Tật Ách
(H) Cự môn
 
Phong cáo Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Thanh long Phá toái
Trường sinh Tang môn
   
   
   
   
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Tiểu hao
Thiên trù Mộc dục
Văn tinh  
Địa giải  
Thiếu âm  
   
   
   
   
   
85
Tử Tức TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Quan phù
Long trì Đẩu quân
Phượng cát Quan đái
Giải thần  
Thiên thọ  
Hoa cái  
Thiên giải  
Tướng quân  
Hoá quyền  
95
Phu
(M) Thất sát
 
Thiên việt Thiên hình
Thiên Phúc Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Tấu thư Địa không
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
   
   
105
Thiên Di (THÂN)
(V) Tham lang
 
Thiên quan Thiên la
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Kình dương
Dưỡng Âm Sát
   
   
   
   
   
   
65
Hợi Tuất Dậu Thân
  songkhoe

Sinh lúc 06:15
Thứ Sáu ngày 9 tháng 1 năm 1976
Giờ Mão ngày 9 tháng 12 năm Ất Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 47 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên hư
Đế vượng Tuế phá
  Phi liêm
  Thiên Sát
   
   
   
   
   
   
115
Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Bát tọa Thiên khốc
Lộc tồn Thái tuế
Bác sĩ Thai
  Hoá kỵ
   
   
   
   
   
55
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Long Đức Địa võng
Hỷ thần Lưu hà
  Suy
  Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
   
5
Quan Lộc
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Ân quang Trực phù
Quan sách Quan phủ
Hoá khoa Đà la
  Tuyệt
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
45
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Quả tú
Hoá lộc Điếu khách
  Phục binh
  Mộ
   
   
   
   
   
   
35
Phúc Đức TUẦN
(M) Phá Quân
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên khôi Hỏa tinh
Thiên đức Đại hao
Đào hoa Tử
Hồng loan  
Thiên y  
Phúc đức  
   
   
   
25
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Hữu bật Bạch hổ
Tam thai Bênh phù
Quốc ấn Bệnh
   
   
   
   
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của songkhoe