Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Kim quỹ Hoàng đạo
Trực Định, Sao Đê, Tiết Thanh minh
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Bảy 19 4 2014
Lịch dịch lý học 20 Ba Giáp Ngọ
Can chiCanh ThânMậu ThìnGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápThạch lựu mộcĐại lâm mộcSa trung kim
Tuổi kỵCanh Dần
Bính Dần
Mậu Tuất
Giáp Tuất
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpẤt TỵQuý DậuKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Nguyệt ân, Thiên tài, Tam hợp (Thiên giải), Kim quỹ, Trực tinh, Đại hao, Độc hỏa (Nguyệt yếm đại họa), Vãng vong, Thổ kỵ, Âm thác, Đại không vong,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Thanh LongHưu Xích khẩu
SửuMinh ĐườngSinh Tiểu cát
DầnThiên hìnhThương Vô vong
MãoChu TướcĐỗ Đại an
ThìnKim quỹCảnh Lưu niên
TỵBảo QuangTử Tốc hỉ
NgọBạch HổKinh Xích khẩu
MùiNgọc ĐườngKhai Tiểu cát
ThânThiên laoHưu Vô vong
DậuNguyên VũSinh Đại an
TuấtTư mệnhThương Lưu niên
HợiCâu trậnĐỗ Tốc hỉ
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20