Quan Lộc
 
 
Ân quang Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Lâm quan  
   
   
   
   
42
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Lưu hà
Đào hoa Linh tinh
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
52
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tả phù Hỏa tinh
Hữu bật Tang môn
Tam thai Kình dương
Bát tọa Suy
Thiên việt Địa không
Lực sĩ  
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
 
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Bệnh
Thanh long Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
72
Điền Trạch
(V) Thái dương
 
Thiên hỷ Thiên la
Thiên y Quả tú
Quan sách Thiên riêu
  Trực phù
  Phục binh
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
32
Mùi Ngọ Tị Thìn
  trương trần kim vui

Sinh lúc 08:30
Thứ Tư ngày 17 tháng 5 năm 1989
Giờ Thìn ngày 13 tháng 4 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên quý Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh Tử
   
   
   
   
82
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hoá lộc Điếu khách
  Đại hao
  Mộc dục
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Thai phụ Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Mộ
Địa giải  
Tướng quân  
   
   
   
92
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Thiên thọ  
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
   
12
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần  
Dưỡng  
   
   
   
   
2
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Long Đức Thiên hình
  Phi liêm
  Thai
   
   
   
   
   
112
Phu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên mã Thiên hư
Thiên giải Tuế phá
Tấu thư Tuyệt
Hoá quyền  
Đường phù  
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của trương trần kim vui