Mệnh
(V) Thiên cơ
 
Hữu bật Phá toái
Quan sách Linh tinh
Trường sinh Trực phù
  Tiểu hao
   
   
   
4
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Tử vi
 
Tam thai Thiên riêu
Văn khúc Thái tuế
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên y  
Thanh long  
Dưỡng  
114
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
  Thai
   
   
   
   
104
Điền Trạch
(H) Phá Quân
 
Bát tọa Cô thần
Văn xương Tang môn
Thai phụ Tuyệt
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
94
Huynh Đệ
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên la
Phong cáo Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Mộc dục
Tướng quân Âm Sát
Quốc ấn  
   
14
Tị Thìn Mão Dần
  trịnh thị thanh loan

Giờ Dần ngày 10 tháng 6 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Tả phù Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộ
  Địa không
   
   
   
84
Phu
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Đẩu quân
Thiên hỷ Quan đái
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá lộc  
24
Nô Bộc TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên thương
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Tử
   
   
74
Tử Tức
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên khôi Thiên hình
Thiên trù Bạch hổ
Lâm quan Phi liêm
Hoá quyền  
   
   
   
34
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên giải Địa kiếp
Long Đức Hoá kỵ
Hỷ thần Nguyệt Sát
Đế vượng  
Đường phù  
   
   
44
Tật Ách
(H) Tham lang
 
Địa giải Thiên sứ
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
54
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Hỏa tinh
Thiên tài Tử phù
Văn tinh Đại hao
Hoá khoa Bệnh
   
   
64

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của trịnh thị thanh loan