Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên sứ
Thiên Phúc Thiên hư
Thiên thọ Tuế phá
Thiên mã  
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
72
Tài Bạch (THÂN)
(M) Tử vi
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Phi liêm
Thiên quan  
Long Đức  
Đế vượng  
   
   
82
Tử Tức
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Địa giải Bạch hổ
Hỷ thần Suy
  Địa không
   
   
   
92
Phu
(H) Phá Quân
 
Văn khúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Thiên giải Bệnh
Phúc đức  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
102
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Tả phù Thiên la
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Tướng quân  
   
   
   
62
Mùi Ngọ Tị Thìn
  thanh thanh

Sinh lúc 08:20
Thứ Tư ngày 23 tháng 2 năm 1983
Giờ Thìn ngày 11 tháng 1 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ
 
 
Thiên tài Thiên hình
  Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
   
112
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Ân quang Thiên thương
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
52
Mệnh
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Hữu bật Địa võng
Thai phụ Quả tú
Thiên hỷ Trực phù
Thiên trù Phục binh
Quan sách Mộ
  Nguyệt Sát
   
2
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tam thai Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long Âm Sát
Trường sinh  
   
   
   
42
Điền Trạch TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên y Thiên riêu
Lực sĩ Hỏa tinh
Dưỡng Tang môn
Hoá quyền Kình dương
   
   
   
32
Phúc Đức TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Bát tọa Thiên không
Đào hoa Thai
Thiêu dương Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
22
Phụ Mẫu
(M) Thái âm
 
Thiên quý Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Hoá khoa Tuyệt
   
   
   
12

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của thanh thanh