Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Thiên Phúc Thiên thương
Thiên mã Điếu khách
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
   
   
75
Thiên Di (THÂN)
(M) Thất sát
 
Thiên việt Trực phù
Thiên trù Tiểu hao
Quan sách  
Dưỡng  
   
   
   
   
65
Tật Ách
 
 
Thiên tài Thiên sứ
Hoa cái Linh tinh
Thanh long Thái tuế
  Thai
   
   
   
   
55
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
 
Hồng loan Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Kiếp sát
Lực sĩ Thiên không
  Đà la
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
45
Quan Lộc TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Tấu thư Thiên hình
  Lưu hà
  Mộc dục
   
   
   
85
Hợi Sửu Dần
  trần thiên trung

Sinh lúc 17:30
Thứ Sáu ngày 4 tháng 10 năm 1991
Giờ Dậu ngày 27 tháng 8 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 32 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tử Tức
 
 
Thiên quan Tang môn
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
   
35
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hữu bật Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Thiên giải  
Hoá lộc  
   
   
95
Thê TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiếu âm Địa võng
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
25
Phúc Đức
(D) Tham lang
 
Ân quang Địa không
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Địa giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
105
Phụ Mẫu
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Tam thai Thiên hư
Bát tọa Phá toái
Văn khúc Tuế phá
Văn xương Bênh phù
Thiên thọ Hoá kỵ
Đế vượng  
Hoá quyền  
Hoá khoa  
115
Mệnh
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đại hao
Văn tinh Suy
  Âm Sát
   
   
   
5
Huynh Đệ TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên khốc
Phong cáo Quan phù
Long trì Phục binh
  Bệnh
   
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của trần thiên trung