Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Tư mệnh Hoàng đạo
Trực Khai, Sao Tinh, Tiết Thanh minh
Lịch Ngày Tháng Năm
Chủ nhật 5 4 2020
Lịch dịch lý học 13 Ba Canh Tí
Can chiMậu DầnCanh ThìnCanh Tí
Lạc thư hoa giápThành đầu thổBạch lạp kimBích thượng thổ
Tuổi kỵMậu Thân
Giáp Thân
Canh Tuất
Bính Tuất
Canh Ngọ
Bính Ngọ
Tuổi hợpQuý HợiẤt DậuẤt Sửu

Cát thần Hung thần sát
Sinh khí, Thiên quan, Tục thế, Dịch mã, Phúc hậu, Hoàng ân, Tư mệnh, Thiên xá, Nhân chuyên, Thiên thụy, Thiên tặc, Hỏa tai, Ly sào, Xích khẩu, Tam nương, Kim thần thất sát (trực), Ngày con nước,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongSinh Tốc hỉ
*SửuMinh ĐườngThương Xích khẩu
DầnThiên hìnhĐỗ Tiểu cát
MãoChu TướcCảnh Vô vong
ThìnKim quỹTử Đại an
TỵBảo QuangKinh Lưu niên
NgọBạch HổKhai Tốc hỉ
MùiNgọc ĐườngHưu Xích khẩu
ThânThiên laoSinh Tiểu cát
DậuNguyên VũThương Vô vong
TuấtTư mệnhĐỗ Đại an
HợiCâu trậnCảnh Lưu niên
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20