÌNH XŨ DƯƠNG ĐÀ HƯỞNG PHÚC Ư NGŨ TUẦN CHI HẬU Cung Mệnh có Kình, Đà, Miếu, Vượng thì ngoài 50 mới gọi là được hưởng phúc.


11. DƯƠNG ĐÀ QUAN PHÙ Ư HÃM ĐỊA LOẠN THUYẾT CHI NHÂN Cung Mệnh an tại Tý có Kình, Đà gặp Quan Phủ là người ăn nói lung tung không đâu vào đâu.


12. ĐÀ LA ĐỊA KIẾP CHIẾU PHƯƠNG, LINH TINH LẠI GẶP BẤT TƯỜNG CHẲNG SAI Hạn có Linh Tinh gặp Đà La, Địa Kiếp, Hãm Địa chiếu thì đến Hạng Vũ cũng táng quốc, Thạch sùng cũng vong gia.


13. LỖ TAI ĐIẾC LÁC ÂU SẦU, DƯƠNG ĐÀ KHÔNG KIẾP MỘT MIỀN MỆNH CUNG Cung Mệnh có Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp là người điếc lác, ngễnh ngang.


14. DƯƠNG ĐÀ PHÙNG MÃ TRU75C XUNG, NHỮNG LÀ ĐÁNH ĐẮC ĐẸP ĐÔNG CHẲNG RỒI Cung Mệnh áo Kình Dương, Đà La gặp Thiên Mã xung chiếu tất là số nhà binh phải đánh Đông đẹp Bắc mãi không thôi.


15. DƯƠNG ĐÀ KỴ NGỘ ÂM DƯƠNG, ẮT SINH ĐỚI TẬT HÌNH THƯƠNG NAN PHÒNG Cung Mệnh, Thân có thái Am, Thái Dương  lạc hãm tọa thủ gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ hồi hợp là người mang ác tật.


16. DƯƠNG HỎA ĐỒNG CUNG OAI QUYỀN YỂM CHÚNG Cung Mệnh an tại Tứ, Mộ có Kình Dương, Hỏa, Linh tọa thủ đồng cung là người có uy quyền khiến muôn người phải khiếp sợ người tuổi Thìn, Tuất là thượng cách tuổi Sửu, Mùi là thứ cách.


17. DƯƠNG ĐÀ LINH HỎA THỦ THẦN MỆNH YẾU ĐÀ BỐI KHÚC CHI NHÂN Cung Mệnh, Thân có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp là người có tật ở lưng hay bị gù lưng.


18. DƯƠNG ĐÀ HỎA LINH PHÙNG CÁT PHÁT TÀI HUNG TẮC KỴ Cung Mệnh có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nếu được nhiều Cát Tinh quần tụ tất luôn bán có tài lộc nếu bị nhiều sao mờ ám xâm phạm tất suốt đời khổ sở và thường mắc tại đến vong mạng.


19. DƯƠNG LINH TỌA MỆNH LƯU NIÊNBẠCH HỔ TAI THƯƠNG Cung Mệnh có Kình, Linh tọa thủ gặp Bạch Hổ lưu tất niên có tai nạn tang thương rất xấu.


20. KÌNH DƯƠNG ĐỐI THỦ TẠI DẬU CUNG, TUẾ, TẤU, DƯƠNG ĐÀ CANH MỆNH HUNG Cung Mệnh an tại Dậu có Kinh tọa thủ lưu Kình Dương, Đà LA lại gặp Kình, Đàcố định tối hung.


21. DƯƠNG ĐÀ LƯU NIÊN LINH PHÁ: ĐIỆN TƯ BẢN LẢNG NHẤT KÌNH HỎA VI VẠ CÁCH Cung Mệnh có Kình, Hỏa tọa thủ đồng cung hạn gặp Linh, Phá, Kình lưu niên tất phải sa sút nghèo hèn hoặc bị cắt chức hay giáng chức.


22. KÌNH DƯƠNG TRÙNG PHÙNG  LƯU DƯƠNG, TÂY THI HẠN QUYỀN THÂN Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định, như Tây Thi phải tự vẫn mà chết.


