Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 1

Ngày đăng: 05/07/2008 00:00:00

Nền văn hóa Đông phương với một di sản đồ sộ để lại trong kho tàng văn hóa nhân loại. Từ thiên văn, lịch số, y dược, dự trắc, phong thuỷ…được ứng dụng rất có hiệu quả trải hàng thiên niên kỷ trong cuộc sống của người Đông phương. Nó đã tạo nên sự phồn vinh Đông phương khi mà Tấy phương còn chìm trong "Đêm dài Trung cổ".
Nhưng có thể nói rằng: Cho đến ngày hôm nay, những gì chúng ta tiếp thu được trong di sản văn hóa Đông phương chỉ là những phương pháp ứng dụng. Những nguyên lý lý thuyết và thực tại nào tạo nên nhận thức để có những nguyên lý đó, vẫn hết sức mơ hồ. Nền văn minh Đông phương vẫn sừng sững thách đố trí tuệ của nhân loại hiện đại bằng sự huyền vĩ của nó.
Ngày nay, trước sự bế tắc của những giá trị tri thức hàng đầu của nhân loại trong việc khám phá những bí ẩn của vũ trụ, đã khiến cho một số nhà khoa học ưu tú nhất nhìn về văn minh Đông phương một cách dè dặt trong việc khám phá những bí ẩn của nó. Và họ cũng mới chỉ có sự liên hệ có tính hiện tương và cũng chưa có một vấn đề đặt ra cho nó.
Có thể khẳng định rằng: Dù người ta có cách nhìn tiêu cực về một số giá trị học thuật cổ Đông phương, thì sự tồn tại hàng thiên niên kỷ và có hiệu quả trong xã hội Đông phương cổ, chính là bằng chứng thuyết phục nhất cho tính khách quan trong việc phản ánh một chân lý tiềm ẩn của nó.
Bởi vậy, đi tìm những bí ẩn trong văn hoá cổ Đông phương cụ thể là Lý học Đông phương là một việc rất cần thiết và có cơ sở cho việc phát triển của trí thức con người trong tương lai.


Phương pháp luận học thuật cổ Đông phương.


Khi tiếp xúc với những phương pháp ứng dụng của học thuật cổ Đông phương – thí dụ như Đông Y - Người ta phải ngỡ ngàng trước những khái niệm rất mơ hồ như: Lục khí, ngũ vận, huyệt mạch và kinh lạc….vv..nhưng dù người ta không hiểu gì về nó thì khi ứng dụng phương pháp của nó như chẩn bệnh bằng cách bắt mạch, châm cứu ….lại tỏ ra có hiệu quả. Nếu chỉ vì không hiểu gì về nó và vội vàng chụp cho nó cái mê tín dị đoan và tính tín ngưỡng thì có lẽ đây là sự ấu trĩ và hồ đồ nhất về mặt trí tuệ. Bởi vì, nếu đã là một tín ngưỡng thì nó phải có một biểu tượng thần tượng. Dù thần tượng đó chỉ là một gốc cây đa, một cái bình vôi hoặc một cái miếu nát ven đường. Nhưng ở đây, những phương pháp của học thuật cổ Đông phương tồn tại bằng giá trị tự thân của nó. Giá trị tự thân đó chính là sự tồn tại có hiệu quả hàng ngàn năm của nó trong đời sống con người phương Đông.
Có thể nói rằng chưa có một lý thuyết khoa học nào có thể đứng vững với thời gian hàng thiên niên kỷ như vậy. Bởi vậy, việc khám phá và chứng tỏ tính khoa học thật sự với với đúng nội dung của khái niệm này là một việc hoàn toàn có cơ sở.
Hơn nữa, thực tế đã chứng tỏ rằng: Tri thức của khoa học hiện đại chưa khám phá được hết những thực tại trong vũ trụ và cuộc sống quanh ta. Do đó, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để đặt vấn đề về những thực tại chưa được biết, nhưng đã được khám phá và phát hiện bởi những tri thức trong Lý học cổ Đông phương và tri thức này đã khái niệm nó bằng những danh từ phản ảnh những thực tại mà chúng ta chưa biết.


Điều đặc biệt cần lưu ý là:
Hầu hết phương pháp luận trong mọi phương pháp ứng dụng đồ sộ thuộc về Lý học Đông phương - từ thiên văn, lịch số, phong thuỷ, y thuật, dự báo ….cho từng chi tiết liên quan đến cuộc sống và con người - đều nói đến Âm Dương Ngũ hành và có liên hệ tới bát quái.


Điều này chính là cơ sở thực tế để khẳng định rằng:


Chính thuyết Âm Dương Ngũ hành là cơ sở lý thuyết và là nguyên lý tiền đề của tất cả phương pháp ứng dụng thuộc lý học Đông phương. Nguyên lý này lại là hệ quả của những nhận thức thực tại mà nhân loại chưa khám phá.


Vấn đề được đặt ra là:
Nếu với một thực tại mà trí thức nhân loại hiện đại chưa biết và nó được thể hiện bằng một khái niệm nào đó từ nhận thức của người xưa, thì tất yếu người ta không thể hiểu được nội dung của khái niệm đó.
Bởi vậy, vấn đề được tiếp tục đặt ra là:


Thực tại nào là đã được nhận thức để làm nên nguyên lý học thuật cổ Đông Phương?


