Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Thanh Long Hoàng đạo
Trực Bế, Sao Ngưu, Tiết Xuân phân
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Sáu 23 3 2018
Lịch dịch lý học 7 Hai Mậu Tuất
Can chiGiáp DầnẤt MãoMậu Tuất
Lạc thư hoa giápSơn hạ hỏaSơn hạ hỏaBình địa mộc
Tuổi kỵGiáp Thân
Canh Thân
Ất Dậu
Tân Dậu
Mậu Thìn
Giáp Thìn
Tuổi hợpKỷ HợiCanh TuấtQuý Mão

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức, Thiên quý, Ngũ phú, Cát khánh, Phổ hộ, Phúc hậu, Thanh Long, Hoàng sa, Ngũ quỷ, Tam nương, Kim thần thất sát (trực),

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongThương Vô vong
SửuMinh ĐườngĐỗ Đại an
DầnThiên hìnhCảnh Lưu niên
MãoChu TướcTử Tốc hỉ
ThìnKim quỹKinh Xích khẩu
TỵBảo QuangKhai Tiểu cát
NgọBạch HổHưu Vô vong
MùiNgọc ĐườngSinh Đại an
ThânThiên laoThương Lưu niên
DậuNguyên VũĐỗ Tốc hỉ
TuấtTư mệnhCảnh Xích khẩu
HợiCâu trậnTử Tiểu cát
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20