Nô Bộc
(V) Thiên cơ
 
Văn khúc Thiên thương
Thiếu âm Cô thần
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Hoá kỵ
Trường sinh  
   
   
   
54
Thiên Di
(M) Tử vi
 
Long trì Quan phù
Thiên trù Kình dương
Địa giải Mộc dục
Lực sĩ  
   
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Bát tọa Tử phù
Thai phụ Quan đái
Thiên việt  
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Thanh long  
74
Tài Bạch TUẦN
(H) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Thiên hình
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
   
84
Quan Lộc
(H) Thất sát
 
Thiên thọ Thiên khốc
Dưỡng Thiên la
  Tang môn
  Đẩu quân
  Quan phủ
  Đà la
  Âm Sát
   
44
Mão Thìn Tị Ngọ
  thiên thần

Giờ Sửu ngày 29 tháng 12 năm Mậu Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thành đầu thổ
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức TUẦN
 
 
Văn xương Phá toái
Long Đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
   
94
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Tả phù Thiên không
Phong cáo Phục binh
Thiên quan Thai
Thiên Phúc  
Đào hoa  
Thiêu dương  
   
   
34
Thê
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hoa cái Địa võng
Tấu thư Bạch hổ
Đường phù Suy
  Địa không
   
   
   
   
104
Phúc Đức (THÂN)
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quý Linh tinh
Thiên tài Hỏa tinh
  Thái tuế
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
24
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên khôi Quả tú
Hồng loan Trực phù
Quan sách Bênh phù
Quốc ấn Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
14
Mệnh TRIỆT
(H) Tham lang
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
Hỷ thần Tử
Hoá lộc Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
   
4
Huynh Đệ
(M) Thái âm
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Bệnh
Hoá quyền  
Hoá khoa  
   
   
   
114

Lá số Tử vi của thiên thần