Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
Trực Thành, Sao Cơ, Tiết Đông chí
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Tư 1 1 2014
Lịch dịch lý học 1 Chạp Quý Tỵ
Can chiNhâm ThânẤt SửuQuý Tỵ
Lạc thư hoa giápKiếm phong kimHải trung kimSơn đầu hỏa
Tuổi kỵNhâm Dần
Mậu Dần
Ất Mùi
Tân Mùi
Quý Hợi
Kỷ Hợi
Tuổi hợpĐinh TỵCanh TíMậu Thân

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức, Thiên quý, Thiên đức hợp, Thiên hỷ, Hoàng ân, Thanh Long, Tam hợp (Thiên giải), Mẫu thương, Đại hồng sa, Thiên ân, Cửu không, Cô thần, Thổ cấm, Kim thần thất sát (năm),

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongKinh Tiểu cát
SửuMinh ĐườngKhai Vô vong
DầnThiên hìnhHưu Đại an
MãoChu TướcSinh Lưu niên
ThìnKim quỹThương Tốc hỉ
TỵBảo QuangĐỗ Xích khẩu
NgọBạch HổCảnh Tiểu cát
MùiNgọc ĐườngTử Vô vong
ThânThiên laoKinh Đại an
DậuNguyên VũKhai Lưu niên
TuấtTư mệnhHưu Tốc hỉ
HợiCâu trậnSinh Xích khẩu
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20