Chữ Nòng Nọc - Phần 5

Ngày đăng: 03/03/2011 00:00:00

Dấu của chữ viết Nòng Nọc (tiếp theo)


.Dấu nọc que kết hợp-Dấu hai nọc que riêng rẽ (II)Hai nọc que riêng rẽ có thể có hai khuôn mặt tùy theo cách sinh tạo. Khuôn mặt thứ nhất là theo phân sinh vô tính phái, một tách ra làm đôi thì một nọc que I phân sinh ra thành hai nọc que II. Lúc này hai nọc que ở dạng vô tính phái nghiêng nhiều về mặt biểu tượng hay yếu tố ví dụ hai nọc que biểu tượng cho cho lửa (hai dùi que dùng làm lửa). Cách thứ hai là do giao sinh hữu tính phái tạm gọi là do « giao tử » (gamete). Giao tử mang tính đực, nọc hữu tính phái IO (có dương có âm, vì đực dương nên để nọc que trước) giao sinh với giao tử cái nòng hữu tính phái OI (có âm có dương, vì cái nên để nòng vòng tròn trước) sinh ra:


Giao tử đực IO X (giao sinh với) giao tử cái OI


Cho ra: IO, II, OO, OI.


Ở đây hai nọc que II ở dạng hữu tính phái nghiêng nhiều về phía sinh tạo.


Cần phải lưu tâm hai khuôn mặt này.


Hai nọc que là hai dương tức thái dương ở dạng sinh trưởng (nhắc lại nọc que ở dạng sinh tạo tầng lưỡng nghi, hình ngữ nọc que chia nòng vòng tròn ra làm hai


clip_image002


biểu tượng cho lưỡng nghi trong khi nọc chấm ở tâm vòng tròn hay vòng tròn có chầm, chấm vòng tròn biểu tượng cho thái cực). Nói theo ngôn ngữ Dịch thì hai dương (II) là thái dương (nghĩa đen là dương lớn, dương già vì thế Anh ngữ dịch thái dương là old yang) [trong khi đó hai nòng vòng tròn OO là thái âm (old yin), âm (O) của dương (I) là OI, thiếu dương (young yang) và dương (I) của âm (O) là IO, thiếu âm (young yin)].


Vì thế khi hai nọc que II riêng rẽ dùng làm dấu thì chúng mang tất cả nghĩa của chữ nọc dương (đực, lửa, mặt trời, bộ phận sinh dục nam…) nhưng thườn ở dạng trưởng thành dương già, thái dương. Trong các nghĩa của hai nọc que , nghĩa thường hay thấy là nghĩa dùng làm biểu tượng cho lửa đất thế gian Li (cách nhớ là hai dùi tạo ra lửa).


Ví dụ


.Ai Cập cổ có vị thần Seth là thần hủy diệt và đối nghịch. Tên Seth có gốc Ai Cập cổ ngữ là Set, có nghĩa là đối nghịch. Seth là em (hay anh) của Osiris và là kẻ đối nghịch với Osirus, giết Osiris để chiếm ngôi. Osiris có một khuôn mặt là Mặt Trời Nước (tương đương với Lạc Long Quân), Seth đối nghịch với Osiris nên Seth có một khuôn mặt là Mặt Trời Lửa. Khuôn mặt Lửa này thấy rõ qua khuôn mặt Thần Chiến Tranh của Seth (lửa là khuôn mặt của thần chiến tranh giống như Mars là thần chiến tranh. Mars cũng có tên là Hỏa Tinh). Ta cũng có thể kiểm chứng qua truyền thuyết Cửu Thần (Ennead) ở vùng Helopolis, trong đó Ra-Atum là thần Tạo Hóa lưỡng tính phái (ứng với Thái Cực sinh ra Lưỡng Nghi) có bốn vị thần con cháu phái nam ứng với Tứ Tượng dương là: Shu, Khí Gió, Geb, Đất, Osiris, Nước vật Seth, Lửa. Với tâm địa xấu (giết anh hay em Osiris), Seth có khuôn mặt Lửa tà ác nên nghiêng nhiều về phía Lửa âm. Seth có thú biểu thế gian là con Setekh (thú bốn chân sống trên mặt đất nên có khuôn mặt chủ là biểu tượng cho đất thế gian).