23. ĐÀ LA TỴ HỢI DẦN THÂN PHI YÊU TRIẾT NHI HÌNH THƯƠNG Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi, Dần, Thân có Đà La tọa thủ nếu không chết non tất phải mang cố tật hay thương tích trong mình.


24. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH VI HẠ CÁCH Cung Mệnh xấu xa mờ ám có Kình tọa thủ gặp Hỏa Linh đồng cung tất đời phải khổ sở không thể quý hiển đàn bà tối kỵ cách này.


25. THÂN NỘI TUẾ PHÙNG ĐÀ KỴ MẠC ĐẠO PHỒN HOA Cung Thân có Thái Tuế tọa thủ gặp Đà, Kỵ hội hợp là người quê mùa ngu độn.


26. DƯƠNG NHẬN PHÙNG NHẬT NGUYỆT BỊNH TẬT TRIỀN MIÊN Cung Mệnh hay Tật Ach có Kinh tọa thủ gặp Nhật, Nguyệt là người có bịnh tật liên miên.


27. THỐN KIM KHUYẾT KÌNH DƯƠNG PHẢN HIỀM TAO KHỔN Cung Thiên đi an tại Dậu có Kình Dương tọa thủ ra ngoài hay gặp nguy khốn.


28. TẬT ÁCH KIÊM ĐÀ NHẬN PHẢN MỤC TẬT SẦU Cung Tật Ách có Kình, Đà tọa thủ là người mù lòa.


29. ĐÀ LA LÂM PHỤ VỊ BẤT TU QUẢ TÚ DIỆC TĂNG BI Cung Phụ Mẫu có Đà, La tọa thủ nếu không mồ côi thì cũng có chuyện buồn rầu về cha mẹ.


30. ĐÀ KỴ NHẬN THỦ Ư PHU VỊ, HẠI CHỒNG CON CHƯỚC QUỶ GHÊ THAY Cung Phu có Đà La, Hỏa Kỵ, Kình Dương là người quỷ quyệt hại chồng hại con.


31. DƯƠNG HÌNH RIÊU SÁT CUNG PHU, LẠI GIA LINH HỎA VỢ LO GIẾT CHỒNG Cung Phụ có Kình Dương, Hãm Địa tọa thủ gặp Thiên Hinh, Thiên Riêu, Thất Sát lại thêm Linh, Hỏa hội hợp đàn bà là người hung dữ, ghen tuông có thể giết chồng.


32. ĐƯƠNG ĐÀ BỆNH ẤY PHÒNG MÒN, TUẾ ĐÀ VẠ MIỆNG UẤT NGÔN CHIÊU NÀN Cung Tật Ach có Kình Dương, Đà La tất bị bịnh sát mòn gầy yếu có thái Tuế, Đà La thì bị tai họa về miệng tiếng, thị phi.


33. ĐÀ NGỘ KỴ CHẲNG LÀNH CON MẮT KỴ PHÙNG DƯƠNG MỤC TẤT THONG MANH Cung Tật Ach gặp Kình Dương, Đà La, Hỏa Kỵ, tất bị đau mắt có khi mù lòa.


34. ĐÀ KHÔNG LÂM THỦ ĐIỀN TÀI, LUẬN RẰNG SỐ ẤY SINH LAI NGHÈO HÈN Cung Tài Bạch hay Điền Trạch có Đà La gặp Thiên không hay Địa không tất là người nghèo hèn nhưng nếu gặp Tuần Triệt thì lại giàu sang.


35. DƯƠNG NHẬN PHÙNG TUYỆT LINH CHỐN HÃM CÔNG CÙ LAO BÚ MỚM NHƯ KHÔNG Cung Tử Tức có Kình Dương gặp Tuyệt, tất khó nuôi con hay con chết non.   36. ĐỊA KIẾP TRÙNG LÂM HẠNH THIÊN GIẢI NHI KHẢ CỨU Hạn có Đà, Kiếp mà gặp Thiên Giải thì sự xấu xa kia được hòa giải.


