Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Nguyên Vũ Hắc đạo
Trực Trừ, Sao Liễu, Tiết Xử thử
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Bảy 30 8 2014
Lịch dịch lý học 6 Tám Giáp Ngọ
Can chiQuý DậuQuý DậuGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápKiếm phong kimKiếm phong kimSa trung kim
Tuổi kỵQuý Mão
Kỷ Mão
Quý Mão
Kỷ Mão
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpMậu ThìnMậu ThìnKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Thiên đức, Âm đức, Bất tương, Phủ đầu sát, Thiên ôn, Nhân cách, Vãng vong, Thổ kỵ, Cửu không, Nguyên Vũ, Tội chí, Nguyệt kiến chuyển sát,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Tư mệnhKhai Đại an
SửuCâu trậnHưu Lưu niên
DầnThanh LongSinh Tốc hỉ
MãoMinh ĐườngThương Xích khẩu
ThìnThiên hìnhĐỗ Tiểu cát
TỵChu TướcCảnh Vô vong
NgọKim quỹTử Đại an
MùiBảo QuangKinh Lưu niên
ThânBạch HổKhai Tốc hỉ
DậuNgọc ĐườngHưu Xích khẩu
TuấtThiên laoSinh Tiểu cát
HợiNguyên VũThương Vô vong
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20