Mệnh
(H) Thiên lương
 
Văn xương Thiên hình
Nguyệt đức Phá toái
Thiên tài Kiếp sát
Thiên trù Linh tinh
Văn tinh Tử phù
  Tiểu hao
  Bệnh
   
3
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Bát tọa Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Địa không
  Thiên Sát
   
   
13
Phúc Đức
 
 
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên quan Mộ
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
   
23
Điền Trạch TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
Hoá lộc Tuyệt
   
   
   
   
   
33
Huynh Đệ
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Thiên giải Suy
Thanh long Địa kiếp
   
   
   
   
113
Mùi Thân Dậu Tuất
  vdt

Giờ Tị ngày 9 tháng 9 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Mộc Tam Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên riêu
Thiên Phúc Lưu hà
Thiên đức Đẩu quân
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Thiên y  
Phúc đức  
Hỷ thần  
43
Thê (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hồng loan Kình dương
Thiên thọ  
Địa giải  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
103
Nô Bộc TUẦN
(D) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên thương
Giải thần Địa võng
Dưỡng Quả tú
Hoá quyền Điếu khách
Quốc ấn Bênh phù
  Âm Sát
   
   
53
Tử Tức
(D) Tham lang
 
Hữu bật Cô thần
Thiên quý Tang môn
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
93
Tài Bạch
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiêu dương Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
   
   
83
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Tả phù Thiên sứ
Ân quang Thái tuế
Thiên khôi Phục binh
Hoá khoa Mộc dục
   
   
   
   
73
Thiên Di TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Trực phù
Quan sách Đại hao
Trường sinh  
   
   
   
   
   
63

Lá số Tử vi của vdt