Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
Trực Bình, Sao Sâm, Tiết Đại thử
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Tư 27 7 2016
Lịch dịch lý học 24 Sáu Bính Thân
Can chiCanh TuấtẤt MùiBính Thân
Lạc thư hoa giápThoa xuyến kimSa trung kimĐại khê thủy
Tuổi kỵCanh Thìn
Bính Thìn
Ất Sửu
Tân Sửu
Bính Dần
Nhâm Dần
Tuổi hợpẤt MãoCanh NgọTân Tỵ

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt không, Yếu yên, Nguyệt giải, Thanh Long, Sát cống, Thiên ân, Tiểu hao, Nguyệt hư (nguyệt sát), Băng tiêu ngọa hãm, Hà khôi (Cẩu giảo), Sát chủ (tháng), Quỷ khốc, Cửu thổ quỷ,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thiên laoKhai Đại an
SửuNguyên VũHưu Lưu niên
DầnTư mệnhSinh Tốc hỉ
MãoCâu trậnThương Xích khẩu
ThìnThanh LongĐỗ Tiểu cát
TỵMinh ĐườngCảnh Vô vong
NgọThiên hìnhTử Đại an
MùiChu TướcKinh Lưu niên
ThânKim quỹKhai Tốc hỉ
DậuBảo QuangHưu Xích khẩu
TuấtBạch HổSinh Tiểu cát
HợiNgọc ĐườngThương Vô vong
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20