Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thiên hình Hắc đạo
Trực Thành, Sao Giác, Tiết Sương giáng
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Năm 27 10 2016
Lịch dịch lý học 27 Chín Bính Thân
Can chiNhâm NgọMậu TuấtBính Thân
Lạc thư hoa giápDương liễu mộcBình địa mộcĐại khê thủy
Tuổi kỵNhâm Tí
Mậu Tí
Mậu Thìn
Giáp Thìn
Bính Dần
Nhâm Dần
Tuổi hợpĐinh MùiQuý MãoTân Tỵ

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt không, Thiên hỷ, Yếu yên, Tam hợp (Thiên giải), Đại hồng sa, Nguyệt giải, Bất tương, Thiên ân, Cô thần, Sát chủ (tháng), Lỗ ban sát, Không phòng, Thiên hình, Tam nương, Kim thần thất sát (trực), Ngày con nước,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Kim quỹTử Đại an
SửuBảo QuangKinh Lưu niên
DầnBạch HổKhai Tốc hỉ
MãoNgọc ĐườngHưu Xích khẩu
ThìnThiên laoSinh Tiểu cát
TỵNguyên VũThương Vô vong
NgọTư mệnhĐỗ Đại an
MùiCâu trậnCảnh Lưu niên
ThânThanh LongTử Tốc hỉ
DậuMinh ĐườngKinh Xích khẩu
TuấtThiên hìnhKhai Tiểu cát
HợiChu TướcHưu Vô vong
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20