37. KÌNH RIÊU HỎA CÁI THAI ĐÀ, VẬN PHÙNG NĂM ẤY ĐẬU HOA PHẢI PHÒNG Hạn gặp Kình, Riêu, Cái, Thai, Đà phải cẩn thận không thì bị bệnh đậu.


38. TỬ HUNG NGỘ QUÝ NƠI THÂN DẬU, ĐẾN PHẬT ĐÀI CẦU ĐẢO MỚI XONG Hạn tới cung Thân, Dậu có tử Vi, Thiên Phủ gặp Kình Đà, Không, Kiếp tất phải làm nhiều điều phước thiện thì tai ương mới qua khỏi.


39. DƯƠNG ĐÀ GIÁP KỴ VI BẠI CỤC Cung Mệnh có Hỏa Kỳ tọa thủ giáp Kình giáp Đà tất Mệnh có Lộc Tồn,Hóa Kỵ đồng cung vì thế nên rất xấu xa người có cách này nếu không nghèo hèn tất phải chết non.


40. GIÁP KÌNH GIÁP ĐÀA VI KHẤT CAI Cung Mệnh xấu xa mờ ám giáp Kính giáp Đà tất phải tha phương cầu thực suốt đời nghèo hèn khổ sở.


41. KÌNH TÙ GIÁP ẤN HÌNH TRƯỢNG NAN ĐAO Cung Mệnh giáp Kình, Liêm, Tướng tất khó tranh được hình ngục tù tội.


42. KÌNH DƯƠNG HỎA LINH OAI QUYỀN XUẤT CHÚNG; ĐỒNG HÀNH THAM VŨ ÁP BIÊN DI Cung Mệnh an tại thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Kình, Hỏa tọa thủ nên có uy quyền hiển hách nếu lại gặp Tham, Vũ đồng cung là người tài giỏi trấn nhậm biên giới khiến quân dịch phải khiếp sợ.


43. MỆNH DƯƠNG ĐÀ GIA KIẾP THỌ GIẢM Cung Mệnh có Kình hay đà tọa thủ nếu gặp Địa kiếp hoặc Kiếp Sát đồng cung tất tuổi thọ bị triết giảm.


44. KÌNH HƯ TUẾ KHÁCH GIA LÂM MÃN TUẾ ĐA PHÙNG TANG SỰ Cung Mệnh có Kình tọa thủ gặp Hư, Tuế, Khách hội hợp nên suốt đời gặp những chuyện phiền lòng ngang trái đàn ông phải khóc vợ, đàn bà phải khóc chồng hoặc phải xa cách cha mẹ, anh em.


45. PHÚC TỌA THIÊN LA ƯU KIẾN SÁT, ĐÀ, KÌNH PHÁ HỎA, TANG, TỬ KIẾP THỊ NHƯỢC SUY CỐT TÁN TÀI HAO; XUẤT NGOẠI VÔ ÂM TỬ LÔ HẠNH LAI NHẬT NGUYỆT CƠ LƯƠNG XƯƠNG TUẾ: HỒNG BẬT DANH BA ĐINH TỬ QUÝ QUYỀN ; BẤT ĐẮC CHUYỂN ĐI Cung Phúc đức an tại Thìn có Kình, Đà, Kiếp, Sát, Địa, Kiếp, Phá, Hỏa, Tang, Tử hội hợp tất hài cốt tiền nhân bị thất lạc  tiền, tài hao hụt trong họ lại có kẻ lưu lạc chết nơi xứ người nhưng nếu được Nhật tọa  thủ Nguyệt chiếu hoặc Cơ, Lương tọa thủ đồng cung Xương, Tuế hội hợp tất con cháu làm nên phát đạt danh tiếng lừng lẫy đời đời vinh hiển.


46. KÌNH ĐÀ TƯƠNG GIÁP MỆNH PHÁ ĐIỀN TRẠCH Ư PHU QUÂN Nữ số cung Mệnh xấu xa mờ ám lại giáp Kinh giáp đà tất phá tan cơ nghiệp nhà chồng.


