Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Bảo Quang Hoàng đạo
Trực Kiến, Sao Cang, Tiết Lập đông
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Sáu 22 11 2019
Lịch dịch lý học 26 Mười Kỷ Hợi
Can chiQuý HợiẤt HợiKỷ Hợi
Lạc thư hoa giápPhúc đăng hỏaTrường lưu thủyBình địa mộc
Tuổi kỵQuý Tỵ
Kỷ Tỵ
Ất Tỵ
Tân Tỵ
Kỷ Tỵ
Ất Tỵ
Tuổi hợpMậu DầnCanh DầnGiáp Dần

Cát thần Hung thần sát
Thiên quý, Địa tài, Tục thế, Phúc hậu, Bảo Quang, Thổ phủ, Thiên ôn, Hỏa tai, Lục bất thành, Thần cách, Ngũ quỷ, Cửu không, Lôi công, Nguyệt hình, Kim thần thất sát (trực),

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Bạch HổTử Xích khẩu
SửuNgọc ĐườngKinh Tiểu cát
DầnThiên laoKhai Vô vong
MãoNguyên VũHưu Đại an
ThìnTư mệnhSinh Lưu niên
TỵCâu trậnThương Tốc hỉ
NgọThanh LongĐỗ Xích khẩu
MùiMinh ĐườngCảnh Tiểu cát
ThânThiên hìnhTử Vô vong
DậuChu TướcKinh Đại an
TuấtKim quỹKhai Lưu niên
HợiBảo QuangHưu Tốc hỉ
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20