Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Thiên y Thiên thương
Quan sách Thiên riêu
Lâm quan Phá toái
Hoá khoa Trực phù
  Tiểu hao
  Địa kiếp
  Địa không
76
Thiên Di TRIỆT
(H) Tham lang
 
Hữu bật Thái tuế
Thiên việt Quan đái
Thiên Phúc Âm Sát
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thanh long  
   
66
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiêu dương Thiên sứ
Lực sĩ Hỏa tinh
  Thiên không
  Đà la
  Mộc dục
  Hoá kỵ
   
56
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Cô thần
Phong cáo Tang môn
Thiên mã Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá quyền  
46
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tam thai Thiên la
Văn xương Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
86
Tị Thìn Mão Dần
  vermouth

Sinh lúc 11:15
Thứ Sáu ngày 1 tháng 6 năm 1990
Giờ Ngọ ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tử Tức
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Hồng loan Linh tinh
Thiếu âm Quan phủ
Dưỡng Kình dương
Hoá lộc  
   
   
   
36
Điền Trạch
 
 
Thiên quý Lưu hà
Thiên đức Suy
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
96
Phu TUẦN
(H) Thất sát
 
Bát tọa Địa võng
Văn khúc Quan phù
Long trì Phục binh
Hoa cái Thai
   
   
   
26
Phúc Đức
(H) Phá Quân
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
  Bệnh
   
   
   
   
106
Phụ Mẫu
 
 
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Tử
Đường phù Nguyệt Sát
   
   
   
   
116
Mệnh (THÂN)
(B) Tử vi
 
Thai phụ Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Tuyệt
Địa giải  
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của vermouth