Tài Bạch
(H) Thiên lương
 
Văn xương Cô thần
Thiên mã Phá toái
Thiên trù Tang môn
Lực sĩ Đà la
Trường sinh Lưu Thái Tuế
   
   
45
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tam thai Địa không
Ân quang  
Thiên hỷ  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
35
Thê (THÂN)
 
 
Phong cáo Quan phù
Long trì Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thai
Hoa cái Lưu Tang Môn
Địa giải  
   
25
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Kiếp sát
Thiên quý Lưu hà
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải Đẩu quân
  Phục binh
  Tuyệt
   
15
Tật Ách
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Thiên sứ
Thiêu dương Thiên la
Thanh long Hỏa tinh
  Thiên không
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
55
Mùi Thân Dậu Tuất
  t

Sinh lúc 10:00
Thứ Bảy ngày 31 tháng 1 năm 1987
Giờ Tị ngày 3 tháng 1 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh
 
 
Văn khúc Thiên hư
Thiên việt Thiên hình
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
5
Thiên Di TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hoá khoa Thiên khốc
  Linh tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Quan đái
  Hoá kỵ
   
65
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Địa võng
Thiên thọ Bênh phù
Long Đức Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(D) Tham lang
 
Thiên quan Thiên thương
Quan sách Trực phù
Tướng quân Âm Sát
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
75
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên y Quả tú
Tấu thư Thiên riêu
Đế vượng Điếu khách
Hoá lộc Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
   
85
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Suy
Hồng loan  
Thiên tài  
Phúc đức  
Lưu Lộc Tồn  
   
95
Phúc Đức TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Thai phụ Bạch hổ
Thiên khôi Bệnh
Thiên Phúc Lưu Thiên Hư
Hỷ thần Lưu Đà La
Hoá quyền  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của t