Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiên Phúc Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Địa giải Tuyệt
Hỷ thần  
Đường phù  
   
52
Tài Bạch
(M) Tử vi
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên quan Mộ
Thiên giải Âm Sát
Long Đức  
   
   
   
42
Tử Tức
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Thiên hình
  Hỏa tinh
  Bạch hổ
  Tử
   
   
32
Thê
(H) Phá Quân
 
Văn xương Kiếp sát
Thai phụ Bệnh
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
22
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên la
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Hồng loan Thai
   
   
   
62
Mão Thìn Tị Ngọ
  tran hong son

Sinh lúc 03:00
Thứ Ba ngày 13 tháng 12 năm 1983
Giờ Dần ngày 10 tháng 11 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Huynh Đệ
 
 
Thiên tài Phá toái
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
12
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đẩu quân
Văn tinh Đại hao
Dưỡng  
   
   
72
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Nguyệt Sát
Thanh long  
Đế vượng  
   
2
Quan Lộc (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Trường sinh Phục binh
   
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên thọ Tang môn
Hoá quyền Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
92
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Hữu bật Linh tinh
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Quan đái
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
   
   
102
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Tam thai Thiên riêu
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên y  
Lực sĩ  
Lâm quan  
Hoá khoa  
112

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của tran hong son