Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thiên hình Hắc đạo
Trực Chấp, Sao Cơ, Tiết Tiểu thử
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Tư 8 7 2020
Lịch dịch lý học 18 Năm Canh Tí
Can chiNhâm TíNhâm NgọCanh Tí
Lạc thư hoa giápTang đố mộcDương liễu mộcBích thượng thổ
Tuổi kỵNhâm Ngọ
Mậu Ngọ
Nhâm Tí
Mậu Tí
Canh Ngọ
Bính Ngọ
Tuổi hợpĐinh SửuĐinh MùiẤt Sửu

Cát thần Hung thần sát
Giải thần, Thiên thụy, Thiên ôn, Hoang vu, Nguyệt hỏa, Hoàng sa, Cửu không, Thiên hình, Đại không vong, Tam nương,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Kim quỹHưu Xích khẩu
SửuBảo QuangSinh Tiểu cát
DầnBạch HổThương Vô vong
MãoNgọc ĐườngĐỗ Đại an
ThìnThiên laoCảnh Lưu niên
TỵNguyên VũTử Tốc hỉ
NgọTư mệnhKinh Xích khẩu
MùiCâu trậnKhai Tiểu cát
ThânThanh LongHưu Vô vong
DậuMinh ĐườngSinh Đại an
TuấtThiên hìnhThương Lưu niên
HợiChu TướcĐỗ Tốc hỉ
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20