Quan Lộc
 
 
Thai phụ Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Địa giải  
Lâm quan  
   
   
   
42
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Đào hoa Thiên thương
Thiên tài Lưu hà
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
52
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên việt Thiên hình
Lực sĩ Tang môn
  Kình dương
  Suy
   
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
 
 
Thiên trù Thiên sứ
Thiếu âm Cô thần
Thanh long Bệnh
   
   
   
   
   
72
Điền Trạch
(V) Thái dương
 
Thiên quý Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Thiên thọ Trực phù
Quan sách Phục binh
  Quan đái
  Nguyệt Sát
   
   
32
Mùi Ngọ Tị Thìn
  thuytien89

Sinh lúc 21:20
Chủ Nhật ngày 10 tháng 12 năm 1989
Giờ Hợi ngày 13 tháng 11 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Tài Bạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
  Tử
   
   
   
   
82
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Văn khúc Điếu khách
Hoá lộc Đại hao
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(M) Thái âm
 
Ân quang Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Mộ
Tướng quân Địa kiếp
   
   
   
   
92
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Kiếp sát
Tam thai Hỏa tinh
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên đức  
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
12
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên khôi Bạch hổ
Hoa cái  
Hỷ thần  
Dưỡng  
   
   
   
2
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Hữu bật Phi liêm
Bát tọa Thai
Long Đức Địa không
   
   
   
   
   
112
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Văn xương Thiên hư
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Linh tinh
Tấu thư Tuế phá
Hoá quyền Tuyệt
Đường phù  
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của thuytien89