Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Ngọc Đường Hoàng đạo
Trực Thu, Sao Tỉnh, Tiết Hạ chí
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Năm 2 7 2015
Lịch dịch lý học 17 Năm Ất Mùi
Can chiKỷ MãoNhâm NgọẤt Mùi
Lạc thư hoa giápThành đầu thổDương liễu mộcSa trung kim
Tuổi kỵKỷ Dậu
Ất Dậu
Nhâm Tí
Mậu Tí
Ất Sửu
Tân Sửu
Tuổi hợpGiáp TuấtĐinh MùiCanh Ngọ

Cát thần Hung thần sát
Thiên thành, U vi tinh, Ngọc Đường, Tục thế, Mẫu thương, Nhân chuyên, Thiên ân, Thiên thụy, Địa phá, Hỏa tai, Ngũ quỷ, Cửu không, Băng tiêu ngọa hãm, Hà khôi (Cẩu giảo), Vãng vong, Thổ kỵ, Lỗ ban sát, Xích khẩu,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Tư mệnhKhai Xích khẩu
SửuCâu trậnHưu Tiểu cát
DầnThanh LongSinh Vô vong
MãoMinh ĐườngThương Đại an
ThìnThiên hìnhĐỗ Lưu niên
TỵChu TướcCảnh Tốc hỉ
NgọKim quỹTử Xích khẩu
MùiBảo QuangKinh Tiểu cát
ThânBạch HổKhai Vô vong
DậuNgọc ĐườngHưu Đại an
TuấtThiên laoSinh Lưu niên
HợiNguyên VũThương Tốc hỉ
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20