Tài Bạch
(H) Thái âm
 
Văn xương Phá toái
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Tấu thư Bệnh
Hoá khoa Lưu Thái Tuế
Đường phù  
   
83
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Thiên quan Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa Địa không
Hồng loan Hoá kỵ
Thiên tài  
Phúc đức  
   
93
Phu (THÂN)
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Quả tú
Địa giải Điếu khách
Hỷ thần Mộ
Hoá quyền Lưu Tang Môn
   
   
   
103
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên giải Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Tuyệt
   
   
   
113
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Tam thai Thiên la
Ân quang Suy
Thiên thọ Địa kiếp
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
   
73
Hợi Tuất Dậu Thân
  vp

Sinh lúc 10:45
Thứ Ba ngày 16 tháng 2 năm 1993
Giờ Tị ngày 25 tháng 1 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 29 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Mệnh
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Thiên khốc
  Thiên hình
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
   
   
3
Thiên Di
 
 
Thiên khôi Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
Đế vượng Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
   
63
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Thất sát
 
Hữu bật Địa võng
Bát tọa Thiên không
Thiên quý Phục binh
Thiên trù  
Thiêu dương  
Dưỡng  
   
13
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Nguyệt đức Thiên thương
Thanh long Kiếp sát
Lâm quan Lưu hà
Hoá lộc Tử phù
  Đẩu quân
  Âm Sát
   
53
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Long trì Thiên riêu
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Thiên y Quan đái
Hoa cái Lưu Bạch Hổ
Lực sĩ Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
43
Điền Trạch TRIỆT
(B) Tử vi
 
Thiên hỷ Mộc dục
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
33
Phúc Đức TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Trường sinh Quan phủ
Lưu Thiên Mã Đà la
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của vp