Phúc Đức (THÂN)
(D) Thiên phủ
 
Thiên mã Thiên hình
Lực sĩ Linh tinh
Lâm quan Điếu khách
  Đà la
   
   
   
   
106
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Đẩu quân
  Quan đái
  Địa kiếp
   
   
   
96
Quan Lộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Hoá lộc Kình dương
Hoá quyền Mộc dục
   
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Hồng loan Thiên thương
Thiên trù Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Trường sinh Thiên không
  Phục binh
   
   
   
76
Phụ Mẫu
 
 
Thiên đức Thiên la
Thiên giải Quả tú
Phúc đức Địa không
Thanh long  
Đế vượng  
   
   
   
116
Hợi Sửu Dần
  vanminh

Sinh lúc 13:40
Thứ Sáu ngày 2 tháng 11 năm 1979
Giờ Mùi ngày 13 tháng 9 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên riêu
Thiên quan Tang môn
Thiên y Đại hao
Văn tinh Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
   
66
Mệnh
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Bạch hổ
Phượng cát Tiểu hao
Giải thần Suy
Địa giải  
   
   
   
   
6
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Thiên tài Thiên sứ
Thiếu âm Địa võng
Hoá khoa Bênh phù
  Thai
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
56
Huynh Đệ
 
 
Hữu bật Hỏa tinh
Bát tọa Bệnh
Ân quang  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
16
Thê TUẦN
 
 
Thai phụ Thiên hư
Thiên khôi Phá toái
Tấu thư Tuế phá
  Tử
   
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
 
 
Tả phù Tử phù
Tam thai Phi liêm
Thiên quý Mộ
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên thọ  
   
   
36
Tài Bạch
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Thiên khốc
Long trì Quan phù
Hỷ thần Tuyệt
Đường phù Hoá kỵ
   
   
   
   
46

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của vanminh