Tài Bạch
(V) Thiên cơ
 
Thiên mã Cô thần
Thiên giải Phá toái
Hoá lộc Tang môn
  Phục binh
  Tuyệt
   
   
42
Tử Tức TRIỆT
(M) Tử vi
 
Văn khúc Thiên hình
Thiên hỷ Đại hao
Thiên trù Mộ
Văn tinh  
Thiếu âm  
Hoá khoa  
   
32
Thê TRIỆT
 
 
Long trì Hỏa tinh
Phượng cát Quan phù
Giải thần Bênh phù
Hoa cái Tử
   
   
   
22
Huynh Đệ
(H) Phá Quân
 
Văn xương Kiếp sát
Thai phụ Tử phù
Thiên việt Đẩu quân
Thiên Phúc Bệnh
Nguyệt đức Âm Sát
Hỷ thần  
Đường phù  
12
Tật Ách
(H) Thất sát
 
Bát tọa Thiên sứ
Ân quang Thiên la
Phong cáo Thiên không
Thiên quan Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
Địa giải Thai
Thiêu dương  
52
Mùi Thân Dậu Tuất
  phung van hanh

Sinh lúc 04:00
Thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 1975
Giờ Dần ngày 10 tháng 10 năm Ất Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sơn hạ hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 48 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Mệnh
 
 
  Thiên hư
  Tuế phá
  Phi liêm
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
2
Thiên Di
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Lộc tồn Thiên khốc
Bác sĩ Thái tuế
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
   
62
Phụ Mẫu
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tam thai Địa võng
Thiên quý Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư  
Đế vượng  
   
112
Nô Bộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Quan sách Thiên thương
Lực sĩ Trực phù
Trường sinh Đà la
   
   
   
   
72
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Quả tú
Hữu bật Điếu khách
Thanh long Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
82
Điền Trạch TUẦN
(H) Tham lang
 
Thiên khôi Linh tinh
Thiên đức Tiểu hao
Đào hoa Quan đái
Hồng loan  
Thiên tài  
Phúc đức  
   
92
Phúc Đức
(M) Thái âm
 
Tướng quân Bạch hổ
Lâm quan Hoá kỵ
Quốc ấn  
   
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phung van hanh