Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Tư mệnh Hoàng đạo
Trực Nguy, Sao Hư, Tiết Đại hàn
Lịch Ngày Tháng Năm
Chủ nhật 1 2 2015
Lịch dịch lý học 13 Chạp Giáp Ngọ
Can chiMậu ThânĐinh SửuGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápĐại dịch thổTích lịch hỏaSa trung kim
Tuổi kỵMậu Dần
Giáp Dần
Đinh Mùi
Quý Mùi
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpQuý TỵNhâm TíKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Thiên quan, Ngũ phú, Phúc sinh, Hoạt diệu, Đại hồng sa, Mẫu thương, Tư mệnh, Lôi công, Thổ cấm, Không phòng, Hỏa tinh, Ly sào, Tam nương,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongThương Vô vong
SửuMinh ĐườngĐỗ Đại an
DầnThiên hìnhCảnh Lưu niên
MãoChu TướcTử Tốc hỉ
ThìnKim quỹKinh Xích khẩu
TỵBảo QuangKhai Tiểu cát
NgọBạch HổHưu Vô vong
MùiNgọc ĐườngSinh Đại an
ThânThiên laoThương Lưu niên
DậuNguyên VũĐỗ Tốc hỉ
TuấtTư mệnhCảnh Xích khẩu
HợiCâu trậnTử Tiểu cát
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20