Thiên Di
(H) Cự môn
 
Văn xương Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
   
   
   
62
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên sứ
Bát tọa Tang môn
Ân quang Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Mộ
Thiên trù Địa không
  Thiên Sát
   
52
Tài Bạch
(D) Thiên lương
 
Phong cáo Đẩu quân
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
42
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Hữu bật Quan phù
Tam thai Đại hao
Thiên quý Bệnh
Long trì  
Văn tinh  
Hoá khoa  
   
   
32
Nô Bộc
(V) Tham lang
 
Hoa cái Thiên thương
Lực sĩ Thiên la
Hoá lộc Thái tuế
  Đà la
  Thai
  Địa kiếp
   
   
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  vũ anh thùy

Sinh lúc 09:00
Thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 1988
Giờ Tị ngày 3 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu (THÂN)
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Địa giải Suy
   
   
   
   
22
Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Thiên quan Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên tài Trực phù
Thiên y  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
Hoá quyền  
82
Huynh Đệ TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thiên giải Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đế vượng Tuế phá
Đường phù Âm Sát
   
   
   
   
12
Điền Trạch
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên mã Thiên khốc
Trường sinh Điếu khách
  Tiểu hao
   
   
   
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Mộc dục
Phúc đức Hoá kỵ
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
   
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Tấu thư Bạch hổ
  Quan đái
   
   
   
   
   
   
112
Mệnh TUẦN
(H) Thái dương
 
Thai phụ Thiên hình
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của vũ anh thùy