Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Tư mệnh Hoàng đạo
Trực Khai, Sao Tâm, Tiết Thanh minh
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Hai 20 4 2015
Lịch dịch lý học 2 Ba Ất Mùi
Can chiBính DầnCanh ThìnẤt Mùi
Lạc thư hoa giápTuyền trung thủyBạch lạp kimSa trung kim
Tuổi kỵBính Thân
Nhâm Thân
Canh Tuất
Bính Tuất
Ất Sửu
Tân Sửu
Tuổi hợpTân HợiẤt DậuCanh Ngọ

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt không, Sinh khí, Thiên quan, Tục thế, Dịch mã, Phúc hậu, Hoàng ân, Tư mệnh, Trực tinh, Thiên ân, Thiên tặc, Hỏa tai,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongKinh Tiểu cát
*SửuMinh ĐườngKhai Vô vong
DầnThiên hìnhHưu Đại an
MãoChu TướcSinh Lưu niên
ThìnKim quỹThương Tốc hỉ
TỵBảo QuangĐỗ Xích khẩu
NgọBạch HổCảnh Tiểu cát
MùiNgọc ĐườngTử Vô vong
ThânThiên laoKinh Đại an
DậuNguyên VũKhai Lưu niên
TuấtTư mệnhHưu Tốc hỉ
HợiCâu trậnSinh Xích khẩu
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20