Tìm về cội nguồn kinh Dịch - Phần II - 6

Ngày đăng: 18/06/2008 00:00:00

Có người cho rằng: kinh Dịch ra đời là để dạy các bậc quân vương phương pháp trị nước. Nếu như vậy thì giá trị kinh Dịch không hơn giá trị một cuốn biên niên sử.
Cũng có người cho rằng: kinh Dịch ra đời để nhằm đưa con người hướng tới sự thánh thiện. Nếu vậy những sách dạy làm người, những tôn giáo chân chính, những ý tưởng thánh thiện của các bậc triết gia còn sâu sắc hơn nhiều.
Phần lớn những nhà nghiên cứu hiện nay tạm cho rằng: kinh Dịch ra đời vì mục đích để xem “bói” (?). Quan niệm này xuất phát từ thực tế ứng dụng phổ biến của kinh Dịch. Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là: tại sao kinh Dịch lại có thể dùng làm sách “bói”? Tính chất bói toán của kinh Dịch với các phương pháp bói khác như: bói bài Tây, bói chỉ tay, bói Kiều… khác nhau ở chỗ nào? Những cuộc tranh luận triền miên vẫn không lý giải được mục đích ra đời của kinh Dịch. Đoạn trích dẫn sau đây trong sách kinh Dịch cấu hình tư tưởng Trung Quốc (Nxb Khoa học Xã hội 1999, Dương Ngọc Dũng & Lê Anh Minh, trang 626) chứng tỏ sự chưa thống nhất của các nhà nghiên cứu trong việc tìm hiểu mục đích của kinh Dịch:


(6) Vấn đề tính chất của Chu Dịch


Đây cũng là một trong những vấn đề tranh luận chưa quyết, dù mấy ngàn năm trôi qua. Bỏ qua những cuộc tranh cãi về tính chất duy tâm hay duy vật của Chu Dịch (*), hiện nay nổi lên hai vấn đề tranh luận lớn: (1) Dịch Kinh có phải là một trứ tác triết học hay không? Dư Đôn Khang cho rằng Dịch Kinh không hề là sách triết. Phùng Hữu Lan bảo Dịch Kinh cơ bản là sách bói nhưng cũng hàm hữu nhân tố biện chứng pháp và chủ nghĩa duy vật trong giai đoạn phôi thai. Lê Tử Diệu (viết quyển Chu Dịch Bí Nghĩa và Chu Dịch Đạo Độc) bảo Chu Dịch là một sách sử (Sử thư), còn Tự Quái là sử cuộc khởi nghĩa nô lệ của An Chu. Lý Đại Dụng (viết Chu Dịch Tân Thám) căn cứ tư liệu giáp cốt văn thời Tây Chu, cho rằng Quái từ và Hào từ tuyệt nhiên không phải là những điển tịch mê tín ghi khắc lại những lời xem bói (Phệ từ) mà chính là những ký lục về nguyên nhân thắng bại và tiến trình từ Văn Vương đến Thành Vương tiêu diệt nhà Thương để hưng thịnh nhà Chu đồng thời nó cũng là một tác phẩm văn học có hệ thống, có tổ chức.  (2) Trong quá khứ các học giả cho rằng Chu Dịch là phạm vi văn hóa của nước Lỗ. Ngày nay, học giả Lý Học Cần căn cứ Mã Vương Đôi Bạch Thư Chu Dịch mà đoán định rằng Dịch Truyện thuộc phạm vi văn hóa nước Sở (**).


* Chú thích: Tại sao lại bỏ qua ?
** Chú thích: Chu Dịch chuyển từ nhà Chu đến nước Lỗ, hiện nay đã sang tới nước Sở – tức là một nước sát biên giới với sông Dương Tử và Động Đình Hồ – giới hạn phía Bắc của nước Văn Lang cổ theo truyền thuyết Việt Nam ghi nhận.


