Điền Trạch
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Phá toái
Phong cáo Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
95
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Thiên quý Linh tinh
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Đẩu quân
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
85
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Tả phù Thiên thương
Hữu bật Thiên không
Văn khúc Đà la
Văn xương Thai
Thiêu dương  
Lực sĩ  
   
75
Thiên Di (THÂN)
(V) Liêm Trinh
 
Ân quang Cô thần
Thiên tài Tang môn
Thiên mã Tuyệt
Lộc tồn Địa không
Bác sĩ Âm Sát
   
   
65
Phúc Đức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Tướng quân Điếu khách
Quốc ấn Mộc dục
   
   
105
Tị Thìn Mão Dần
  trần quỳnh như

Sinh lúc 05:00
Thứ Hai ngày 21 tháng 5 năm 1990
Giờ Mão ngày 27 tháng 4 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Thai phụ Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộ
   
   
   
55
Phụ Mẫu
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Quan đái
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
   
115
Tài Bạch TUẦN
(D) Phá Quân
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Hỏa tinh
Địa giải Quan phù
  Phục binh
  Tử
   
   
45
Mệnh
(D) Tham lang
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên thọ Phi liêm
Thiên trù Địa kiếp
Lâm quan  
   
   
   
5
Huynh Đệ
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Long Đức Nguyệt Sát
Hỷ thần  
Đế vượng  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
15
Phu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hoá quyền Thiên khốc
  Thiên hư
  Thiên hình
  Tuế phá
  Bênh phù
  Suy
  Thiên Sát
25
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
Thiên giải Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
35

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của trần quỳnh như