Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ phần 4 - 1

Ngày đăng: 05/07/2008 00:00:00


Tôi cũng đã chứng tỏ rằng: Tất cả các khoa chiêm tinh Đông Tây đều chỉ là những phương pháp ứng dụng và là hệ quả của một nhận thức thực tại vũ trụ bằng những khái niệm của sự nhận thức ấy. Nhận thức ấy đã thất truyền và một thực tại chưa biết thì người ta sẽ không thể hiểu được nội dung khái niệm phản ánh thực tại mà khoa học hiện đại chưa nhận thức được.
Khoa học hiện đại đã thừa nhận tương tác chính là nguyên nhân hình thành sự vật và sự việc.


Khoa học hiện đại cũng thừa nhận không có tính qui luật không thể có khả năng tiên tri. Trình thiên văn Skymap Pro xuất hiện trong thời gian gần đây đã chứng tỏ tính qui luật của vũ trụ. Điều rất đơn giản là: Nếu sự vận động của các hành tinh và các thiên thể gần trái đất, không có tính qui luật thì không thể lập được trình thiên văn này.


Bởi vậy, hoàn toàn có cơ sở khoa học để đặt một giả thuyết cho rằng:
Thực tại làm nên khoa chiêm tinh tồn tại ở các nền văn minh cổ, chính là những hiệu ứng tương tác có tính qui luật của vũ trụ lên đời sống trái Đất và con người và làm nên khả năng tiên tri cho từng số phận con người.


Không có tính qui luật thì không có khả năng tiên tri .
Tất cả điều kiện cho sự khám phá đã đầy đủ, nhưng vấn đề là chúng ta bắt đầu tử đâu để mở cánh cửa bí ẩn của vũ trụ?


Kính thưa quí vị
Người viết tiểu luận này đã chứng tỏ rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành - nền tảng của Lý Học Đông phương chính là một học thuyết khoa học phản ánh thực tại vũ trụ. Điều này đã được chứng tỏ qua những hệ quả ứng dụng của nó là Giờ Quan Sát và tính hợp lý trong việc giải thích cấu trúc Thái Dương hệ của học thuyết này.


Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm ra một cái đúng từ một cái sai. Bởi vậy, chiếc chìa khoá để mở cánh cửa bí ẩn trong việc khám phá những thực tại chưa được biết đến trong vũ trụ, chính là Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ . Và điều kỳ lạ hơn nữa và cũng là sự chứng minh cho giả thuyết trên lại chính là khoa Tử Vi – môn chiêm tinh luận đoán số phận con người độc đáo của nền Lý học Đông phương.


Để bắt đầu cho sự minh chứng này, xin quí vị xem lại hình Hậu Thiên Bát Quái Lạc Việt phối Hà Đồ và Địa Cầu:Hà Ðồ và Hậu thiên Lạc Việt phối Ðịa Cầu
Với nguyên lý căn để trong các phương pháp ứng dụng “Hậu thiên Lạc Việt phối Hà Đồ”được phát hiện và phục hồi từ văn minh Lạc Việt, tiếp tục chứng tỏ tính hợp lý lý thuyết cho việc lý giải làm sáng tỏ những vấn đề bí ẩn của vụ trụ trong Lý học Đông phương. Đồ hình trên đã được phối thêm với 12 cung địa chi; điều này hoàn toàn phù hợp và trùng khớp với tính chất ngũ hành và chiều vận động tương sinh của 12 địa chi.
Về bản chất của Hà Đồ vàHậu Thiên Lạc Việt, tôi đã hân hạnh chứng minh trong các tiểu luận trên diễn đàn và trong các sách đã xuất bản . Bởi vậy không lặp lại trong tiểu luận này . Bây giờ chúng ta so sánh Đồ Hình Hà Đồ và Hậu Thiên Lạc Việt phối Địa cầu với Đồ hình Tử Vi dưới đây.Đồ hình tử vi
(Đã xoay lại 180 Độ để dễ đối chiếu với phương vị bản đồ hiện đại)
Từ đồ hình Tử Vi với đồ hình biểu kiến Hậu thiên bát quái Lạc Việt phối Hà Đồ và Địa cầu, chúng ta sẽ nhận thấy rằng:
# Chúng hoàn toàn trùng khớp với với nhau về tính chất tương sinh của Ngũ Hành và sự phối 12 địa chi giữa hai đồ hình.
# Độ nghiêng của Điạ cầu (21 độ 5) gần hoàn toàn trùng khớp với đường phân giác chia đôi cung Khảm/Ly (22 độ 5). Tức là trục Bắc/ Nam – trong Hậu thiên bát quái Lạc Việt & Hà Đồ.
# Sự phân cung của Hậu thiên Lạc Việt với Hà Đồ hoàn toàn trùng khớp với phương vị của Địa cầu:
- Khảm/ Thủy/ Bắc = Hà Đồ/Thủy/ Bắc nằm ở phía Bắc của Địa cầu.
- Chấn/Mộc/ Đông = Hà đồ/ Mộc/Đông nằm ở phía Đông của Địa cầu.
- Ly/ Hỏa/ Nam = Hà đồ/ Hỏa/ Nam nằm ở phía Nam của Địa cầu.
- Đoài / Kim/ Tây = Hà đồ/Kim/ Tây nằm ở phía Tây của Địa cầu.
Hiện tượng này cho thấy một thực tại hiện hữu khách quan liên quan đến Địa Cầu là cơ sở cho tính trùng khớp giữa tri kiến khoa học hiện đại phù hợp hoàn toàn với những qui ước biểu kiến trong khoa Tử Vi.
Từ thực tế này chúng ta xem xét các thành tố quan trọng trong phương pháp luận đoán của Tử Vi.
Các trục trong Tử Vi tương ứng với Địa cầu và sự tương tác từ vũ trụ.