clip_image004


Con Setekh sống ở sa mạc mang dương tính, lửa có hai tai thẳng đứng, đầu tai vuông góc hình sừng đầu bằng mang tính âm cõi bằng (đất). Hai sừng đầu bằng là hai nọc que, thái dương mang âm tính nghĩa là thái dương của thiếu dương Li, lửa đất dương (âm của dương tức thiếu dương) trong khi hai sừng nhọn như sừng hươu là thái dương mang dương tính và hai tai thỏ đầu tròn là thái dương của dòng thái âm, nước (vì thế mà con thỏ biểu tượng cho mặt trăng). Thú này có mõm nhọn hình mũi mác mang dương tính lửa giống các con thú như cóc, cá sấu, cá… có mõm, miệng nhọn mũi mác trên trống đồng nòng nọc, âm dương của đại tộc Đông Sơn (xem dưới). Đuôi hình đinh ba biểu tượng cho lửa vũ trụ Càn (ba nọc nhọn là ba hào dương tức Càn) nhưng Càn ở đây cũng là Càn mang âm tính (đầu là dương, đuôi là âm, Càn ở đuôi là Càn âm, lửa vũ trụ mang âm tính). Như thế con thú này biểu tượng cho nhành Lửa gồm hai khuôn mặt (tộc) Lửa thế gian Li biểu tượng bằng hai tai hai nọc que đầu bằng mang tính chủ (vì tai ở phía đầu) và Lữa vũ trụ Càn biểu tượng bằng chiếc đuôi nọc đinh ba mang tính liệt (vì ở phía đuôi). Hiện nay không ai biết con thú này là con vật gì, thường được cho là giống chó jackal, sơn dương, lừa, ardvaark, okapi… Nhưng theo tôi, với tính mõm nhọn mang dương tính và nọc lửa âm của hai tai ta thấy thích hợp với con cầy thuộc họ nhà cáo (cầy biến âm với cây là nọc dương mang tính lửa), đây là con cầy lửa và cũng thích hợp với con sài (có một nghĩa là cây khô, cây củi) trong loài sài lang thuộc họ cầy cáo, chó sói. Sài là con nọc dòng dương còn con lang là con nang thuộc dòng nòng âm. Sài lang cũng có một nghĩa xấu giống như con Seth biểu tượng cho ác thần Seth (nên nhớ dog cũng có nghĩa là nọc, cọc, cây, đực như dog-fox là con chồn đực). Cần lưu tâm là con thú này trông giống con chó đen Jackal Anubis, thần tẩm liệm nhưng Anubis đuôi luôn luôn cụp xuống vì mang âm tính và mầu đen cũng là mầu âm, liên hệ với cõi âm, cõi chết. Theo một vài truyền thuyết Anubis là con của Seth. Như thế Setekh là sài (lang) cùng loài chó âm Anubis.


Tóm lại con setekh có thể là con cầy, cáo lửa mầu đỏ hay con sài (lang) với khuôn mặt tà ác, ăn khớp với cái nhìn của một vài nhà Ai Cập học cho rằng Setekh là “con chó sa mạc”. Một điểm lý thú là tên Seth do cổ ngữ Ai Cập Set đồng âm với Việt ngữ Sét (sấm sét) cũng là chớp lửa-trong mưa tức lửa âm, ta có thể dùng điểm này làm bùa nhớ (mnemonics).


Tóm lại hai tai của setekh là một thứ dấu hai nọc que. Các nhà Ai Cập học hiện nay không nhìn dưới lăng kính chữ viết nòng nọc hay Dịch nên hiểu cổ sử Ai Cập chưa thấu đáo.


.Trong Hán ngữ, chữ yáng (dương, con dê) trên đầu có dấu hai nọc que diễn tả hai cái sừng mang một nghĩa lửa, thái dương, mặt trời Lửa thế gian (Ai Cập cổ dùng dê làm biểu tượng cho thần mặt trời).


Theo tầm nguyên ngữ, chữ huó (hỏa, lửa) trong giáp cốt văn vẽ hình ngọn lửa có ba đỉnh nhọn trông liên hệ với chữ sơn (núi).


clip_image006


Chữ huó (hỏa) trong giáp cốt văn, kim văn, triện  văn…
(Wang Hongyuan).


Trong cổ văn và triện văn, chữ hỏa có hình núi tháp nhọn đỉnh là chữ nọc mũi mác có nghĩa là dương, lửa, núi lửa và có hai nọc que nhỏ hai bên đỉnh núi lửa là hai dấu nọc que xác quyết nghĩa là lửa, dùng như một dấu chỉ định, xác thực (determinative). Huó là lửa từ núi lửa, lửa thế gian.


