Mệnh
 
 
Tả phù Thiên khốc
Long trì Quan phù
Thanh long  
Trường sinh  
   
   
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Tam thai Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Mộc dục
Thiên tài  
Thiên trù  
Văn tinh  
Hoá lộc  
   
   
14
Phúc Đức TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tướng quân Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
24
Điền Trạch
 
 
Bát tọa  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Địa giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
34
Huynh Đệ
(V) Thái dương
 
Thai phụ Thiên la
Thiên quan Kình dương
Thiếu âm Nguyệt Sát
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
   
   
   
114
Mão Dần Sửu
  x

Giờ Tuất ngày 14 tháng 2 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Quan Lộc
(B) Thiên phủ
 
Hữu bật Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần Địa kiếp
Thiên giải  
Đế vượng  
   
   
   
   
44
Phu
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Thai
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
104
Nô Bộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên đức Thiên thương
Phúc đức Địa võng
Hỷ thần Quả tú
  Thiên hình
  Lưu hà
  Đẩu quân
  Suy
  Hoá kỵ
   
54
Tử Tức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Cô thần
Thiên quý Thiên riêu
Hồng loan Kiếp sát
Thiên thọ Thiên không
Thiên y Quan phủ
Thiêu dương Đà la
Hoá quyền Tuyệt
   
   
94
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên tướng
 
Hoa cái Phá toái
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Phục binh
  Mộ
  Địa không
   
   
   
84
Tật Ách
(V) Cự môn
 
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Linh tinh
Phong cáo Trực phù
Thiên khôi Đại hao
Quan sách Tử
  Âm Sát
   
   
   
74
Thiên Di TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên mã Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Bệnh
   
   
   
   
   
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của x