Phụ Mẫu
 
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
13
Phúc Đức
(D) Thiên cơ
 
Văn xương Thiên khốc
Phong cáo Thiên hư
Tướng quân Linh tinh
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
23
Điền Trạch
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tam thai Thiên riêu
Bát tọa Mộ
Thiên quan Địa không
Thiên y Nguyệt Sát
Long Đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
33
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên việt Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
   
   
43
Mệnh
(V) Thái dương
 
Hữu bật Thiên la
Long trì Quan phù
Thiên tài Suy
Hoa cái Hoá kỵ
Thanh long  
   
   
   
3
Mùi Thân Dậu Tuất
  thientam

Sinh lúc 08:30
Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 1984
Giờ Thìn ngày 10 tháng 7 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Nô Bộc TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thiên Phúc Thiên thương
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Thai
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
   
53
Huynh Đệ
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hồng loan Thiên hình
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Địa kiếp
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
   
113
Thiên Di TUẦN
(M) Thái âm
 
Tả phù Địa võng
Thai phụ Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Đẩu quân
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn  
   
   
63
Thê
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Ân quang Cô thần
Thiên mã Tang môn
Thiên giải Âm Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
103
Tử Tức
(D) Thiên tướng
 
Địa giải Thiên không
Thiêu dương Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
   
   
93
Tài Bạch (THÂN)
(V) Cự môn
 
Thiên quý Thái tuế
Thiên khôi Phục binh
Thiên thọ Mộc dục
   
   
   
   
   
83
Tật Ách TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Quan sách Thiên sứ
Trường sinh Trực phù
Hoá lộc Đại hao
   
   
   
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của thientam