 


Mời xem các bài khác: 1. Tử vi đẩu số phú giải

 2. Tử vi đẩu số phú giải - 1

 3. Tử vi đẩu số phú giải - 2

 4. Tử vi đẩu số phú giải - 3

 5. Tử vi đẩu số phú giải - 4

 6. Tử vi đẩu số phú giải - 5

 7. Tử vi đẩu số phú giải - 6

 8. Tử vi đẩu số phú giải - 7

 9. Tử vi đẩu số phú giải - 8

 10. Tử vi đẩu số phú giải - 9

 11. Tử vi đẩu số phú giải - 10

 12. Tử vi đẩu số phú giải - 11

 13. Tử vi đẩu số phú giải - 12

 14. Tử vi đẩu số phú giải - 13

 15. Tử vi đẩu số phú giải - 14

 16. Tử vi đẩu số phú giải - 15

 17. Tử vi đẩu số phú giải - 16

 18. Tử vi đẩu số phú giải - 18

 19. Tử vi đẩu số phú giải - 19

 20. Tử vi đẩu số phú giải - 20

 21. Tử vi đẩu số phú giải - 21

 22. Tử vi đẩu số phú giải - 22

 23. Tử vi đẩu số phú giải - 23

 24. Tử vi đẩu số phú giải - 24

 25. Tử vi đẩu số phú giải - 25

 26. Tử vi đẩu số phú giải - 26

 27. Tử vi đẩu số phú giải - 27

 28. Tử vi đẩu số phú giải - 28

 29. Tử vi đẩu số phú giải - 29

 30. Tử vi đẩu số phú giải - 30

 31. Tử vi đẩu số phú giải - 31

 32. Tử vi đẩu số phú giải - 32

 33. Tử vi đẩu số phú giải - 33

 34. Tử vi đẩu số phú giải - 34

 35. Tử vi đẩu số phú giải - Hết

Bài viết cùng chuyên mục

Luận giải các sao ( 30/07/2010)

Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu.

4. Vòng Thái Tuế: 14 Chính tinh không cần dùng đến chi của năm sinh để an, và vòng Thái Tuế cùng những sao ăn theo như Đào Hồng chính là một số ít sao phải dùng đến Địa Chi của năm sinh mà an. Cho...

Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương xin giới thiếu bài viết của Mộc Công: Tử vi - Những cách nhìn khác nhau về một số sao để bạn đọc chiêm nghiệm và tham khảo. 1.Không Kiếp - Xương Khúc an theo...

7. Cấu trúc root system của Nhóm G2 và sự tương đồng với qui tắc an sao của 14 Chính tinh Chi tiết hơn bây giờ ta sẽ xét qui tắc an sao của vòng Tử vi trong sự tương đồng khả dĩ với cấu trúc root...

3. Về sự tương đồng hình thức biểu diễn của nhóm G2 và nhóm 14 Chính tinhKhông gian biểu diễn root system của G2-14 chiều - 12 root đỉnh thể hiện như hình 1. Biểu diễn trên mặt phẳng được phân...

Tử vi đã có lịch sử rất lâu đời nhưng hiện tại nó vẫn có ảnh hưởng rất đáng kể trong đời sống xã hội ở Phương Đông. Yếu tố thiên văn, dáng vấp thiên văn là những điều rất dễ để nhận thấy trong cách...

LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC  1.  NỮ MỆNH LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC ÔN LƯƠNG Nữ Mệnh có Long, Phượng tọa thủ là người hiền lương ôn hòa.

TAM THAI BÁT TỌA 1.  MỘ TRUNG THÁI TỌA VĂN MỘ VŨ LƯỢC KIM ƯU Cung Mệnh, Thân có Mộ tọa thủ gặp Thai, Tọa đồng cung là người văn võ song toàn.

THIÊN MÃ 1.  THIÊN MÃ NHẬP MỆNH MẪN TIỆP ĐA NĂNG Cung Mệnh có Thiên Mã tọa thủ là người siêng năng.

THIÊN HÌNH   1. THIÊN HÌNH THẤT SÁT CƯƠNG TÁO NHI CÔ   Cung Mệnh, Thân có Hình, Sát toạ thủ đồng cung, là người nóng nảy ráo riết không ai dám gần nên phải phải cô đơn ít bạn bè và thường sát vơ...