Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Điếu khách
Ân quang Bênh phù
Thiên Phúc Tuyệt
Thiên mã  
Quốc ấn  
   
   
86
Tử Tức
(M) Thất sát
 
Tả phù Trực phù
Thiên việt Đại hao
Thiên thọ Thai
Thiên trù Địa kiếp
Quan sách  
   
   
96
Phu
 
 
Hoa cái Thái tuế
Dưỡng Phục binh
   
   
   
   
   
106
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Trường sinh Quan phủ
  Đà la
   
   
116
Tật Ách TRIỆT
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên đức Thiên sứ
Thiên tài Thiên la
Phúc đức Quả tú
Hỷ thần Lưu hà
  Hỏa tinh
  Mộ
  Địa không
76
Mão Dần Sửu
  songoku

Sinh lúc 14:25
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 1991
Giờ Mùi ngày 4 tháng 3 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Mệnh
 
 
Tam thai Tang môn
Thiên quý Mộc dục
Phong cáo Thiên Sát
Thiên quan  
Địa giải  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
6
Thiên Di
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Văn xương Thiên riêu
Phượng cát Linh tinh
Giải thần Bạch hổ
Thiên y Phi liêm
Hoá lộc Tử
  Hoá kỵ
   
66
Phụ Mẫu TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thiên giải Địa võng
Thiếu âm Kình dương
Lực sĩ Quan đái
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
   
16
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Thiên khôi Thiên thương
Thiên hỷ Bệnh
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
56
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thai phụ Thiên hư
Tướng quân Phá toái
Hoá quyền Tuế phá
  Suy
   
   
   
46
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đẩu quân
Văn tinh Tiểu hao
Đế vượng  
   
   
   
36
Phúc Đức (THÂN) TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên khốc
Long trì Thiên hình
Thanh long Quan phù
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
26

Lá số Tử vi của songoku