Quan Lộc TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quan Cô thần
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
85
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Tam thai Thiên thương
Văn xương Quan phù
Phong cáo Quan phủ
Long trì Kình dương
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
75
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Tả phù Lưu hà
Hữu bật Linh tinh
Nguyệt đức Tử phù
Thiên hỷ Phục binh
  Thai
  Địa không
   
65
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Thiên sứ
Văn khúc Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Văn tinh Âm Sát
Hoá lộc  
55
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thái âm
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên y Thiên la
Lực sĩ Thiên riêu
  Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
   
95
Sửu Hợi Tuất
  truongnu

Giờ Thìn ngày 12 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch (THÂN)
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên việt Phá toái
Long Đức Hỏa tinh
  Bênh phù
  Mộ
   
   
   
45
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiêu dương Quan đái
Thanh long Địa kiếp
   
   
   
105
Tử Tức TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên quý Địa võng
Thai phụ Bạch hổ
Hoa cái Tử
Địa giải  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
35
Phụ Mẫu
 
 
Lâm quan Thái tuế
  Tiểu hao
   
   
   
   
   
115
Mệnh
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Nguyệt Sát
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thiên cơ
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên trù Điếu khách
Tấu thư Suy
Hoá quyền Thiên Sát
   
   
   
15
Phu TUẦN
 
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Thiên thọ Bệnh
Thiên giải  
Phúc đức  
   
   
25

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của truongnu