Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
Trực Bế, Sao Thất, Tiết Xuân phân
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Ba 28 3 2017
Lịch dịch lý học 1 Ba Đinh Dậu
Can chiGiáp DầnGiáp ThìnĐinh Dậu
Lạc thư hoa giápSơn hạ hỏaĐại hải thủyĐại khê thủy
Tuổi kỵGiáp Thân
Canh Thân
Giáp Tuất
Canh Tuất
Đinh Mão
Quý Mão
Tuổi hợpKỷ HợiKỷ DậuNhâm Thìn

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức, Thiên quý, Ngũ phú, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh Long, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Xích khẩu,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongTử Vô vong
*SửuMinh ĐườngKinh Đại an
DầnThiên hìnhKhai Lưu niên
MãoChu TướcHưu Tốc hỉ
ThìnKim quỹSinh Xích khẩu
TỵBảo QuangThương Tiểu cát
NgọBạch HổĐỗ Vô vong
MùiNgọc ĐườngCảnh Đại an
ThânThiên laoTử Lưu niên
DậuNguyên VũKinh Tốc hỉ
TuấtTư mệnhKhai Xích khẩu
HợiCâu trậnHưu Tiểu cát
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20