Quan Lộc
(H) Thiên lương
 
Tam thai Thiên hình
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Đà la
Giải thần Tuyệt
Lực sĩ Lưu Thiên Khốc
Hoá khoa Lưu Đà La
   
   
82
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Đào hoa Thiên thương
Thiên tài Lưu hà
Thiêu dương Hỏa tinh
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Đẩu quân
Lưu Lộc Tồn Mộ
   
   
72
Thiên Di (THÂN)
 
 
Thiên việt Linh tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Kình Dương
   
62
Tật Ách TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Thiên trù Thiên sứ
Thiếu âm Cô thần
  Phục binh
  Bệnh
  Địa kiếp
   
   
   
52
Điền Trạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Thiên la
Thiên giải Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
92
Mão Thìn Tị Ngọ
  vvv

Sinh lúc 17:10
Thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 1989
Giờ Dậu ngày 6 tháng 9 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
An sao lưu động cho năm 2009


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên quý Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đại hao
Thiên y Suy
Văn tinh Lưu Bạch Hổ
   
   
42
Phúc Đức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Điếu khách
Địa giải Tiểu hao
Dưỡng Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
   
   
   
   
102
Tử Tức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Đế vượng Bênh phù
  Âm Sát
   
   
   
   
32
Phụ Mẫu
(D) Tham lang
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên Phúc Địa không
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
112
Mệnh
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Bạch hổ
Thiên khôi Mộc dục
Hoa cái Hoá kỵ
Tấu thư Lưu Thái Tuế
   
   
   
2
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Phi liêm
Thiên thọ Quan đái
Long Đức  
Hoá lộc  
   
   
   
   
12
Thê TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
   
   
22

Lá số Tử vi của vvv