Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Hữu bật Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Tử phù
Lâm quan Đẩu quân
  Đại hao
   
   
82
Tử Tức TRIỆT
(M) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên khốc
Thiên Phúc Thiên hư
Thiên y Thiên riêu
Đế vượng Tuế phá
  Phục binh
  Thiên Sát
   
92
Thê TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Long Đức Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
102
Huynh Đệ
 
 
Lộc tồn Bạch hổ
Bác sĩ Bệnh
   
   
   
   
   
112
Tật Ách TUẦN
(H) Cự môn
 
Thai phụ Thiên sứ
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
Quốc ấn Bênh phù
  Quan đái
  Âm Sát
   
72
Mùi Thân Dậu Tuất
  tamlinh

Sinh lúc 19:45
Thứ Hai ngày 21 tháng 8 năm 1960
Giờ Tuất ngày 29 tháng 6 năm Canh Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Bích thượng thổ
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 62 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh
 
 
Tả phù Kình dương
Thiên đức Tử
Đào hoa Địa kiếp
Thiên hỷ  
Thiên tài  
Phúc đức  
Lực sĩ  
2
Thiên Di
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Ân quang Lưu hà
Hồng loan Mộc dục
Thiếu âm  
Hỷ thần  
   
   
   
62
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Thanh long Điếu khách
  Mộ
  Hoá kỵ
   
   
12
Nô Bộc
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Văn khúc Thiên thương
Thiên khôi Cô thần
Thiên mã Thiên hình
Thiên trù Tang môn
Trường sinh Phi liêm
Hoá khoa  
   
52
Quan Lộc
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên không
Bát tọa Địa không
Thiên giải  
Thiêu dương  
Tấu thư  
Dưỡng  
Đường phù  
42
Điền Trạch
(H) Thái dương
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Hỏa tinh
Địa giải Thái tuế
Tướng quân Thai
Hoá lộc  
   
   
32
Phúc Đức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên quý Trực phù
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh Tuyệt
Quan sách  
Hoá quyền  
   
   
22

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của tamlinh