I - Trục Thìn Tuất:


1- Đường phân cách giữa Tây (Đoài)/ Tây Bắc (Càn) và Đông (Chấn)/ Đông Nam (Khôn – theo Hậu thiên Lạc Việt) chính là trục Thìn/ Tuất (Xem hình minh hoạ ở trên). Chính là mặt phẳng “Hoàng Đạo” của Địa cầu.


2- Trong thực tế thiên văn học mà chúng ta đều biết thì mặt phằng Hoàng Đạo chính là mặt phẳng biểu kiến của hầu hết quỹ đạo các vì sao có ảnh hưởng đến Địa cầu. Tức là chúng có hiệu ứng tương tác mạnh nhất ở hai cung Thìn /Tuât.
So sánh với môn Tử Vi Đẩu sốthì hầu hết các sao an trong Tử Vi đều bắt đầu từ hai cung Thìn & Tuất này.
Đó là nhưng sao xếp vào loại trung tinh trong Tử Vi đẩu số sau đây:
Tả Phụ; Hữu Bật; Văn Xương ; Văn Khúc; Long Trì; Phương Các; Thiên La; Địa Võng;
Ngoài ra còn những sao liên quan đến những sao an từ cung Thìn - Tuất là:
Tam Thai; Bát Toạ; Ân Quang; Thiên Quí; Thai Phụ; Phong cáo;
Hai cung Thìn /Tuất cũng là hai cung có ảnh hưởng mạnh đến tính chất các sao. Thí dụ như câu phú đoán: ”Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất”.


Điều nay cho chúng ta thấy một hiệu ứng vũ trụ rất mạnh ở đường Hoàng Đạo và điều này trùng khớp giữa thực tế tương tác của vũ trụ mà chúng ta biết được khái quát với sự ứng dụng trong khoa Tử Vi . Đây lại là một cơ sở chứng tỏ những đại lượng biểu kiến của Tử Vi có nguồn gốc từ vũ trụ do sự trùng hợp này.


II - Trục Tý Ngọ.


Trục nối Khảm/ Ly đó là hai cung khởi đầu của sự phân cách và chuyển hóa Âm Dương trong Hậu thiên bát quái Lạc Việt.
* Dương: Ly - Tốn – Đoài => Càn là cực Dương.
* Âm: Khảm - Cấn - Chấn => Khôn là cực Âm.
Do sự tiếp thu ko hoàn chỉnh của cổ thư Hán; nên Hậu thiên bát quái trong bản văn cổ chữ Hán ko thể phân được trục này. Hay nói cách khác: Do vị trí Tốn/ Khôn bị sai lệch; nên không có sự chuyển hóa Âm Dương ở trục Tý/ Ngọ (Xem hình minh hoạ ở trên).


1- Trục Tý/ Ngọ cũng chính là hiệu ứng mạnh nhất trực tiếp của mặt trời giữa trưa (Ngọ) và cung đối ứng với nó là nửa đêm (Tý).


2- Trục Tý/ Ngọ chính là cực Bắc Nam của từ trường Địa cầu.
Trong phương pháp luận đoán của Tử Vi thì trục Tý/ Ngọ có sự ảnh hưởng với những cách cục đặc biệt liên quan đến trục này. Thực tại trục Tý/ Ngọ liên quan đến cực Bắc Nam của Địa Cầu lại cho thấy một sự trùng khớp nữa giữa hiện tượng trong Tử Vi và tri kiến thiên văn hiện đại.


 


Mời xem các bài khác:  1. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 1

  2. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 2

  3. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3

  4. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 1

  5. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 3 - 2

  6. Lý học Đông phương và bí ẩn vũ trụ - Phần 4

Bài viết cùng chuyên mục

Bài viết dưới đây của Trần Minh Nhật - một học sinh của tôi và là nhà nghiên cứu Địa Lý Lạc Việt xuất sắc của TT NC Lý học Đông phương - Đáng nhẽ ra, anh Trần Minh Nhật là Phó Giám đốc phụ trách...

Giáo sư Cao Chi đã biên dịch một đề tài mới nhất trong vật lý thiên văn hiện đại, mô tả các liên đới trong vũ trụ, để từ đó giải thích các hiện tượng rối lượng tử. Mà trong đó, hai hạt lượng tử dù...

“Dị nhân” Nguyễn Vũ Tuấn Anh khẳng định: Ngày tận thế phải có xuất hiện những hiện tượng cận hiệu ứng – hay gọi là điềm báo như trước cơn mưa to thì trời có mây đen, hoặc nổi gió...

Theo Lý học Đông phương thì "ngày tận thế" là một trong những ngày tốt, có thể dùng để khai trương, khởi công một số việc.

Xin giới thiệu vài nét về nền văn minh Maya, nền văn minh huyền thoại đã xây dựng nên bộ lịch khiến cả thế giới phải để tâm.

“Tôi từng nghiên cứu về ngày tận thế và đó là một ngày như mọi ngày. 21.12 là ngày đông chí..."

Chẳng bao giờ có Ngày Tận Thế cả&#33;<br />Từ lâu Thiên Sứ tôi đã xác định điều này. Việc đe dọa Ngày Tận Thế là thứ tư duy từ Địa Ngục của Sa tăng. Trong Thánh Kinh, Đức Giesu đã nói: “Ta sẽ xây...