Tính hợp lý tất yếu là những phương pháp luận ứng dụng nguyên lý học thuật cổ Đông phương trong các phương pháp ứng dụng phải là hệ quả của nguyên lý lý thuyết của nó. Không thể có một chiếc tên lửa đẩy ra đời trước khi có lý thuyết về động cơ phản lực cả. Bởi vậy, hoàn toàn là một sự hợp lý và khoa học - khi chúng ta phục hồi lại toàn bộ nguyên lý học thuật cổ Đông phương và thực tại tạo nên nhận thức tiền đề của nguyên lý đó - từ chính những phương pháp ứng dụng và phương pháp luận với những khái niệm mơ hồ của nó.


Vũ trụ trong sự huyền bí của văn hoá Đông phương.Khoa học hiện đại đã tiến rất nhanh so với những thế kỷ trước đây về những tri kiền vũ trụ. Con người đã kiêu hãnh về những trí thức hiện đại mà nó có. Những bước chân hùng dũng của con người đã đặt lên tận mặt trăng, chấm dứt mọi huyền thoại hàng thiên niên kỷ rất thơ mộng về Hằng Nga. Điều này đã đặt tri thức khoa học lên hàng thống trị trong tri thức con người. Những trí thức khoa học hiện đại ngày hôm nay gần với thực tại hơn ngày hôm qua. Nhưng nó không thể là tri thức về thực tại của ngày mai hoặc tương lai xa hơn.
Có thể khẳng định rằng:


Tri thức khoa học ngày nay, không phải là chân lý cuối cùng dù nhìn nhận dưới bất cứ một phương pháp luận nào.


- Tất nhiên kể cà những chuẩn mực khoa học nghiêm khắc nhất và bài viết này được viết nhân danh khoa học. Nếu là một người quan tâm đến những lý thuyết khoa học hiện đại, chắc chắn bạn sẽ thừa nhận tri thức khoa học hiện đại đã bế tắc trong sự khám phá nguồn cội của vũ trụ. Nói chính xác là nó đã đụng trần thời gian.
Lác đác, có một vài nhà khoa học nhìn về văn hóa Đông phương huyền bí. Họ đã ngạc nhiên khi liên hệ những lý thuyết khoa học hiện đại nhất với những giá trị của Lý học Đông phương. Nhưng họ cũng chỉ mới dừng lại ở sự liên hệ hiện tượng. Nền văn hóa Đông phương vẫn bí ẩn một cách kỳ vĩ, sừng sững thách đố tri thức khoa học đầy kiêu hãnh của nhân loại hiện đại.
Không thể phủ nhận sự tồn tại trên thực tế hàng ngàn năm của các phương pháp ứng dụng trong học thuật cổ Đông phương. Bởi vậy, chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự hợp lý khi cho rằng:


Nền lý học Đông phương là sự nhận thức của tri thức cổ về những thực tại chưa được biết đến trong vũ trụ. Nó đã diễn đạt những thực tại mà nó nhận biết được bằng những khái niệm của nó. Sự bí ẩn của nền văn hoá Đông phương chính là vì tri thức khoa học hiện đại chưa biết đến thực tại nào làm nên những khái niệm này.


Điều tất yếu là khi chúng ta chưa biết thực tại nào làm nên khái niệm trong lý học Đông Phương, thì chúng ta không thể hiểu khái niệm đó nói lên điều gì. Đây chính là một nguyên nhân rất trọng yếu cho sự huyền bí đến kỳ vĩ của Lý học Đông phương.


 


Mời xem các bài khác:  1. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 2

  2. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3

  3. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 1

  4. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 2

  5. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 4

  6. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ phần 4 - 1

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết dưới đây của Trần Minh Nhật - một học sinh của tôi và là nhà nghiên cứu Địa Lý Lạc Việt xuất sắc của TT NC Lý học Đông phương - Đáng nhẽ ra, anh Trần Minh Nhật là Phó Giám đốc phụ trách...

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù...

“Dị nhân” Nguyễn Vũ Tuấn Anh khẳng định: Ngày tận thế phải có xuất hiện những hiện tượng cận hiệu ứng – hay gọi là điềm báo như trước cơn mưa to thì trời có mây đen, hoặc nổi gió...

Theo Lý học Đông phương thì "ngày tận thế" là một trong những ngày tốt, có thể dùng để khai trương, khởi công một số việc.

Xin giới thiệu vài nét về nền văn minh Maya, nền văn minh huyền thoại đã xây dựng nên bộ lịch khiến cả thế giới phải để tâm.

“Tôi từng nghiên cứu về ngày tận thế và đó là một ngày như mọi ngày. 21.12 là ngày đông chí..."

Chẳng bao giờ có Ngày Tận Thế cả&#33;<br />Từ lâu Thiên Sứ tôi đã xác định điều này. Việc đe dọa Ngày Tận Thế là thứ tư duy từ Địa Ngục của Sa tăng. Trong Thánh Kinh, Đức Giesu đã nói: “Ta sẽ xây...