Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Thiên hỷ Cô thần
Địa giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Linh tinh
Bác sĩ Thiên không
Trường sinh  
   
   
5
Phụ Mẫu
(M) Thiên lương
 
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Thiên giải Địa kiếp
Dưỡng Âm Sát
  Thiên Sát
   
   
115
Phúc Đức (THÂN)
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên việt Thiên hình
Thiếu âm Hỏa tinh
  Phục binh
  Thai
  Nguyệt Sát
   
   
   
105
Điền Trạch
 
 
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
   
95
Huynh Đệ
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Mộc dục
  Địa không
   
   
   
15
Dậu Thân Mùi Ngọ
  snow

Sinh lúc 14:00
Thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 1988
Giờ Mùi ngày 14 tháng 11 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Quan Lộc
 
 
Phong cáo Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Mộ
Thiên tài  
   
   
   
   
85
Phu
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tam thai Trực phù
Văn xương Quan đái
Ân quang  
Thiên quan  
Thiên Phúc  
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
25
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Hỷ thần Thiên thương
Đường phù Thiên hư
  Địa võng
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
75
Tử Tức
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Tả phù Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Lâm quan Tiểu hao
Hoá quyền Hoá kỵ
   
   
   
   
35
Tài Bạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Thai phụ Quả tú
Thiên khôi Phá toái
Thiên đức Đẩu quân
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
45
Tật Ách TRIỆT
(H) Thái dương
 
Hữu bật Thiên sứ
Tấu thư Bạch hổ
Hoá khoa Suy
   
   
   
   
   
55
Thiên Di TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Bát tọa Thiên riêu
Văn khúc Phi liêm
Thiên quý Bệnh
Hồng loan  
Thiên thọ  
Thiên y  
Long Đức  
   
65

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của snow