Quan Lộc
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên khốc
Long trì Quan phù
Thanh long Tuyệt
Hoá lộc  
   
   
   
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(M) Tử vi
 
Nguyệt đức Thiên thương
Đào hoa Tử phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Thai
Hoá khoa  
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên hư
Bát tọa Tuế phá
Thai phụ  
Địa giải  
Tướng quân  
Dưỡng  
   
   
66
Tật Ách
(H) Phá Quân
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
76
Điền Trạch
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Thiên quan Hỏa tinh
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Mộ
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
   
36
Mão Dần Sửu
  trương thị thanh hà

Sinh lúc 02:30
Thứ Năm ngày 7 tháng 3 năm 1985
Giờ Sửu ngày 16 tháng 1 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tài Bạch
 
 
Văn xương Thiên hình
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Bạch hổ
  Phi liêm
  Mộc dục
   
   
   
86
Phúc Đức (THÂN)
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Tang môn
Phong cáo Tử
Lộc tồn Thiên Sát
Bác sĩ  
Hoá quyền  
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Địa võng
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Hỷ thần Quan đái
  Địa không
   
   
   
96
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Hồng loan Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
  Âm Sát
16
Mệnh
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Phá toái
  Thái tuế
  Phục binh
  Suy
   
   
   
6
Huynh Đệ
(H) Tham lang
 
Thiên khôi Trực phù
Quan sách Đại hao
Đế vượng Địa kiếp
   
   
   
   
   
116
Phu TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Lâm quan Hoá kỵ
Quốc ấn  
   
   
   
   
106

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của trương thị thanh hà