Tử Tức
(M) Thái dương
 
Bát tọa Phá toái
Phong cáo Bạch hổ
Thiên việt Bệnh
Thiên Phúc  
Thiên tài  
Thiên giải  
Tấu thư  
Đường phù  
93
Phu
(M) Phá Quân
 
Thiên quan Thiên hình
Thiên đức Hỏa tinh
Đào hoa Phi liêm
Hồng loan Tử
Phúc đức Lưu Tang Môn
Hoá lộc  
   
   
103
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Quả tú
Văn xương Linh tinh
Hỷ thần Điếu khách
  Mộ
   
   
   
   
113
Mệnh
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Quan sách Trực phù
Quốc ấn Bênh phù
  Tuyệt
  Địa không
  Âm Sát
   
   
   
3
Tài Bạch
(M) Vũ khúc
 
Địa giải Thiên la
Long Đức Suy
Tướng quân Nguyệt Sát
  Lưu Thái Tuế
   
   
   
   
83
Hợi Tuất Dậu Thân
  tt

Sinh lúc 06:30
Thứ Bảy ngày 4 tháng 12 năm 1993
Giờ Mão ngày 21 tháng 10 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên khốc
Thai phụ Thái tuế
Hoá khoa Đại hao
  Thai
   
   
   
   
13
Tật Ách
(D) Thiên đồng
 
Thiên khôi Thiên sứ
Văn tinh Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Thiên Sát
   
   
73
Phúc Đức TUẦN
(V) Tham lang
 
Thiên y Địa võng
Thiên trù Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
23
Thiên Di (THÂN)
(M) Thất sát
 
Ân quang Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
Lâm quan Địa kiếp
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Khốc
   
   
   
63
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Quan phù
Long trì Kình dương
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Mộc dục
Thiên hỷ Lưu Bạch Hổ
Thiếu âm Lưu Kình Dương
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
43
Điền Trạch TUẦN
(D) Cự môn
 
Thiên thọ Cô thần
Thiên mã Tang môn
Trường sinh Quan phủ
Hoá quyền Đà la
Lưu Lộc Tồn  
   
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của tt