Phu TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Cô thần
Thiên quan Thiên hình
Thiếu âm Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
24
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Bát tọa Linh tinh
Long trì Quan phù
Dưỡng Quan phủ
  Kình dương
  Lưu Thái Tuế
   
   
14
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Lưu hà
Văn xương Tử phù
Nguyệt đức Phục binh
Thiên hỷ Thai
Hoá khoa  
   
   
4
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Văn tinh Địa không
Hoá lộc Lưu Tang Môn
Lưu Thiên Mã  
114
Tử Tức TRIỆT
(H) Thái âm
 
Thiên giải Thiên khốc
Lực sĩ Thiên la
  Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
   
   
34
Sửu Hợi Tuất
  thanha86

Giờ Mão ngày 9 tháng 9 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên riêu
Thiên việt Phá toái
Thiên tài Đẩu quân
Thiên y Bênh phù
Long Đức Mộ
   
   
104
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Quan đái
Địa giải Lưu Kình Dương
Thiêu dương  
Thanh long  
   
   
44
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Hoa cái Địa võng
Hỷ thần Hỏa tinh
Đường phù Bạch hổ
  Tử
  Âm Sát
   
   
94
Tật Ách
 
 
Hữu bật Thiên sứ
Ân quang Thái tuế
Lâm quan Tiểu hao
Lưu Lộc Tồn Địa kiếp
  Lưu Bạch Hổ
   
   
54
Thiên Di (THÂN)
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Nguyệt Sát
Đế vượng Lưu Đà La
Quốc ấn  
   
   
64
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Tả phù Thiên thương
Thiên quý Điếu khách
Thiên Phúc Suy
Thiên trù Thiên Sát
Tấu thư Lưu Thiên Khốc
Hoá quyền Lưu Thiên Hư
   
74
Quan Lộc TUẦN
 
 
Thiên khôi Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Phúc đức Bệnh
   
   
   
   
84

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của thanha86