.Trên trống đồng âm dương Ngọc Lũ I, nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương có trang phục đầu hình chim có góc cạnh, như trên đã biết, mang dương tính. Đây là nhóm của nhánh dương Càn Li (số 7 là số lẻ mang dương tính). Chú ý ta thấy, ở phần hình cánh chim của trang phục đầu của người thứ 5 sau người dẫn đầudấu hai nọc que. Đây là người duy nhất có dấu hai nọc que còn tất cả những người khác không có. Hai nọc que này diễn tả lửa thế gian thiếu dương.


clip_image009


Nhóm 7 người nhẩy múa trên trống Ngọc Lũ I.
Xin lưu ý là hai nọc que này để nằm ngang có ý cho biết đây là lửa của Cõi Bằng thế gian tức Li.


Trang phục đầu có phần sau gáy có hình lưỡi rìu ngang chữ nhật. Búa rìu lưỡi ngang giống sừng hươu biểu tượng cho Li núi dương. Rìu búa, bổ là dương, ở đây lưỡi có hình chữ nhật không nhọn là rìu mang tính âm tức âm của dương tức thiếu dương Li. Rõ và chắc chắn nhất là trong lưỡi rìu ngang chữ nhật này có phụ đề dấu “vòng tròn có chấm” có một nghĩa ở đây là Li. Như thế phần trang phục đầu này cho biết người này là tộc Li hôn phối với Khảm. Tay phải cầm phách hình tháp nhọn Li thái dương thế gian. Hình tháp ở đây nhỏ và cân xứng có hai nhánh bằng nhau biểu tượng cho núi tháp lửa Li (tháp pyramide có gốc Hy Lạp pyro-, lửa). Tay trái cầm gậy thẳng Càn nhưng dài nhất, thẳng như hình núi trụ diễn tả gậy Li thế gian Trụ Chống Trời, Núi Trụ Thế Gian. Cần lưu tâm vì Li thuộc đại tộc Li thế gian mang tính chủ nên gậy ở đây dài nhất.


Để kiểm chứng cho chắc trăm phần trăm và để dễ nhớ ta đối chiếu với Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc:


clip_image011


Trong nhóm 7 người nhẩy múa ở bán viên dương trên trống Ngọc Lũ I này, người cuối cùng có trang phục đầu hình quả bầu khác với 12 người còn lại là người biểu tượng cho họ người Không Gian-Mặt Trời, Vũ Trụ. Mười hai người còn lại của hai nhóm có trang phục đầu giống nhau là hình đầu chimcó đường nét thẳng và có góc cạnh mang dương tính tức của ngành dương thái dương. Như thế hai nhóm người cùng một ngành dương (vì đều có trang phục đầu hình chim dương giống nhau). Ngành chia ra hai nhánh, mỗi nhánh chỉ có 6 người biểu tượng. Nhánh dương này gồm có hai đại tộc là dương của dương (thái dương, Càn) và âm của dương (thiếu âm, Li). Trong sáu người còn lại của nhóm dương 7 người nhẩy múa này, hai người dẫn đầu đại diện cho hai đại tộc Li Càn ứng với Lưỡng Nghi còn 4 người theo sau là đại biểu của 4 tộc ứng với Tứ Tượng dương. Vì là nhánh dương nên trên bàn Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc ta đọc theo duy dương, theo chiều ngược với kim đồng hồ, theo chiều mặt trời tức đọc theo thứ tự Bầu Cọc Cá Cua.


Bốn người còn lại, đọc theo chiều dương ngược chiều kim đồng hồ ứng với Bầu Cọc Cá Cua:+ Bầu: Người thổi khèn thứ 6 sau người dẫn đầu (trước người thứ 7có trang phục đầu bầu nậm) đại diện tộc Càn/Khôn. Khèn bầu ứng với hình chiếc Bầu Lửa (Càn) trên bàn Bầu Cua. Trên người này có hai dấu vòng tròn có chấm. Nếu đọc hai dấu này là hai mặt trời thì người này mang tính thuần dương tức Càn, còn nếu đọc một dấu là mặt trời và một dấu là vũ trụ thì ta cũng có mặt trời vũ trụ hay lửa vũ trụ tức Càn. Nếu đọc thêm hình mặt trời nữa trên quả bầu thì ta có ba mặt trời, tức siêu dương Càn.


+ Cọc (Hươu Cọc, Hươu Sừng): Người thứ 5 sau người dẫn đầu là đại diện tộc Li/Khảm ứng với con Hươu (Li) trên bàn Bầu Cua. Điều này giải thích tại sao trên phần hình cánh của trang phục đầu có dấu hình hai nọc que như đã nói.


