Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Nguyên Vũ Hắc đạo
Trực Mãn, Sao Vĩ, Tiết Thu phân
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Ba 29 9 2020
Lịch dịch lý học 13 Tám Canh Tí
Can chiẤt HợiẤt DậuCanh Tí
Lạc thư hoa giápTrường lưu thủyLư trung hỏaBích thượng thổ
Tuổi kỵẤt Tỵ
Tân Tỵ
Ất Mão
Tân Mão
Canh Ngọ
Bính Ngọ
Tuổi hợpCanh DầnCanh ThìnẤt Sửu

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức hợp, Thiên đức hợp, Thiên phú, Yếu yên, Dịch mã, Nguyệt giải, Sát cống, Tuế đức hợp, Trùng phục, Thổ ôn (thiên cẩu), Hoang vu, Nguyên Vũ, Quả tú, Sát chủ (tháng), Tam nương,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Bạch HổKinh Lưu niên
SửuNgọc ĐườngKhai Tốc hỉ
DầnThiên laoHưu Xích khẩu
MãoNguyên VũSinh Tiểu cát
ThìnTư mệnhThương Vô vong
TỵCâu trậnĐỗ Đại an
NgọThanh LongCảnh Lưu niên
MùiMinh ĐườngTử Tốc hỉ
ThânThiên hìnhKinh Xích khẩu
DậuChu TướcKhai Tiểu cát
TuấtKim quỹHưu Vô vong
HợiBảo QuangSinh Đại an
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20