Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Văn xương Thiên riêu
Thiên thọ Phá toái
Thiên y Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Lâm quan  
Hoá khoa  
86
Nô Bộc TRIỆT
(H) Tham lang
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Quan đái
Thanh long Địa không
  Âm Sát
   
76
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Phong cáo Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Mộc dục
  Hoá kỵ
   
66
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Hỏa tinh
Trường sinh Tang môn
Hoá quyền  
56
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tam thai Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Tướng quân Địa kiếp
Đế vượng  
Quốc ấn  
96
Tị Thìn Mão Dần
  vermouth

Sinh lúc 10:00
Thứ Sáu ngày 1 tháng 6 năm 1990
Giờ Tị ngày 9 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Văn khúc Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
46
Phúc Đức
 
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Suy
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
106
Tử Tức TUẦN
(H) Thất sát
 
Bát tọa Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Thai
   
   
36
Phụ Mẫu
(H) Phá Quân
 
Thiên quý Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Bệnh
   
   
   
116
Mệnh
 
 
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Tử
Đường phù Nguyệt Sát
   
   
   
6
Huynh Đệ
(B) Tử vi
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
16
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Tuyệt
Địa giải  
   
26

Lá số Tử vi của vermouth