Phúc Đức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn xương Phá toái
Quan sách Trực phù
Trường sinh Đẩu quân
Hoá quyền Đại hao
   
   
25
Điền Trạch TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên việt Hỏa tinh
Thiên Phúc Thái tuế
Hoá lộc Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
   
35
Quan Lộc TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên quý Thiên không
Phong cáo Quan phủ
Thiên thọ Đà la
Thiên y Quan đái
Thiêu dương  
45
Nô Bộc
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Thiên mã Thiên thương
Lộc tồn Cô thần
Bác sĩ Tang môn
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
55
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Dưỡng Bênh phù
Quốc ấn Địa kiếp
  Hoá kỵ
15
Mùi Thân Dậu Tuất
  silver_rat

Sinh lúc 09:00
Thứ Ba ngày 4 tháng 9 năm 1990
Giờ Tị ngày 16 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn khúc Kình dương
Hồng loan  
Thiên tài  
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
65
Mệnh
 
 
Thiên đức Thiên hình
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Thai
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
5
Tật Ách TUẦN
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên sứ
Long trì Địa võng
Hoa cái Linh tinh
Thanh long Quan phù
  Suy
   
75
Huynh Đệ
 
 
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Thiên giải Tuyệt
  Âm Sát
   
   
115
Thê (THÂN)
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Mộ
Bát tọa Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Tấu thư  
Đường phù  
105
Tử Tức
(V) Thiên lương
 
Tướng quân Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
95
Tài Bạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Tiểu hao
Văn tinh Bệnh
   
   
85

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của silver_rat