Tật Ách
 
 
Phong cáo Thiên sứ
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Lưu Thiên Mã Đà la
  Tuyệt
  Lưu Tang Môn
   
76
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Đào hoa Lưu hà
Địa giải Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Thai
Bác sĩ  
   
   
86
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Tang môn
Thiên việt Kình dương
Thiên giải Hoá kỵ
Lực sĩ  
Dưỡng  
   
96
Phu TRIỆT
 
 
Thiên trù Cô thần
Thiếu âm Thiên hình
Thanh long Địa không
Trường sinh Lưu Đà La
   
   
   
106
Thiên Di (THÂN)
(V) Thái dương
 
Bát tọa Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
  Phục binh
  Mộ
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
66
Mùi Ngọ Tị Thìn
  tac

Giờ Mão ngày 8 tháng 12 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
An sao lưu động cho năm 2011


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Đẩu quân
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
Lưu Lộc Tồn Lưu Thiên Hư
   
116
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Thiên thương
Thiên tài Điếu khách
Hoá lộc Đại hao
  Tử
  Thiên Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
56
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Tam thai Địa võng
Nguyệt đức Tử phù
Hồng loan Quan đái
Tướng quân Lưu Kình Dương
   
   
   
6
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Bênh phù
Phúc đức Bệnh
Hoá khoa Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
46
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quý Bạch hổ
Thiên khôi Suy
Hoa cái  
Hỷ thần  
   
   
36
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
Thiên y Thiên riêu
Long Đức Phi liêm
Đế vượng  
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Thiên hư
Thiên mã Tuế phá
Tấu thư Lưu Bạch Hổ
Lâm quan  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của tac