Tài Bạch
(M) Thái dương
 
Văn khúc Thiên hình
Thiên quý Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Thiên tài Lưu Thái Tuế
Phúc đức  
Lâm quan  
Hoá lộc  
82
Tử Tức TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Thiên việt Điếu khách
Thiên Phúc Phục binh
Đế vượng Thiên Sát
   
   
   
   
92
Thê TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Quả tú
Hồng loan Trực phù
Thiên thọ Quan phủ
Quan sách Đà la
  Suy
  Nguyệt Sát
  Lưu Tang Môn
102
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ Bệnh
   
   
   
   
   
112
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Hoa cái Thiên sứ
Thiên giải Thiên la
Hoá quyền Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
   
   
72
Mão Thìn Tị Ngọ
  viethq22

Sinh lúc 01:30
Thứ Tư ngày 22 tháng 10 năm 1980
Giờ Sửu ngày 14 tháng 9 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
(M) Thái âm
 
Văn xương Thiên riêu
Ân quang Phá toái
Đào hoa Linh tinh
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Tử
Hoá khoa  
2
Thiên Di
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Lưu hà
Địa giải Hỏa tinh
Long Đức Mộc dục
Hỷ thần Hoá kỵ
   
   
   
62
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Thanh long Thiên khốc
  Địa võng
  Tang môn
  Mộ
  Địa không
  Âm Sát
   
12
Nô Bộc
(M) Thất sát
 
Hữu bật Thiên thương
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên khôi Phi liêm
Thiên mã  
Thiên trù  
Trường sinh  
52
Quan Lộc TUẦN
(D) Thiên lương
 
Tam thai Tử phù
Bát tọa Đẩu quân
Nguyệt đức Lưu Bạch Hổ
Thiên hỷ Lưu Thiên Khốc
Tấu thư Lưu Kình Dương
Dưỡng  
Đường phù  
42
Điền Trạch TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Quan phù
Long trì Thai
Tướng quân Địa kiếp
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
32
Phúc Đức (THÂN)
(D) Cự môn
 
Thiên quan Cô thần
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm Tuyệt
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
22

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của viethq22