Nô Bộc
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Địa giải Thiên thương
Quan sách Phá toái
  Trực phù
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(V) Cự môn
 
Tam thai Thái tuế
Thai phụ Phục binh
Thiên việt Thai
Thiên Phúc Âm Sát
Thiên tài  
Thiên thọ  
Thiên giải  
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiêu dương Thiên sứ
Dưỡng Thiên hình
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
   
   
76
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
86
Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Văn khúc Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Hoá khoa Bênh phù
Quốc ấn Mộ
   
   
46
Mùi Thân Dậu Tuất
  vũ huy trường

Sinh lúc 23:30
Thứ Năm ngày 20 tháng 12 năm 1990
Giờ Tý ngày 5 tháng 11 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộc dục
Lực sĩ  
Hoá quyền  
   
   
   
96
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Linh tinh
Thiên hỷ Tử
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
   
36
Thê TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn xương Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Quan đái
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
106
Phúc Đức
 
 
Tả phù Bạch hổ
Phong cáo Phi liêm
Thiên khôi Bệnh
Thiên trù  
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Hỏa tinh
Thiên quý Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
16
Mệnh (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Thiên Sát
   
   
   
6
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Thiên quan Thiên riêu
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên y Tử phù
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan Địa kiếp
  Địa không
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của vũ huy trường