+ : Người thứ 4 sau người dẫn đầu là đại diện tộc Chấn/ Cấn ứng với con Cá Chép (Chấn) trên bàn Bầu Cua. Đây là con cá chép mang tính nước dương Chấn có thể hóa thành rồng Long. Chú ý phần sau gáy có hình chữ V có nghĩa đối ngược với chữ nọc mũi mác (răng cưa, răng sói) (Dan Brown trong The Da Vinci Code gọi là chalice) có một nghĩa là Nước dương (Chấn). Trong hình chữ V này có dấu hình vòng tròn có chấm có một nghĩa là mặt trời. Người “Cá Chép” này có một khuôn mặt là mặt trời Nước tương đương với Lạc Long Quân.


+ Cua: Người thứ 3 sau người dẫn đầu là đại diện tộc Đoài/Tốn ứng với con Cua (Đoài vũ trụ) trên bàn Bầu Cua. Chú ý phần sau gáy có hình bờm biểu tượng cho gió. Con Cua này là con cua gió tức con còng gió. Đây là khuôn mặt dòng lửa dương của 50 lang theo mẹ Âu-Cơ lên núi tức dòng Kì Dương Vương. Con cua tương đương với con rùa vì đều có mai tròn biểu tượng cho bầu trời, vòm vũ trụ dương khí gió (xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc). Ở đây ta cũng thấy rất rõ nhóm 7 người nhẩy múa ứng với nhánh Lửa Kì Dương Vương.


*Cần lưu tâm, ta thấy 4 tộc ứng với Bầu Cọc Cá Cua, tức đọc theo chiều dương trên bàn Bầu Cua ứng với dòng dương, lửa Kì Dương Vương phía mẹ Thái Dương thần nữ Âu Cơ mặt trời bình minh. Đọc theo chiều âm, chúng ta có Bầu Cua Cá Cọc là đọc theo dòng nước âm Lạc Long Quân (xem Việt Dịch Bầu Cua Cá Cọc).


Tóm lại


Người thứ 5 sau người dẫn đầu là đại diện tộc Li/Khảm thái dương của ngành nọc dương Càn Li. Hai nọc que trên phần hình cánh ở trang phục đầu dùng như một dấu xác thực, chỉ định (determinative) (xem chương Người Trên Trống Đồng Âm Dương Đông Nam Á).


 


Mời xem các phần khác:  1. Chữ Nòng Nọc - Phần 1

  2. Chữ Nòng Nọc - Phần 2

  3. Chữ Nòng Nọc - Phần 3

  4. Chữ Nòng Nọc - Phần 4

  5. Chữ Nòng Nọc trên gốm cổ Peru và chữ Nòng Nọc trên Trống Đồng Đông Sơn

Bài viết cùng chuyên mục

Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh Lê Viết Nga cho biết: Bắc Ninh vừa phát hiện tấm bia đá có niên đại từ năm 314 đến năm 450 tại thôn Thanh Hoài, xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Đây...

Chiều 7/9, Bảo tàng Hà Tĩnh, cho biết trong quá trình sưu tầm, khảo cứu các hiện vật lịch sử văn hóa trên địa bàn xã Xuân Đan, H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh), nhóm nghiên cứu của bảo tàng này vừa phát hiện,...

Hãy xem từ cái Nôi khái niệm “Sông”:<br /><br />Krông = Kông = Sông = Tông 宗 = Dòng = Dõng 涌 = Giang 江 = Kang = Kênh = Kinh 泾= Linh 泠 = Lối = Lộ 潞 = Lạc 洛= Lạch = =Rạch = Mạch 脈 = Ngách = Ngòi =...

Tìm nguồn gốc dân tộc là khát vọng truyền đời của người dân Việt.

Lịch sử Bách Việt chứng tỏ không kém phần phong phú khi được hé lộ qua kỹ thuật đúc gươm, trống đồng...

<br /> Từ Hán Việt (HV) là kết quả rất tự nhiên sau bao nhiêu thế kỷ bị người Hán đô hộ cũng như sống bên cạnh nhau: đây là những từ gốc Hán thâm nhập vào và làm vốn từ Việt thêm phong phú.

Truyền thống lâu đời của chữ Hán đã cho ta nhiều thông tin thú vị về văn hoá tư tưởng của người xưa.

Cùng tồn tại với bãi đá cổ ở Sa Pa (Lào Cai), những hình khắc bí ẩn từ nghìn đời nay ở bãi đá cổ Xín Mần (Hà Giang) đã đi vào tín ngưỡng với tục thờ đá của người dân địa phương. Những hình khắc một...

Luật Pháp ( 09/03/2012)

Luật Pháp : Từ ghép này xuất xứ từ công nghệ Bánh Chưng, lúc đầu chỉ là để chỉ các công đoạn cụ thể, sau nâng ý trừu tượng hóa thành từ “luật pháp”. Khi gói xong bánh chưng thì dùng Lạt để Buộc....