Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Kim quỹ Hoàng đạo
Trực Chấp, Sao Thất, Tiết Tiểu mãn
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Ba 23 5 2017
Lịch dịch lý học 28 Đinh Dậu
Can chiCanh TuấtẤt TỵĐinh Dậu
Lạc thư hoa giápThoa xuyến kimĐại hải thủyĐại khê thủy
Tuổi kỵCanh Thìn
Bính Thìn
Ất Hợi
Tân Hợi
Đinh Mão
Quý Mão
Tuổi hợpẤt MãoCanh ThânNhâm Thìn

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt đức, Thiên tài, Giải thần, Tuế hợp, Kim quỹ, Thiên ân, Địa tặc, Không phòng, Xích khẩu, Hỏa tinh, Cửu thổ quỷ, Kim thần thất sát (năm),

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thiên laoSinh Xích khẩu
SửuNguyên VũThương Tiểu cát
DầnTư mệnhĐỗ Vô vong
MãoCâu trậnCảnh Đại an
ThìnThanh LongTử Lưu niên
TỵMinh ĐườngKinh Tốc hỉ
NgọThiên hìnhKhai Xích khẩu
MùiChu TướcHưu Tiểu cát
ThânKim quỹSinh Vô vong
DậuBảo QuangThương Đại an
TuấtBạch HổĐỗ Lưu niên
HợiNgọc ĐườngCảnh Tốc hỉ
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20