Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Minh Đường Hoàng đạo
Trực Kiến, Sao Nữ, Tiết Xuân phân
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Bảy 28 3 2015
Lịch dịch lý học 9 Hai Ất Mùi
Can chiQuý MãoKỷ MãoẤt Mùi
Lạc thư hoa giápKiếm bạch kimThành đầu thổSa trung kim
Tuổi kỵQuý Dậu
Kỷ Dậu
Kỷ Dậu
Ất Dậu
Ất Sửu
Tân Sửu
Tuổi hợpMậu TuấtGiáp TuấtCanh Ngọ

Cát thần Hung thần sát
Phúc sinh, Minh Đường, Quan nhật, Trực tinh, Thiên hỏa (Thiên ngục), Thổ phủ, Thần cách, Nguyệt kiến chuyển sát, Thiên địa chính chuyển, Tiểu không vong,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Tư mệnhCảnh Tiểu cát
SửuCâu trậnTử Vô vong
DầnThanh LongKinh Đại an
MãoMinh ĐườngKhai Lưu niên
ThìnThiên hìnhHưu Tốc hỉ
TỵChu TướcSinh Xích khẩu
NgọKim quỹThương Tiểu cát
MùiBảo QuangĐỗ Vô vong
ThânBạch HổCảnh Đại an
DậuNgọc ĐườngTử Lưu niên
TuấtThiên laoKinh Tốc hỉ
HợiNguyên VũKhai Xích khẩu
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20