Nô Bộc
 
 
Long trì Thiên thương
Thiên y Thiên khốc
Thanh long Thiên riêu
  Quan phù
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Hữu bật Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Đào hoa Thai
Thiên trù Âm Sát
Văn tinh Lưu Thái Tuế
Hoá lộc  
   
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tướng quân Thiên sứ
Dưỡng Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
   
   
   
   
   
   
   
76
Tài Bạch
 
 
Tả phù Lưu Tang Môn
Phong cáo  
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
86
Quan Lộc
(V) Thái dương
 
Văn xương Thiên la
Thiên quý Linh tinh
Thiên quan Kình dương
Thiếu âm Mộ
Lực sĩ Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
46
Mão Dần Sửu
  spypota

Sinh lúc 12:15
Thứ Ba ngày 25 tháng 6 năm 1985
Giờ Ngọ ngày 8 tháng 5 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Tử Tức
(B) Thiên phủ
 
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Bạch hổ
  Phi liêm
  Mộc dục
   
   
   
   
   
   
96
Điền Trạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tam thai Tang môn
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ Tử
  Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
   
   
   
   
   
36
Phu TUẦN
(M) Thái âm
 
Văn khúc Địa võng
Ân quang Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Phúc đức Quan đái
Hỷ thần Hoá kỵ
   
   
   
   
   
106
Phúc Đức
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Hồng loan Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Hoá quyền Thiên không
Lưu Lộc Tồn Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
26
Phụ Mẫu
(D) Thiên tướng
 
Thiên tài Thiên hình
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
  Phục binh
  Suy
  Lưu Đà La
   
   
   
   
16
Mệnh (THÂN)
(V) Cự môn
 
Thai phụ Trực phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên giải Lưu Thiên Khốc
Quan sách Lưu Thiên Hư
Đế vượng  
   
   
   
   
   
6
Huynh Đệ TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Bát tọa Điếu khách
Thiên mã Bênh phù
Địa giải  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của spypota