Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Tư mệnh Hoàng đạo
Trực Chấp, Sao Đê, Tiết Tiểu tuyết
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Bảy 29 11 2014
Lịch dịch lý học 8 Mười Giáp Ngọ
Can chiGiáp ThìnẤt HợiGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápĐại hải thủyTrường lưu thủySa trung kim
Tuổi kỵGiáp Tuất
Canh Tuất
Ất Tỵ
Tân Tỵ
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpKỷ DậuCanh DầnKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức, Thiên quan, Giải thần, Hoàng ân, Tuế hợp, Tư mệnh, Trực tinh, Tuế đức, Địa tặc, Tội chí,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thiên laoĐỗ Tiểu cát
SửuNguyên VũCảnh Vô vong
DầnTư mệnhTử Đại an
MãoCâu trậnKinh Lưu niên
ThìnThanh LongKhai Tốc hỉ
TỵMinh ĐườngHưu Xích khẩu
NgọThiên hìnhSinh Tiểu cát
MùiChu TướcThương Vô vong
ThânKim quỹĐỗ Đại an
DậuBảo QuangCảnh Lưu niên
TuấtBạch HổTử Tốc hỉ
HợiNgọc ĐườngKinh Xích khẩu
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20