Nếu kinh Dịch là một hệ thống vũ trụ quan phát triển liên tục như lịch sử của nó được ghi nhận trong cổ thư chữ Hán, thì khó có thể giải thích ngay cả đến vấn đề đơn giản nhất là mục đích của nó cũng không lý giải được. Nếu khiên cưỡng mà cho rằng: những vấn đề căn bản của kinh Dịch bị thất truyền, thì nền văn minh Lạc Việt với hơn 1000 năm đô hộ của các triều đại phong kiến Bắc phương có nhiều vấn đề cần phục hồi; trong đó, có vấn đề của thuyết Âm dương Ngũ hành và kinh Dịch. Điều kỳ lạ là trong một lịch sử xã hội đầy gian khổ và thăng trầm ấy, nền văn minh Lạc Việt còn giữ lại được chiếc chìa khoá mở được cái kho tàng đầy bí ẩn của văn hóa Đông phương.
 


Mời xem các bài khác: 1. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lời giới thiệu

 2. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Lời nói đầu

 3. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần dẫn nhập

 4. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 1

 5. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 2

 6. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 3

 7. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 4

 8. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 5

 9. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 6

 10. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - 7

 11. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần I - Phụ chương

 12. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II

 13. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 1

 14. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 2

 15. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 3

 16. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 4

 17. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 5

 18. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 7

 19. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - 8

 20. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần II - Lời kết

 21. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III

 22. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 1

 23. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 2

 24. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 3

 25. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 4

 26. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 5

 27. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 6

 28. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - 7

 29. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần III - Phụ chương

 30. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV

 31. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 1

 32. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 2

 33. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 3

 34. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 4

 35. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 5

 36. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 6

 37. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 7

 38. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 8

 39. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 9

 40. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 10

 41. Tìm về cội nguồn Kinh Dịch - Phần IV - 11

Bài viết cùng chuyên mục

Đọc sách Chu Dịch ( 09/08/2010)

Đọc và tìm hiểu về sách Chu Dịch, điều mà nảy sinh sự tồn nghi, đó là "uý thiên" và "tri thiên". Hai khái niệm này, "sợ thiên" và "biết thiên", chắc được...

Chu dịch và Kinh dịch hay nói đúng hơn là Chu dịch và Bói Dịch không hòan tòan giống nhau.

Theo các nhà dịch học chuyên gia thì phương pháp dùng cỏ thi lấy quẻ là chính xác nhất và cũng là một trong mấy cách lâu đời nhất. Nếu muốn dùng các phương pháp khác để lấy quẻ thì tốt nhất là độ...

Chương II: Văn minh Văn Lang và thuật Địa lý cổ Đông Phương. Vấn đề lý luận của thuật phong thủy: Hòn đất mà biết nói năng,Thì thầy Địa lý hàm răng chẳng còn.

Sự liên quan hành của Cục số trong Tử Vi & vận khí theo Lạc thư Hoa giáp. Sự thay đổi về hành trong vận khí hàng năm của một Hoa Giáp sẽ dẫn đến việc thay đổi rất nhiều những vấn đề liên quan...

Phụ chương: Hậu thiên bát quái nguyên thủy và Hà đồ lý giải một số hiện tượng liên quan. Bí ẩn Tam hợp Kim cục Tỵ Dậu Sửu: Thuyết Âm dương Ngũ hành ứng dụng trong việc tìm hiểu sự tương tác giữa...

Cội nguồn và những phương vị sai lệch trong thuật phong thủy. Do chủ đề cuốn sách không có mục đích tìm hiểu về thuật phong thủy, vì vậy chỉ xin được trình bày một số vấn đề căn bản trong phương...

Lý giải về nguyên nhân hiện tượng quẻ Cấn ở trung cung trong ứng dụng của thuật phong thủy tử văn minh Văn Lang. Trong sự ứng dụng của thuật Phong Thủy, các thầy địa lý dùng quẻ Cấn đặt ở trung...

Chương III: Thiên văn cổ Đông Phương và những hiện tượng thiên văn hiện đạiVăn minh Văn Lang và thiên văn hiện đại. Qua phần chứng minh ở trên và trong chương “Văn minh Văn Lang & thuật địa lý...

Phụ chương: Truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên” và các chòn sao Thiên Cực BắcQua các phần trích dẫn ở trên, bạn đọc cũng nhận thấy rằng các chòm sao thiên cực bắc – theo các nhà khoa học – lần lượt...