Tật Ách TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên Phúc Cô thần
Thiên mã Phá toái
Quốc ấn Tang môn
  Bênh phù
  Bệnh
   
73
Tài Bạch TUẦN
(M) Tử vi
 
Thiên việt Đại hao
Thiên hỷ Tử
Thiên trù Địa kiếp
Thiếu âm  
   
   
   
83
Tử Tức TUẦN
 
 
Tả phù Quan phù
Hữu bật Đẩu quân
Long trì Phục binh
Phượng cát Mộ
Giải thần  
Hoa cái  
   
93
Phu
(H) Phá Quân
 
Nguyệt đức Kiếp sát
  Tử phù
  Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
  Âm Sát
   
103
Thiên Di TRIỆT
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Lưu hà
Hỷ thần Hỏa tinh
  Thiên không
  Suy
  Địa không
63
Hợi Tuất Dậu Thân
  y7u

Sinh lúc 14:05
Thứ Ba ngày 17 tháng 5 năm 2011
Giờ Mùi ngày 15 tháng 4 năm Tân Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 12 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
 
 
Tam thai Thiên hư
Phong cáo Tuế phá
Thiên quan Thai
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
   
   
113
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Văn xương Thiên thương
Thiên thọ Thiên khốc
Đế vượng Linh tinh
Hoá quyền Thái tuế
  Phi liêm
  Hoá kỵ
   
53
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Địa võng
Địa giải Kình dương
Long Đức Nguyệt Sát
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
   
3
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên khôi Trực phù
Quan sách  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
43
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thai phụ Quả tú
Thiên tài Điếu khách
Tướng quân Quan đái
Hoá lộc  
   
   
   
33
Phúc Đức (THÂN)
(H) Tham lang
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Tiểu hao
Hồng loan Mộc dục
Văn tinh  
Phúc đức  
   
   
23
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên giải  
Thanh long  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của y7u