Chuyển đổi Dương lịch - Âm lịch

Chương trình xem ngày tốt xấu trong tháng và chuyển đổi Âm Lịch - Dương Lịch của Trung Tâm Nghiên Cứu Lý Học Đông Phương.

Lịch tính theo phương pháp lấy 0h của múi giờ 7 là điểm chuyển ngày

Dương lịch: Ngày Tháng Năm

Lịch lý học đông phương

Ngày Bảo Quang Hoàng đạo
Trực Thành, Sao Tỉnh, Tiết Đại thử
Lịch Ngày Tháng Năm
Thứ Năm 31 7 2014
Lịch dịch lý học 5 Bảy Giáp Ngọ
Can chiQuý MãoNhâm ThânGiáp Ngọ
Lạc thư hoa giápKiếm bạch kimKiếm phong kimSa trung kim
Tuổi kỵQuý Dậu
Kỷ Dậu
Nhâm Dần
Mậu Dần
Giáp Tí
Canh Tí
Tuổi hợpMậu TuấtĐinh TỵKỷ Mùi

Cát thần Hung thần sát
Thiên hỷ, Địa tài, Tam hợp (Thiên giải), Kính tâm, Mẫu thương, Hoàng ân, Bảo Quang, Thiên hỏa (Thiên ngục), Cô thần, Lỗ ban sát, Nguyệt kỵ,

Giờ Vòng Hoàng Đạo Quẻ Lạc Việt Độn Toán
Tư mệnhTử Tiểu cát
SửuCâu trậnKinh Vô vong
DầnThanh LongKhai Đại an
MãoMinh ĐườngHưu Lưu niên
ThìnThiên hìnhSinh Tốc hỉ
TỵChu TướcThương Xích khẩu
NgọKim quỹĐỗ Tiểu cát
MùiBảo QuangCảnh Vô vong
ThânBạch HổTử Đại an
DậuNgọc ĐườngKinh Lưu niên
TuấtThiên laoKhai Tốc hỉ
HợiNguyên VũHưu Xích khẩu
* Giờ Thiên cẩu hạ thực

CHÚ Ý: Phần mềm xem ngày đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, còn có thiếu sót. Mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn qua diễn đàn Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương hoặc email tới info@lyhocdongphuong.org.vn
Phiên bản 09.03.20