Hùng Vương dựng nước - Tập IV - Tiểu dẫn

Ngày đăng: 07/08/2008 00:00:00


Đối với đông đảo bạn đọc, tập thể những người nghiên cứu thời kỳ Hùng Vương mong mỏi rồi sẽ thảo được một công trình tổng hợp, trên cơ sở những cứ liệu đã thu thập được, được giảm định nghiêm túc, và những luận thuyết đã được đề ra, được phê phán, bổ sung, tranh cãi sâu sắc. Trong số những phác thảo đầu tiên về thời kỳ Hùng Vương, đáng được chú ý là những trang viết về thời kỳ này trong cuốn Lịch sử Việt Nam của Uỷ ban khoa học xã hội Việt Nam. Tuy nhiên, việc nghiên cứu còn được tiếp tục tiến hành và chúng tôi công bố những luận điểm khác nhau về từng vấn đề được đề cập là để được quần chúng rộng rãi biết rõ, đánh giá và tham gia ý kiến.


Giới nghiên cứu khoa học đòi hỏi nhiều hơn. Phải nghĩ đến cán bộ khảo cổ học và cả cán bộ những ngành có liên quan. Phải nghĩ đến những người đang tham gia nghiên cứu hiện nay, nhưng cũng không thể không nghĩ đến những tầng lớp mai sau nghiên cứu trở lại đề tài này, tìm hiểu sâu hơn nữa thuở bình minh của lịch sử dân tộc. Việc nghiên cứu càng được đẩy mạnh trong những ngành này, thì song song với yêu cầu bổ sung thư mục, việc thu thập những công trình nghiên cứu, những suy nghĩ, những gợi ý lớn nhỏ, xuất hiện dồn dập, dưới nhiều hình thức, trong thời gian này: thảo luận ở các hội nghị, biên bản của các cuộc tọa đàm, bài vở trên báo chí… cũng cấp bách, để ngăn ngừa những tài liệu này khỏi bị thất lạc, và để những người nghiên cứu tiện đối chiếu, kiểm tra, sử dụng.


Phòng Tư liệu của Viện khảo cổ học, được cán bộ nghiên cứu và tư liệu thuộc ngành khảo cổ và nhiều ngành khác giúp, ra sức sưu tầm đầy đủ và sắp xếp hợp lý mọi tài liệu về thời kỳ dựng nước đầu tiên. Đó mới là cống hiến tư liệu chủ yếu cho công cuộc nghiên cứu khoa học dài hơi này. Những tập kỷ yếu này không thay thế được tổng thể tư liệu của Viện - gồm cả những tài liệu chưa hoàn chỉnh, những tài liệu quá dài để có thể in…, nhưng chắc chắn là có ích, vì tiện lợi cho việc tra cứu gần đây nhất vấn đề “Hùng Vương dựng nước”.Đồng chí Nguyễn Khánh Toàn, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam,
đọc diễn văn khai mạc Hội nghị nghiên cứu thời kỳ Hùng Vương lần thứ 4.Đồng chí Phạm Huy Thông, Viện trưởng Viện Khảo cổ học,
đọc báo cáo tổng kết 3 năm nghiên cứu lịch sử thời kỳ Hùng Vương.
Ảnh Phạm Ngọc Long (Viện Khảo cổ học)


 


Mời xem các phần khác: 1. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 1

 2. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 2

 3. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 3

 4. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 4

 5. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 5

 6. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 6

 7. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 7

 8. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 8

 9. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 9

 10. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 10

 11. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 11

 12. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 12

 13. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - 13

 14. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - Lời mở đầu

 15. Hùng Vương dựng nước - Tập IV - Lời giới thiệu

Bài viết cùng chuyên mục

Sự sụp đổ của thành Đa bang không chỉ chôn vùi sự nghiệp của vương triều Hồ, mà còn đánh dấu sự thất bại của phép dùng binh chỉ đơn thuần dựa vào quân đội, vũ khí, thành quách trong điều kiện phải...

Nhiều nhà nghiên cứu khi đánh giá việc đất nước thống nhất là sự xâm lược, thôn tính lãnh thổ, mạnh được yếu thua, cách ứng xử phong kiến mang nặng tính cục bộ mà cho rằng Đại Việt là của người...

Sau cục diện Nam – Bắc triều kết thúc, hình thành cục diện Đàng Ngoài – Đàng Trong. Như vậy, đến giai đoạn này, quá trình mở rộng lãnh thổ của người Việt xuống phía Nam được thực hiện ở Đàng Trong...

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc giỏi thủy chiến. Điều này đã được chứng minh bằng nhiều trận thủy chiến “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử.

Trận đại thủy chiến ở đầm Thị Nại giữa quân Tây Sơn và chúa Nguyễn vào năm 1801 có rất nhiều điểm tương đồng với một trận thủy chiến nổi tiếng khác diễn ra trước đó 16 thế kỷ.

Trong lịch sử cổ - trung đại Việt Nam có nhiều cuộc cải cách, đổi mới, nhưng cải cách tài chính thì chỉ có một, đó là cuộc cải cách của Trịnh Cương (1716-1729).

Cải cách hành chính của Minh Mạng diễn ra vào nửa đầu thế kỷ XIX, khi xã hội phong kiến Việt Nam đã lâm vào cuộc khủng hoảng toàn diện.

Dù thời xưa, phận đàn bà “ba chìm bảy nổi” nhưng nhiều người trong số họ vẫn vượt lên cái lẽ “nữ nhi thường tình” để gánh vác quốc gia đại sự.

Theo các sử liệu của cả Việt Nam và Trung Quốc, trong hơn 1000 năm, quân đội của Đại Việt đã hàng chục lần tấn công vào lãnh thổ láng giềng phương Bắc.

Thủy quân dưới thời các chúa Nguyễn (1558 - 1777) đã hoàn toàn làm chủ vùng biển đảo Đàng Trong, đặt nền móng xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.