Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Chu Tước Hắc đạo
Trực Khai, Sao Đẩu, Tiết Tiểu tuyết
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Năm 26 11 2020
Lịch dịch lý học 12 Mười Canh Tí
Can chiQuý DậuĐinh HợiCanh Tí
Lạc thư hoa giápKiếm phong kimỐc thượng thổBích thượng thổ
Tuổi kỵQuý Mão
Kỷ Mão
Đinh Tỵ
Quý Tỵ
Canh Ngọ
Bính Ngọ
Tuổi hợpMậu ThìnNhâm DầnẤt Sửu

Cát thần Hung thần sát
Thiên quý, Sinh khí, Thánh tâm, Mẫu thương, Phi ma sát (tai sát), Chu Tước, Sát chủ (tháng), Lỗ ban sát, Xích khẩu,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Tư mệnhKhai Tốc hỉ
SửuCâu trậnHưu Xích khẩu
DầnThanh LongSinh Tiểu cát
MãoMinh ĐườngThương Vô vong
ThìnThiên hìnhĐỗ Đại an
TỵChu TướcCảnh Lưu niên
NgọKim quỹTử Tốc hỉ
MùiBảo QuangKinh Xích khẩu
*ThânBạch HổKhai Tiểu cát
DậuNgọc ĐườngHưu Vô vong
TuấtThiên laoSinh Đại an
HợiNguyên VũThương Lưu niên
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20