Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Kim quỹ Hoàng đạo
Trực Kiến, Sao Quỷ, Tiết Đại tuyết
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Sáu 19 12 2014
Lịch dịch lý học 28 Mười Giáp Ngọ
Can chiGiáp TíẤt HợiGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápHải trung kimTrường lưu thủySa trung kim
Tuổi kỵGiáp Ngọ
Canh Ngọ
Ất Tỵ
Tân Tỵ
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpKỷ SửuCanh DầnKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt ân, Thiên tài, Mãn đức tinh, Kính tâm, Quan nhật, Kim quỹ, Thiên xá, Thiên ân, Tuế đức, Thổ phủ, Độc hỏa (Nguyệt yếm đại họa), Phủ đầu sát, Nguyệt kiến chuyển sát, Hỏa tinh, Kim thần thất sát (trực),

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Kim quỹKhai Đại an
SửuBảo QuangHưu Lưu niên
DầnBạch HổSinh Tốc hỉ
MãoNgọc ĐườngThương Xích khẩu
ThìnThiên laoĐỗ Tiểu cát
TỵNguyên VũCảnh Vô vong
NgọTư mệnhTử Đại an
MùiCâu trậnKinh Lưu niên
ThânThanh LongKhai Tốc hỉ
DậuMinh ĐườngHưu Xích khẩu
TuấtThiên hìnhSinh Tiểu cát
HợiChu TướcThương Vô vong
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20