Phụ Mẫu
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Phi liêm
Thiên việt  
Hồng loan  
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
116
Phúc Đức (THÂN)
(M) Tử vi
 
Thiên Phúc Bạch hổ
Tấu thư Quan đái
Hoá quyền  
   
   
   
   
   
106
Điền Trạch
 
 
Tả phù Quả tú
Hữu bật Mộc dục
Thai phụ  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
96
Quan Lộc
(H) Phá Quân
 
Thiên mã Thiên khốc
Trường sinh Điếu khách
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Âm Sát
   
   
   
86
Mệnh
(H) Thất sát
 
Bát tọa Thiên hư
Thiên thọ Thiên la
Thiên y Thiên riêu
Hỷ thần Linh tinh
Đế vượng Tuế phá
Đường phù  
   
   
6
Dậu Thân Mùi Ngọ
  thu nguyen

Giờ Sửu ngày 16 tháng 4 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Nô Bộc
 
 
Văn xương Thiên thương
Thiên trù Trực phù
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
   
   
   
76
Huynh Đệ TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Tử phù
Phong cáo Bênh phù
Thiên khôi Suy
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Hoá lộc  
   
   
16
Thiên Di
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tam thai Địa võng
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Đà la
Địa giải Thai
Lực sĩ Địa không
   
   
   
66
Phu TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Long trì Quan phù
Thiên tài Đại hao
Văn tinh Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
   
   
26
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiếu âm Phá toái
  Phục binh
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
36
Tài Bạch TUẦN
(H) Tham lang
 
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Hỏa tinh
  Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
46
Tật Ách
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên hỷ Cô thần
Thiên giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
   
   
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của thu nguyen